direct contact

Direct contact

'Als de sfeer bij een arts de halve genezing is, is dr. Sipers het medicijn zelf'

De heer Hans Jussen (85) is patiënt bij dr.Walther Sipers, geriater bij de afdeling Ouderengeneeskunde.

Lees meer

Ouderengeneeskunde

Op de afdeling Ouderengeneeskunde van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis.  

Vaak gaat het om patiënten met een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek.

Toon meer informatie

Ouderengeneeskunde, ook wel klinische geriatrie genoemd, is een medisch specialisme dat zich richt op preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten bij ouderen. Daarbij is de kwaliteit van het leven zeker zo belangrijk als de levensduur. Vaak hebben oudere mensen meerdere klachten en aandoeningen tegelijkertijd en verloopt het herstel trager. Het doel is herstel of behoud van de zelfredzaamheid.

Op de afdeling Ouderengeneeskunde wordt gewerkt in een multidisciplinair team. De arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen, heet een klinisch geriater.

Bekijk ook de video's van ouderengeneeskunde

Naar de newsroom
 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken Ouderengeneeskunde of bent u verhinderd?
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9713.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden op etage 1, balie 10

  Semi Acute Unit Geriatrie, vleugel B
  Tel: 088 – 459 9713

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Ouderengeneeskunde – etage 3, balie 3.12
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9713

  Routebeschrijving

 • Spreekuur

  U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar de afdeling Ouderengeneeskunde. Wij stellen het op prijs als er een vertrouwd persoon, zoals uw partner, kind, familielid of goede bekende aanwezig is bij de afspraak. Bij het eerste bezoek aan ons Spreekuurcentrum heeft de verpleegkundige en aansluitend de arts een gesprek met u en uw begeleider.
  Afhankelijk van de aard van de klachten die u hebt, wordt u vervolgens onderzocht door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist en een arts.

 • Onderzoek

  Er zijn vaak meerdere onderzoeken noodzakelijk om de oorzaken van uw klachten te achterhalen. Ook kan de arts u doorverwijzen naar een andere specialist. We streven ernaar om vervolgonderzoeken zoveel mogelijk samen op één dag te plannen. Afhankelijk van de aard van de klachten die u hebt, zijn onder meer de volgende aanvullende onderzoeken mogelijk:

  • Medische beeldvorming zoals een CT-scan, een MRI-scan of een echografie.
  • Onderzoek door een geriatrische fysiotherapeut: deze onderzoekt problemen met het lopen of uw lichaamshouding. Bijvoorbeeld bij valgevaar, loopstoornissen of gewrichtsklachten.
  • Psycholoog: deze onderzoekt uw geestelijke toestand, bijvoorbeeld verwardheid, vergeetachtigheid of lusteloosheid.
  • Ergotherapeut: deze onderzoekt welke problemen er zijn bij de uitvoering van dagelijkse bezigheden zoals wassen, aankleden en koffie zetten.
  • Diëtist: deze kijkt samen met u naar uw dagelijkse voeding en uw eetpatroon.
  • Maatschappelijk werker: deze bekijkt samen met u waar knelpunten liggen die samenhangen met uw ziekte. Dit met als doel om uw welzijn in stand te houden of te bevorderen.

  Bloedonderzoek
  Het kan nodig zijn dat bij u bloedonderzoek nodig is. Hiervoor kunt u bloed laten afnemen bij de afdeling Bloedafname.

 • Behandelingen

  Na het afronden van alle onderzoeken, krijgt u de uitslag. De arts of zijn vertegenwoordiger bespreekt de resultaten en de bevindingen van de verschillende onderzoeken met u en uw begeleider en u krijgt een individueel advies. Dat kunnen medische adviezen zijn, maar ook aanbevelingen voor deskundige hulp of zorg of algemene leefadviezen.

 • Geheugencentrum

  In het Geheugencentrum van Zuyderland Medisch Centrum houdt een team van medisch specialisten en andere deskundigen zich bezig met onderzoek, behandeling en zorg van en voor mensen met geheugenproblemen en diverse vormen van dementie. U kunt het Geheugencentrum op twee locaties bezoeken: in Sittard-Geleen en in Brunssum.

  Met het ouder worden neemt vergeetachtigheid toe. Als dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien meer aan de hand. Ook bepaalde psychologische en gedragsveranderingen kunnen mogelijk een eerste aanwijzing zijn van een onderliggend geheugenverlies. Dit geheugenverlies kan diverse oorzaken hebben die soms lastig te achterhalen zijn. Het vroegtijdig laten onderzoeken van deze klachten is daarom van groot belang.

  Cognitieve stoornissen
  In het Geheugencentrum onderzoeken we vooral patiënten met zogenoemde cognitieve stoornissen. Met de term cognitie bedoelen we functies die te maken hebben met het verwerken van informatie. Hierbij kunt u denken aan functies zoals waarneming, concentratie, taalgebruik, geheugen, oriëntatie en praktische vaardigheden. Stoornissen van deze functies kunnen aanleiding geven tot problemen in het dagelijks leven.

  Cognitieve stoornissen vinden hun oorzaak in de hersen en de klachten uiten zich bijvoorbeeld door:

  • Vergeetachtigheid.
  • Moeilijk op woorden kunnen komen.
  • Het niet meer kunnen uitvoeren van complexe handelingen.
  • Verminderd oriëntatievermogen, de weg kwijt zijn.
  • Het niet meer kunnen oplossen van (eenvoudige) problemen.
 • STZ Topklinische functie ouderengeneeskunde/ gerontofarmacologie

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

  STZ Topklinische functie gerontofarmacologie

  Het woord gerontofarmacologie is een samenvoegsel van de woorden gerontologie, de wetenschap die het ouder worden bestudeert en farmacologie, de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de wisselwerking tussen geneesmiddelen en het menselijk lichaam.

  Naarmate u ouder wordt, neemt ook de kans dat u te maken krijgt met meerdere ziektes tegelijkertijd toe. Voor deze ziektes gebruiken ouderen veel verschillende medicijnen. Deze medicijnen beïnvloeden ook elkaars werking. Daarnaast is het vaak zo dat een bepaald medicijn vaak een andere uitwerking heeft op een ouder lichaam dan op een jonger lichaam. Door al deze factoren heeft een oudere patiënt een groter risico op medicatie-gerelateerde problemen. Deze medicatie-gerelateerde problemen zijn vaak de oorzaak van ongeplande ziekenhuisopnames, vermindering van lichamelijke en geestelijke reserves, een toegenomen zorgbehoefte en zelfs vroegtijdig overlijden.

  In het centrum van gerontofarmacologie werken wij met een gespecialiseerd team van zorgverleners aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen. Dit doen wij door bijvoorbeeld door gezamenlijke spreekuren te houden met een internist-ouderengeneeskunde/geriater in combinatie met een apotheker. Ook bij opgenomen oudere patiënten kunnen wij samen met de hoofdbehandelaar beoordelen of de juiste samenstelling van medicijnen gegeven wordt.

  Naast de directe patiëntenzorg verzorgen wij ook de opleiding klinische farmacologie waarbij we jonge dokters en apothekers onderwijzen in de medicatieleer bij ouderen.  Een derde belangrijke taak is het wetenschappelijk onderzoek. Immers, wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om te bewijzen dat de zaken die je doet ook het gewenste effect hebben.

  Op de afdeling gerontofarmacologie lopen momenteel diverse grote onderzoeken. Een daarvan is de CHEcK-UP-studie waarin we onderzoeken of we het aantal heropnames ten gevolge van medicatie kunnen verminderen door vaker en kritischer naar de ontslagmedicatie te kijken.  Een laatste belangrijk punt is innovatie. Het goed beoordelen van medicatie is een ingewikkelde en tijdrovende taak. We zoeken steeds naar nieuwe technieken om de zorgverlener te ondersteunen zodat het werk gemakkelijker en nauwkeuriger wordt. Door de patiëntenzorg, onderwijs, wetenschap en innovatie met elkaar te verbinden ontstaat er een zeer gespecialiseerd netwerk wat ons in staat stelt om op het hoogste niveau met dit onderwerp bezig te zijn.

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken Ouderengeneeskunde of bent u verhinderd?
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9713.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt West 06.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard- Geleen
  Ouderengeneeskunde – meldpunt West 06
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 –  459 9713

  Routebeschrijving

 • Spreekuur

  U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar de afdeling Ouderengeneeskunde. Wij stellen het op prijs als er een vertrouwd persoon, zoals uw partner, kind, familielid of goede bekende aanwezig is bij de afspraak. Bij het eerste bezoek aan ons Spreekuurcentrum heeft de verpleegkundige en aansluitend de arts een gesprek met u en uw begeleider.
  Afhankelijk van de aard van de klachten die u hebt, wordt u vervolgens onderzocht door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist en een arts.

 • Onderzoek

  Er zijn vaak meerdere onderzoeken noodzakelijk om de oorzaken van uw klachten te achterhalen. Ook kan de arts u doorverwijzen naar een andere specialist. We streven ernaar om vervolgonderzoeken zoveel mogelijk samen op één dag te plannen. Afhankelijk van de aard van de klachten die u hebt, zijn onder meer de volgende aanvullende onderzoeken mogelijk:

  • Medische beeldvorming zoals een CT-scan, een MRI-scan of een echografie.
  • Onderzoek door een geriatrische fysiotherapeut: deze onderzoekt problemen met het lopen of uw lichaamshouding. Bijvoorbeeld bij valgevaar, loopstoornissen of gewrichtsklachten.
  • Psycholoog: deze onderzoekt uw geestelijke toestand, bijvoorbeeld verwardheid, vergeetachtigheid of lusteloosheid.
  • Ergotherapeut: deze onderzoekt welke problemen er zijn bij de uitvoering van dagelijkse bezigheden zoals wassen, aankleden, koffie zetten.
  • Diëtist: deze kijkt samen met u naar uw dagelijkse voeding en uw eetpatroon.
  • Maatschappelijk werker: deze bekijkt samen met u waar knelpunten liggen die samenhangen met uw ziekte. Dit met als doel om uw welzijn in stand te houden of te bevorderen.

  Bloedonderzoek
  Het kan nodig zijn dat bij u bloedonderzoek nodig is. Hiervoor kunt u bloed laten afnemen bij de afdeling Bloedafname.

 • Behandelingen

  Na het afronden van alle onderzoeken, krijgt u de uitslag. De arts of zijn vertegenwoordiger bespreekt de resultaten en de bevindingen van de verschillende onderzoeken met u en uw begeleider en u krijgt een individueel advies. Dat kunnen medische adviezen zijn, maar ook aanbevelingen voor deskundige hulp of zorg of algemene leefadviezen.

 • Geheugencentrum

  In het Geheugencentrum van Zuyderland Medisch Centrum houdt een team van medisch specialisten en andere deskundigen zich bezig met onderzoek, behandeling en zorg van en voor mensen met geheugenproblemen en diverse vormen van dementie. U kunt het Geheugencentrum op twee locaties bezoeken: in Sittard-Geleen en in Brunssum.

  Met het ouder worden neemt vergeetachtigheid toe. Als dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien meer aan de hand. Ook bepaalde psychologische en gedragsveranderingen kunnen mogelijk een eerste aanwijzing zijn van een onderliggend geheugenverlies. Dit geheugenverlies kan diverse oorzaken hebben die soms lastig te achterhalen zijn. Het vroegtijdig laten onderzoeken van deze klachten is daarom van groot belang.

  Cognitieve stoornissen
  In het Geheugencentrum onderzoeken we vooral patiënten met zogenoemde cognitieve stoornissen. Met de term cognitie bedoelen we functies die te maken hebben met het verwerken van informatie. Hierbij kunt u denken aan functies zoals waarneming, concentratie, taalgebruik, geheugen, oriëntatie en praktische vaardigheden. Stoornissen van deze functies kunnen aanleiding geven tot problemen in het dagelijks leven.

  Cognitieve stoornissen vinden hun oorzaak in de hersenen en de klachten uiten zich bijvoorbeeld door:

  • Vergeetachtigheid.
  • Moeilijk op woorden kunnen komen.
  • Het niet meer kunnen uitvoeren van complexe handelingen.
  • Verminderd oriëntatievermogen, de weg kwijt zijn.
  • Het niet meer kunnen oplossen van (eenvoudige) problemen.