Ga naar hoofdinhoud

Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Afspraak & Contact

Heeft u vragen aan Klinische chemie en hematologie neem dan contact met ons op.

Locaties

Heerlen: 088 - 459 77 18

Sittard-Geleen: 088 – 459 77 18

Klinische chemie en hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek. Dit gebeurt op verzoek van uw arts. Door middel van onderzoek in bloed of andere menselijke lichaamsmaterialen zoals urine en ontlasting, kan de arts meer te weten komen over de mogelijke aan- of afwezigheid van bepaalde ziekte(n).

Ook het bepalen van de bloedgroep en het selecteren van geschikt bloed voor bloedtransfusies zijn belangrijke activiteiten van de afdeling.
Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) heeft op beide locaties van het Zuyderland ziekenhuis laboratoria en poliklinische bloedafnameafdelingen.

De laatste decennia is het specialisme Klinische chemie en hematologie uitgegroeid tot een van de belangrijkste ondersteunende specialismen in de gezondheidszorg. Door de voortdurende ontwikkelingen in de klinische chemie is het nu mogelijk om bepaalde ziektebeelden al in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Ook kan een arts dankzij de nieuwste laboratoriumtechnieken een behandeling die is ingezet nauwkeurig volgen.

Laboratoriumspecialisten Klinische Chemie

De Laboratoriumspecialist Klinische Chemie heeft in het ziekenhuis de, aan medisch specialisten gelijkgestelde, positie van  specialist op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Vanuit die positie levert de laboratoriumspecialist klinische chemie indirect een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de patiëntenzorg door het uitvoeren van hoogwaardig laboratoriumonderzoek. Daarnaast adviseert en informeert de laboratoriumspecialist aanvragers (m.n. medisch specialisten en huisartsen) en anderen over de selectie, interpretatie, kwaliteit en kosten van laboratoriumtesten.

Laboratorium

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium verricht uitsluitend onderzoek in opdracht van uw huisarts of specialist.

Lees hier meer over uw rechten en plichten.

Afspraak & Contact

Heeft u vragen aan Klinische chemie en hematologie neem dan contact met ons op.

Locaties

Heerlen: 088 - 459 77 18

Sittard-Geleen: 088 – 459 77 18

Patiëntportaal

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier

Folders

>1.000.000 aanvragen

en >6 miljoen uitslagen per jaar

Team

Klinische Chemie en Hematologie

Bekijk team

dr. I.C.A. Munnix

Laboratorium specialist klinische chemie

default avatar

Dr. J.A.J. Huijskens

Laboratorium specialist klinische chemie

default avatar

dr. R. Martens

Arts-assistent (AIOS)

default avatar

drs. R. van Meijel

Arts-assistent (AIOS)

dr. R. Vossen

Laboratorium specialist klinische chemie

dr. M. Leers

Laboratorium specialist klinische chemie

dr. M. Raijmakers

Laboratorium specialist klinische chemie

dr. H. Kleinveld

Laboratorium specialist klinische chemie

dr. ir. F. Helmich

Laboratorium specialist klinische chemie

dr. ir. B. van Acker

Laboratorium specialist klinische chemie