Onderzoek in Zuyderland

Introductie

Naast topklinische zorg en opleiding is wetenschappelijk onderzoek een strategische pijler van Zuyderland. Onze zorgprofessionals dragen continu bij aan het verbeteren van de patiëntenzorg, en wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol hierin. Om dit te bereiken wordt wetenschappelijk onderzoek veelal in samenwerking met andere (internationale) ziekenhuizen en instellingen uitgevoerd. Wetenschappelijk onderzoek draagt daarnaast bij aan het innovatieve klimaat van Zuyderland. Hiermee sluit Zuyderland aan bij de overeenkomstige pijlers en kernthema’s van de Samenwerkende Topklinische opleidingZiekenhuizen (STZ) waar Zuyderland deel van uitmaakt.

STZ_tekst_web_rgb

Zuyderland heeft vijf medische aandachtsgebieden gedefinieerd:

  • Oncologie
  • Mobiliteit & bewegen
  • (Medische) Zorg van Ouderen
  • Neuro-cognitieve aandoeningen
  • Obesitas

Het wetenschappelijk onderzoek sluit aan op deze vijf medische aandachtsgebieden en de topklinische functies van Zuyderland. We streven ernaar om nieuwe onderzoeksprojecten en –aanvragen bij deze aandachtsgebieden te laten aansluiten, zowel op het gebied van (para)medisch als van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

Bureau Wetenschappelijk Onderzoek
Goedkeuring Raad van Bestuur/toetsing METC
Ondersteuning
Scholing en cursussen
Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk AdviesCommissie (WAC)
Wetenschappelijk symposium, wetenschapsmagazine & wetenschapsprijzen

Dossierbesprekingen

Tweewekelijkse dossierbesprekingen op afdelingen gericht op generieke vragen dichtbij de dagelijkse zorg om klinische redeneer- en EBP-vaardigheden te implementeren

Verbeterprojecten

Klinische onzekerheden uit de dossierbesprekingen worden omgezet in verpleegkundige (kwaliteits)verbeterprojecten (o.a. door HBO-V studenten vanuit het Zuyd – Zuyderland project – Functiedifferentiatie)

Verpleegkundig verbeterproject van het jaar

Een jaarlijkse call voor verpleegkundigen om ideeën voor verpleegkundige verbeterprojecten in te dienen. Het project dient praktijkgericht te zijn, binnen één jaar uitvoerbaar en te leiden tot een verbetering van de patiëntenzorg. Eén voorstel wordt gekozen tot ‘Verpleegkundig verbeterproject van het jaar’ en de betreffende afdeling wordt door Kwaliteit en Veiligheid, Zuyderland Academie en een regionale lector begeleid bij de uitvoer van het verbeterproject.

Onderzoekparels

Onderzoekparels zijn in beginsel verbeterprojecten die de potentie hebben zich te ontplooien tot een volwaardig verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek, waarvan de betrokkene(n) open staan voor een upgrade van het project en voor publicatie van de resultaten.

Verpleegkundige participatie in wetenschappelijk onderzoek

Een aantal onderzoekers van Zuyderland biedt verpleegkundigen de mogelijkheid te participeren in lopend wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij om onderzoek met een verpleegkundige insteek.