direct contact

Direct contact

Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Klinische chemie en hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek. Dit gebeurt op verzoek van uw arts. Door middel van onderzoek in bloed of andere menselijke lichaamsmaterialen zoals urine en ontlasting, kan de arts meer te weten komen over de mogelijke aan- of afwezigheid van bepaalde ziekte(n).

Ook het bepalen van de bloedgroep en het selecteren van geschikt bloed voor bloedtransfusies zijn belangrijke activiteiten van de afdeling.
Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) heeft op beide locaties van het Zuyderland ziekenhuis laboratoria en poliklinische bloedafnameafdelingen

Toon meer informatie

De laatste decennia is het specialisme Klinische chemie en hematologie uitgegroeid tot een van de belangrijkste ondersteunende specialismen in de gezondheidszorg. Door de voortdurende ontwikkelingen in de klinische chemie is het nu mogelijk om bepaalde ziektebeelden al in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Ook kan een arts dankzij de nieuwste laboratoriumtechnieken een behandeling die is ingezet nauwkeurig volgen.

Laboratoriumspecialisten Klinische Chemie
De Laboratoriumspecialist Klinische Chemie heeft in het ziekenhuis de, aan medisch specialisten gelijkgestelde, positie van  specialist op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Vanuit die positie levert de laboratoriumspecialist klinische chemie indirect een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de patiëntenzorg door het uitvoeren van hoogwaardig laboratoriumonderzoek. Daarnaast adviseert en informeert de laboratoriumspecialist aanvragers (m.n. medisch specialisten en huisartsen) en anderen over de selectie, interpretatie, kwaliteit en kosten van laboratoriumtesten.

Laboratorium
Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium verricht uitsluitend onderzoek in opdracht van uw huisarts of specialist.

Lees hier meer over uw rechten en plichten.

>1 miljoen

aanvragen en >6 miljoen uitslagen per jaar

Bekijk ook de video's van Klinische chemie en hematologie

Naar de newsroom
 • Contact

  Klinisch Chemisch & Hematologisch Laboratorium locatie  Zuyderland Heerlen : 088 – 4597802

 • Onderzoek

  Om een diagnose te stellen, het verloop van een ziekte te volgen of het effect van een behandeling te bepalen, laat uw huisarts of andere specialist vaak onderzoek doen in lichaamsmaterialen. Dit onderzoek gebeurt in het laboratorium voor Klinische chemie en Hematologie. Er zijn vele honderden verschillende laboratoriumonderzoeken mogelijk in bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsvocht zoals zweet of sperma. Welk onderzoek bij u nodig is, hangt af van uw ziektebeeld. Veel voorkomende testen zijn de bepaling van bloedsuiker, bezinking of cholesterol.

  Darmkankeronderzoek
  In de laboratoria van de afdeling Klinische Chemie en Hematologie wordt het materiaal onderzocht dat binnenkomt in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Sinds 1 september 2013 komen mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 55 tot 75 jaar hiervoor in aanmerking. Zij ontvangen dan eens per twee jaar een uitnodiging van de overheid om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een ontlastingtest en een eventueel vervolgonderzoek. In het laboratorium van Zuyderland Medisch Centrum wordt bekeken of er bloed aanwezig is in de ontlasting. Als dit het geval blijkt, volgt een doorverwijzing voor aanvullend onderzoek. Tijdens dit vervolgonderzoek wordt een colonscopie gedaan. Hierbij onderzoekt de arts de binnenkant van uw darm. Dit met als doel om vast te stellen wat de oorzaak is van het bloed in de ontlasting.
  Meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

  Fertiliteit
  Op de afdeling Klinische Chemie en Hematologie vindt ook fertiliteitsonderzoek plaats. Dit is onderzoek naar de vruchtbaarheid. Het voornaamste onderzoek betreft spermaonderzoek in verband met een kinderwens. In het laboratorium wordt het sperma onderzocht op onder meer het aantal zaadcellen, de beweeglijkheid en de vorm ervan. Fertiliteitsonderzoek kan uitsluitend plaatsvinden na verwijzing van een arts. Het is noodzakelijk om hiervoor een afspraak te maken.

 • Bloedafname

  Het belangrijkste onderzoeksmateriaal op de afdeling Klinische Chemie en Hematologie is bloed. Ook ander lichaamsmateriaal wordt onderzocht. U kunt voor onderzoek van bloed (bloed prikken) zonder afspraak terecht op de afdeling Bloedafname . Ook kunt u bloed laten prikken op een priklocatie bij u in de regio. Om bloed te laten prikken, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

  Meer informatie
  Meer informatie over de afdeling Bloedafname en Trombosedienst.

   

 • Werken in het laboratorium

 • Contact

  Klinisch Chemisch & Hematologisch Laboratorium locatie  Zuyderland  Sittard : 088 – 4597718

 • Onderzoek

  Om een diagnose te stellen, het verloop van een ziekte te volgen of het effect van een behandeling te bepalen, laat uw huisarts of andere specialist vaak onderzoek doen in lichaamsmaterialen. Dit onderzoek gebeurt in het laboratorium voor Klinische chemie en Hematologie. Er zijn vele honderden verschillende laboratoriumonderzoeken mogelijk in bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsvocht zoals zweet of sperma. Welk onderzoek bij u nodig is, hangt af van uw ziektebeeld. Veel voorkomende testen zijn de bepaling van bloedsuiker, bezinking of cholesterol.

  Darmkankeronderzoek
  In de laboratoria van de afdeling Klinische Chemie en Hematologie wordt het materiaal onderzocht dat binnenkomt in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Sinds 1 september 2013 komen mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 55 tot 75 jaar hiervoor in aanmerking. Zij ontvangen dan eens per twee jaar een uitnodiging van de overheid om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een ontlastingstest en een eventueel vervolgonderzoek. In het laboratorium van Zuyderland Medisch Centrum wordt bekeken of er bloed aanwezig is in de ontlasting. Als dit het geval blijkt, volgt een doorverwijzing voor aanvullend onderzoek. Tijdens dit vervolgonderzoek wordt een colonscopie gedaan. Hierbij onderzoekt de arts de binnenkant van uw darm. Dit met als doel om vast te stellen wat de oorzaak is van het bloed in de ontlasting.
  Meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

  Fertiliteit
  Op de afdeling Klinische Chemie en Hematologie vindt ook fertiliteitsonderzoek plaats. Dit is onderzoek naar de vruchtbaarheid. Het voornaamste onderzoek betreft spermaonderzoek in verband met een kinderwens. In het laboratorium wordt het sperma onderzocht op onder meer het aantal zaadcellen, de beweeglijkheid en de vorm ervan.
  Fertiliteitsonderzoek kan uitsluitend plaatsvinden na verwijzing van een arts. Het is noodzakelijk om hiervoor een afspraak te maken.

 • Bloedafname

  Het belangrijkste onderzoeksmateriaal op de afdeling Klinische Chemie en Hematologie is bloed. Ook ander lichaamsmateriaal wordt onderzocht. U kunt voor onderzoek van bloed (bloed prikken) zonder afspraak terecht op de afdeling Bloedafname . Ook kunt u bloed laten prikken op een priklocatie bij u in de regio. Om bloed te laten prikken, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

  Meer informatie
  Meer informatie over de afdeling Bloedafname en Trombosedienst.

 • Werken in het laboratorium