direct contact

Direct contact

Onderzoek in Zuyderland

Onderzoek vanuit basisprincipes Zuyderland Academie
Zuyderland Academie geeft haar onderzoek vorm en inhoud volgens de drie eerder genoemde principes; (1)facilitering in de basis, (2) flankerend onderwijs, (3)kwaliteit & beleid.

 1. Facilitering en ondersteuning aan alle onderzoekers in Zuyderland gebeurt vanuit Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO). Bij BWO zijn researchcoördinatoren, een epidemioloog/statisticus en beleidsadviseurs werkzaam. Het is in de basis van belang dat ook de ICMT infrastructuur adequaat is ingeregeld zoals SPSS en G-Power, Researchmanager en CATalysator, etc.
 2. Alle onderzoekers worden adequaat ondersteund en getraind bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld statistiek- en epidemiologiecursussen, maar ook aan cursussen op het gebied van literatuur onderzoek.
 3. BWO beschikt over een geïntegreerd (en binnenkort volledig digitaal) Kwaliteitshandboek Wetenschappelijk Onderzoek. Zuyderland Academie werkt nauw samen met het Clinical Trial Centrum Maastricht (CTCM) op basis van een front- en backoffice principe.

 • Voorwaarden/uitgangspunten wetenschappelijk onderzoek

  Goed onderzoek is van een zekere wetenschappelijke kwaliteit, gebeurt patiëntveilig en is financieel transparant. Randvoorwaarde bij  Zuyderland is dat onderzoek veilig wordt uitgevoerd, voldoet aan geldende wet- en regelgeving en de gegevens van proefpersonen, onderzoeksdata en resultaten nauwkeurig en veilig worden bijgehouden en opgeslagen. De komende jaren wordt inhoudelijk de focus gelegd op onze medische speerpunten.

 • Onderzoek speerpunten Zuyderland

  Zuyderland heeft vijf speerpunten gedefinieerd;

  • Oncologie
  • Mobiliteit & bewegen
  • (Medische) Zorg van Ouderen
  • Neuro-cognitieve aandoeningen
  • Obesitas

  Het wetenschappelijk onderzoek wordt hier nadrukkelijk op afgestemd en we streven er naar om nieuwe onderzoeksprojecten en –aanvragen bij deze speerpunten te laten aansluiten, zowel op het gebied van (para)medisch als van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

 • Samenwerking(spartners)

  Op onderzoeksgebied heeft Zuyderland een uitgebreide (inter)nationale samenwerking met academische ziekenhuizen, hogescholen en de industrie. Onze voornaamste partners bevinden zich echter in de Euregio. Er wordt o.a. nadrukkelijk en intensief samengewerkt met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en het Clinical Trial Centrum Maastricht (CTCM). In deze samenwerking participeren medisch specialisten van Zuyderland en MUMC+ in de ontwikkeling en uitoefening van onderzoek, opleiding en onderwijs die binnen het academische domein plaatsvinden. Tevens biedt dit extra mogelijkheden voor de onderzoekers in Zuyderland, zoals het uitvoeren van promotieonderzoek.