direct contact

Direct contact

Veel mensen denken bij het woord pathologie, aan televisieseries zoals NCIS

Voor Roy Smeets (37) staat vanaf de middelbare school vast dat hij in een ziekenhuislaboratorium wil werken.

Lees meer

Klinische Pathologie

De afdeling Klinische pathologie van Zuyderland Medisch Centrum houdt zich bezig met het onderzoeken van cellen en weefsels. Pathologie betekent letterlijk ‘ziekteleer’.  

De klinisch patholoog is een medisch specialist die met behulp van de microscoop cel- en weefselmateriaal onderzoekt met het stellen van een diagnose als resultaat. De diagnose is nodig voor het opstellen (en evalueren) van een behandelplan voor een patiënt. Patiënten krijgen in principe niet rechtstreeks te maken met een patholoog. De klinisch patholoog werkt in opdracht van een behandelend arts. Analisten, ondersteunend personeel en secretaresses, die werkzaam zijn op het laboratorium, zorgen ervoor dat het materiaal op de juiste wijze wordt geprepareerd, gearchiveerd en dat verslagen correct worden verzonden.

Het specialisme Klinische Pathologie van Zuyderland Medisch Centrum is gevestigd op de locaties Heerlen en Sittard-Geleen. De afdeling Klinische Pathologie werkt zowel voor Zuyderland Medisch Centrum als voor de huisartsen in de regio. Ook wordt onderzoek verricht voor zelfstandige behandelcentra.

Toon meer informatie

Taken van de klinisch patholoog

De klinisch pathologen in Zuyderland Medisch Centrum hebben een veelzijdige rol. Cel- en weefselonderzoek vormen de belangrijkste taken van de klinisch patholoog. De patholoog stelt de diagnose van een groot aantal ziekten. Dat doet zij/hij op grond van een karakteristiek beeld onder de microscoop. Soms is het nodig om deze ziekten nog verder te onderzoeken. De patholoog kijkt dan of de gevonden afwijking eigenschappen bevat die van belang zijn voor de verdere behandeling en/of de prognose van een ziekte.

Ook kan de patholoog vaststellen in hoeverre een ziekteproces is uitgebreid en of een chirurgische ingreep compleet is geweest. Op deze manier kan de patholoog onderzoeken of een tumor is doorgegroeid naar andere plaatsen in het lichaam. Deze informatie is erg belangrijk om te bepalen voor welke aanvullende therapie een patiënt in aanmerking komt. De patholoog bespreekt de diagnose en behandeling met uw behandelend specialist in een gemeenschappelijk overleg.

Onderzoek van weefsel

Het merendeel van het pathologisch werk bestaat uit het onderzoek van weefsel. Zo komt er op het laboratorium weefsel binnen variërend van een knobbeltje in de borst,  tot een stukje huid, long of darm. Ook kunnen (delen van) organen die bij operaties verwijderd zijn, voor onderzoek worden aangeboden. Het weefsel wordt vervolgens op het laboratorium op een specifieke manier behandeld en verwerkt tot coupes waarop een diagnose gesteld kan worden. Indien nodig worden aanvullende onderzoeken toegevoegd en door analisten uitgevoerd.

Onderzoek van cellen

Een ander belangrijk onderdeel van het pathologisch werk bestaat uit het onderzoeken van cellen afkomstig van vocht uit buik- of pleuraholte, ruggenmerg, urine, gewrichtsholte of opgehoest materiaal. Ook worden cellen onderzocht die zijn genomen met een dunne naaldpunctie of direct afgestreken van slijmvliezen, zoals bijvoorbeeld een uitstrijkje van de baarmoederhals.

Spoedonderzoek/sneldiagnostiek

Behalve de routinematige diagnostiek verricht Klinische Pathologie ook spoedonderzoek. Een andere naam voor spoedonderzoek is vriescoupe. Vriescoupe vindt plaats bij chirurgische ingrepen waarbij de chirurg al tijdens de operatie wil weten of een afwijking kwaadaardig is, of dat de afwijking volledig weggenomen is.

Preventie; bevolkingsonderzoek

De afdeling Klinische Pathologie is nauw betrokken bij preventie van ziekten. Zo speelt de afdeling een belangrijke rol bij een aantal screenings in het kader van landelijke bevolkingsonderzoeken zoals baarmoederhals-, borst- en darmkankeronderzoek. Doel van deze onderzoeken is het vroegtijdig ontdekken van kanker of voorstadia van kanker.

Obductie

De klinisch patholoog is ook de specialist die obducties, ook wel secties genoemd, verricht op overledenen. Bij een obductie onderzoekt de patholoog het lichaam van een overledene met als doel de doodsoorzaak vast te stellen.

Gebruik maken van onze diensten?
Download het bestelformulier.

 • Contact

  Bereikbaarheid

  Het specialisme Klinische Pathologie van Zuyderland Medisch Centrum is gevestigd op de locaties Heerlen en Sittard-Geleen.

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 7729
  Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur
  Email: secr_pathologie@zuyderland.nl

   

 • Contact

  Bereikbaarheid

  Het specialisme Klinische Pathologie van Zuyderland Medisch Centrum is gevestigd op de locaties Sittard-Geleen en Heerlen.

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 7729
  Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur|
  Email: pathologie@zuyderland.nl (Sittard)