direct contact

Direct contact

Geestelijke Gezondheidszorg

Op de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan cliënten in alle leeftijdsgroepen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. GGz biedt zorg op alle locaties van Zuyderland. De vorm van zorg kan echter per locatie verschillen.

Bekijk ook de video's van GGz

Naar de newsroom
 • Contact

  Voor het maken van uw eerste afspraak hebt u een verwijzing nodig.

  U kunt alleen op afspraak terecht op de afdeling Psychologie & Psychiatrie, locatie Heerlen. U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met 088 – 459 6490

  Locatie
  Hebt u een afspraak? U kunt zich voor uw afspraak melden op de etage 3, balie 3.10
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 6490

  Routebeschrijving
  Contact opnemen is mogelijk op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur (ook voor Maatschappelijk werk).

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen.
  Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 088 – 459 93 93 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener.
  Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, brengen wij de kosten hiervoor bij u in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 • Algemene informatie

 • Informatieavonden

  Elke eerste donderdag van de maand heeft Zuyderland een informatieavond.
  Aanmelden is niet nodig.

  Lees meer

 • Doelgroepen

  Kind en Adolescent
  Er zijn veel problemen waar kinderen en adolescenten gelukkig zelf uit komen. Soms met hulp van ouders en naasten uit de omgeving. Er zijn ook problemen waar specialistische hulp bij nodig is. Bij de afdeling Kinderen en Adolescenten van Zuyderland GGZ staat een groot team van deskundigen klaar voor kinderen, adolescenten en hun naasten! Maak er gebruik van als het nodig is!

  Volwassenen
  Soms ontstaan na een lastige periode in uw leven psychische klachten zoals somberheid, angsten of spanningsklachten. Dit kan uw functioneren beïnvloeden op meerdere levensgebieden. Zoals in uw gezin/familie, op uw werk en binnen uw andere sociale contacten en bezigheden. Volwassenenzorg is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met psychiatrische problematiek.

  Ouderen
  Sommige ouderen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, vergeetachtigheid of verwardheid. Cliënten die bij ouderenzorg worden aangemeld, zijn cliënten van 65 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek of cliënten met geheugenproblemen (als gevolg van het ouder worden).

 • Generalistische basis GGz

 • Verwijzing

  Om gebruik te kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg, hebt u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. In alle gevallen is uw huisarts een erkend verwijzer. Wie behalve uw huisarts ook nog een erkend verwijzer is, staat in de polis van uw zorgverzekering. Dit kan per polis verschillen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat huisartsen, alle andere medisch specialisten, jeugdartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook erkend verwijzer zijn. U kunt zich niet zelf aanmelden.

  De triagist of spreekuurhouder beoordeelt of de verwijzing past bij het aanbod van Zuyderland GGz. Deze person neemt contact op met de verwijzer als er nog vragen zijn of als de door de verwijzer aangeleverde informatie nog niet volledig is. Vooral de behandelgeschiedenis is erg belangrijk om te kunnen kiezen bij welk zorgprogramma het intakegesprek het beste kan plaatsvinden.

  Kind & Adolescent 
  Bij meervoudige, complexe problemen in het ontwikkelingsverloop melden de jongere, het kind of de ouders zich meestal bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Daar wordt door verschillende deskundigen gekeken of een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg nodig is en helpend kan zijn. Met deze indicatie kunt u bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Ook is het mogelijk dat de huisarts of kinderarts rechtstreeks doorverwijst naar Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg. Bij twijfel of vragen over een aanmelding kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder met de vraag of en hoe u met de vraag rond uw kind bij ons terecht kunt.

  Belangrijk:
  Na de aanmelding sturen wij u informatie en vragenlijsten op. Op deze manier kunnen wij al een beeld van de situatie en van de hulpvraag vormen. Het is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) met een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de zorg voor uw kind. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

  Zuyderland GGz heeft geen behandelaanbod voor primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en cliënten met een verstandelijke beperking. Op deze terreinen werken wij, bij dubbele diagnose, wel met de betreffende ketenpartners samen.

 • Behandeling

  Kind en Adolescent
  In veel gevallen kunnen wij kinderen of jeugdigen ambulant behandelen. Dat betekent dat de gesprekken en/of andere vormen van behandeling plaatsvinden bij Zuyderland GGz en/of deels in de thuissituatie.

  Specialistische GGz volwassenen
  Als u met een behandeling start, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ambulante behandeling: hierbij vinden er gesprekken plaats in het gebouw van Zuyderland GGz in Heerlen, Brunssum of Kerkrade of eventueel bij u thuis.
  • Deeltijdbehandeling: dit is een psychiatrische voorziening die cliënten van 18 jaar en ouder meerdere dagdelen per week een pakket behandelactiviteiten aanbiedt. Er zijn veel verschillende behandelingen die passen binnen een deeltijdbehandeling. Te denken valt onder meer aan bewegingstherapie, creatieve therapie, groepsgesprekken of arbeidstraining.
  • Behandeling in de kliniek: de kliniek van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg verricht psychiatrische opnames van volwassenen en ouderen. In de kliniek werken multidisciplinaire teams. Hierin zitten onder meer psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, ervaringsdeskundigen en activiteitenbegeleiders die u de zorg en begeleiding bieden die u nodig hebt.
 • Kwaliteitsstatuut

  Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe Zuyderland GGz gepaste zorg aan u levert. We geven in ons kwaliteitsstatuut aan hoe processen lopen en kwaliteit geborgd wordt, zodat uw behandelproces soepel verloopt. Hierbij speelt uw regiebehandelaar een belangrijke rol. Ons kwaliteitsstatuut is opgesteld aan de hand van het landelijk vastgestelde model kwaliteitsstatuut GGz.

 • Video's

 • Contact

  Voor het maken van uw eerste afspraak hebt u een verwijzing nodig.

  Wilt u een afspraak maken op onze afdeling GGz, locatie Sittard-Geleen, of bent u verhinderd? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur bellen met 088 – 459 9393.

  Locatie
  Heeft u een afspraak? Meld u zich dan bij Meldpunt West 07.
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9393

  Routebeschrijving

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen. Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 088 – 459 9393 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener.
  Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, brengen wij

  Deeltijd (dagbehandeling) volwassenen
  Open van 08.15 uur tot 16.30 uur. Alleen op afspraak. Bij binnenkomst meld u zich bij Meldpunt West 07.

  Locatie Deeltijdbehandeling Ouderen
  Gelderhof 2
  6136 CC Sittard
  Tel: 046 – 458 8011

  Kliniek (opname)
  Bezoektijden op werkdagen van 18.45 uur tot 20.00 uur (in het weekend ook van 14.00 uur tot 15.00 uur). Bezoekers hoeven geen afspraak te maken. Bij binnenkomst wel graag melden bij de receptie van de kliniek.

  Gesloten afdeling:
  Bezoektijden elke dag van 13.00 – 15.00 uur en van 18.00 – 21.00 uur. Bezoekers hoeven geen afspraak te maken. Bij binnenkomst wel graag melden bij de receptie van de kliniek.

  Locatie Stationsstraat: Hostel & Inloop
  Hostel Woonhuis: Stationsstraat 20, 6131 AZ Sittard
  Hostel Inloop: Stationsstraat 18, 6131 AZ Sittard
  Tel: 088 – 459 4040

  Openingstijden
  Bezoekers hoeven geen afspraak te maken. Bij binnenkomst meld je je bij de dienstdoende hulpverlener.
  Na 22.00 uur wordt bezoekers gevraagd het pand te verlaten.

  Locatie Het Karwei
  Het Karwei (hoofdlocatie dagactiviteiten)
  Kastelenweg 1-3, 6136 BK Sittard
  Tel: 046 – 451 8914

  Openingstijden

  • Maandag open van 12.00 tot 16.30 uur.
  • Dinsdag tot en met vrijdag open van 08.30 tot 16.30 uur.
  • Alleen op afspraak.
  • Bij binnenkomst melden bij de dienstdoende hulpverlener.

  Locatie: Arbeidscentrum
  Millenerweg 8, 6136 KW Sittard
  Tel: 046 – 458 2789
  Kloosterstraat 42B, 6162 XC Geleen
  Tel: 046 – 475 5351

  Locatie kinderpsychiatrische dagbehandeling
  Het Drakennest en Het Vossenhol
  Munnikstraat 10
  6123 AR Holtum
  Tel: 046 – 485 5088

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen.

  Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 088 – 459 93 93 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener.

  Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, brengen wij de kosten bij u in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 • Dagactiviteit en deeltijdbehandeling

  Op de locatie Sittard-Geleen biedt Zuyderland algemene geestelijke Gezondheidszorg (GGz) aan, zowel ambulant, deeltijdbehandeling en opnameafdelingen. Op locatie is er nog het dagactiviteitencentrum het Karwei  en de deeltijdbehandeling voor kinderen (De Triangel) en de deeltijdbehandeling voor Ouderen.

  • het Karwei
  • Deeltijdbehandeling Ouderen
  • Triangel deeltijdbehandeling Kinderen
 • Algemene informatie

 • Doelgroepen

  Kind en Adolescent
  Er zijn veel problemen waar kinderen en adolescenten gelukkig zelf uit komen. Soms met hulp van ouders en naasten uit de omgeving. Er zijn ook problemen waar specialistische hulp bij nodig is. Bij de afdeling Kinderen en Adolescenten van Zuyderland GGZ staat een groot team van deskundigen klaar voor kinderen, adolescenten en hun naasten! Maak er gebruik van als het nodig is!

  Volwassenen
  Soms ontstaan na een lastige periode in uw leven psychische klachten zoals somberheid, angsten of spanningsklachten. Dit kan uw functioneren beïnvloeden op meerdere levensgebieden. Zoals in uw gezin/familie, op uw werk en binnen uw andere sociale contacten en bezigheden. Volwassenenzorg is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met psychiatrische problematiek.

  Ouderen
  Sommige ouderen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, vergeetachtigheid of verwardheid. Cliënten die bij ouderenzorg worden aangemeld, zijn cliënten van 65 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek of cliënten met geheugenproblemen (als gevolg van het ouder worden).

 • Generalistische basis GGz

 • Verwijzing

  Om gebruik te kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg, hebt u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. In alle gevallen is uw huisarts een erkend verwijzer. Wie behalve uw huisarts ook nog een erkend verwijzer is, staat in de polis van uw zorgverzekering. Dit kan per polis verschillen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat huisartsen, alle andere medisch specialisten, jeugdartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook erkend verwijzer zijn. U kunt zich niet zelf aanmelden.

  De triagist of spreekuurhouder beoordeelt of de verwijzing past bij het aanbod van Zuyderland GGz. Deze persoon neemt contact op met de verwijzer als er nog vragen zijn of als de door de verwijzer aangeleverde informatie nog niet volledig is. Vooral de behandelgeschiedenis is erg belangrijk om te kunnen kiezen bij welk zorgprogramma het intakegesprek het beste kan plaatsvinden.

  Kind & Adolescent 
  Bij meervoudige, complexe problemen in het ontwikkelingsverloop melden de jongere, het kind of de ouders zich meestal bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Daar wordt door verschillende deskundigen gekeken of een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg nodig is en helpend kan zijn. Met deze indicatie kunt u bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Ook is het mogelijk dat de huisarts of kinderarts rechtstreeks doorverwijst naar Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg. Bij twijfel of vragen over een aanmelding kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder met de vraag of en hoe u met de vraag rond uw kind bij ons terecht kunt.

  Belangrijk:
  Na de aanmelding sturen wij u informatie en vragenlijsten op. Op deze manier kunnen wij al een beeld van de situatie en van de hulpvraag vormen. Het is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) met een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de zorg voor uw kind. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

  Zuyderland GGz heeft geen behandelaanbod voor primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en cliënten met een verstandelijke beperking. Op deze terreinen werken wij, bij dubbele diagnose, wel met de betreffende ketenpartners samen.

 • Behandeling

  Kind en Adolescent
  In veel gevallen kunnen wij kinderen of jeugdigen ambulant behandelen. Dat betekent dat de gesprekken en/of andere vormen van behandeling plaatsvinden bij Zuyderland GGz en/of deels in de thuissituatie.

  Specialistische GGz volwassenen
  Als u met een behandeling start, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ambulante behandeling: hierbij vinden er gesprekken plaats in het gebouw van Zuyderland GGz in Heerlen, Brunssum of Kerkrade of eventueel bij u thuis.
  • Deeltijdbehandeling: dit is een psychiatrische voorziening die cliënten van 18 jaar en ouder meerdere dagdelen per week een pakket behandelactiviteiten aanbiedt. Er zijn veel verschillende behandelingen die passen binnen een deeltijdbehandeling. Te denken valt onder meer aan bewegingstherapie, creatieve therapie, groepsgesprekken of arbeidstraining.
  • Behandeling in de kliniek: de kliniek van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg verricht psychiatrische opnames van volwassenen en ouderen. In de kliniek werken multidisciplinaire teams. Hierin zitten onder meer psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, ervaringsdeskundigen en activiteitenbegeleiders die u de zorg en begeleiding bieden die u nodig hebt.
 • Kwaliteitsstatuut

  Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe Zuyderland GGz gepaste zorg aan u levert. We geven in ons kwaliteitsstatuut aan hoe processen lopen en kwaliteit geborgd wordt, zodat uw behandelproces soepel verloopt. Hierbij speelt uw regiebehandelaar een belangrijke rol. Ons kwaliteitsstatuut is opgesteld aan de hand van het landelijk vastgestelde model kwaliteitsstatuut GGz.

 • Video's

 • Contact

  Voor het maken van uw eerste afspraak hebt u een verwijzing nodig.

  U kunt alleen op afspraak terecht op de afdeling Psychologie & Psychiatrie, locatie Brunssum. U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met 088 – 459 6490

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Heeft u een afspraak? U kunt voor uw afspraak terecht op etage 3, balie 3.01.

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen.
  Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 088 – 459 93 93 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener.
  Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, brengen wij de kosten hiervoor bij u in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 • Algemene informatie

 • Doelgroepen

  Kind en Adolescent
  Er zijn veel problemen waar kinderen en adolescenten gelukkig zelf uit komen. Soms met hulp van ouders en naasten uit de omgeving. Er zijn ook problemen waar specialistische hulp bij nodig is. Bij de afdeling Kinderen en Adolescenten van Zuyderland GGZ staat een groot team van deskundigen klaar voor kinderen, adolescenten en hun naasten! Maak er gebruik van als het nodig is!

  Volwassenen
  Soms ontstaan na een lastige periode in uw leven psychische klachten zoals somberheid, angsten of spanningsklachten. Dit kan uw functioneren beïnvloeden op meerdere levensgebieden. Zoals in uw gezin/familie, op uw werk en binnen uw andere sociale contacten en bezigheden. Volwassenenzorg is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met psychiatrische problematiek.

  Ouderen
  Sommige ouderen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, vergeetachtigheid of verwardheid. Cliënten die bij ouderenzorg worden aangemeld, zijn cliënten van 65 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek of cliënten met geheugenproblemen (als gevolg van het ouder worden).

 • Verwijzing

  Om gebruik te kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg, hebt u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. In alle gevallen is uw huisarts een erkend verwijzer. Wie behalve uw huisarts ook nog een erkend verwijzer is, staat in de polis van uw zorgverzekering. Dit kan per polis verschillen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat huisartsen, alle andere medisch specialisten, jeugdartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook erkend verwijzer zijn. U kunt zich niet zelf aanmelden.

  De triagist of spreekuurhouder beoordeelt of de verwijzing past bij het aanbod van Zuyderland GGz. Deze person neemt contact op met de verwijzer als er nog vragen zijn of als de door de verwijzer aangeleverde informatie nog niet volledig is. Vooral de behandelgeschiedenis is erg belangrijk om te kunnen kiezen bij welk zorgprogramma het intakegesprek het beste kan plaatsvinden.

  Kind & Adolescent 
  Bij meervoudige, complexe problemen in het ontwikkelingsverloop melden de jongere, het kind of de ouders zich meestal bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Daar wordt door verschillende deskundigen gekeken of een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg nodig is en helpend kan zijn. Met deze indicatie kunt u bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Ook is het mogelijk dat de huisarts of kinderarts rechtstreeks doorverwijst naar Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg. Bij twijfel of vragen over een aanmelding kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder met de vraag of en hoe u met de vraag rond uw kind bij ons terecht kunt.

  Belangrijk:
  Na de aanmelding sturen wij u informatie en vragenlijsten op. Op deze manier kunnen wij al een beeld van de situatie en van de hulpvraag vormen. Het is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) met een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de zorg voor uw kind. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

  Zuyderland GGz heeft geen behandelaanbod voor primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en cliënten met een verstandelijke beperking. Op deze terreinen werken wij, bij dubbele diagnose, wel met de betreffende ketenpartners samen.

  Verwijzing naar Generalistische Basis GGz
  Als uw huisarts of andere arts u verwijst naar de Generalistische Basis GGz, dan bekijkt de hulpverlener die de aanmeldingen beoordeelt – dit noemen we ook wel een triagist – op basis van uw klachten welke intake het beste kan plaatsvinden. Hierbij letten we onder meer op de ernst en duur van de klachten. Ook beoordelen we de kans op verdere bedreiging van uw gezondheid.

  Afhankelijk van de tijd die de hulpverlener mag besteden aan de behandeling van uw klacht of aandoening, de hoeveelheid psychodiagnostiek die nodig is om uw klacht in beeld te brengen en de mate waarin andere discipline(s) betrokken moeten worden bij uw behandeling, bekijken we welke zorg voor u geschikt is.

  Verwijzing naar Specialistische GGz
  Is er sprake van meer complexe psychische of psychiatrische problematiek wordt u verwezen naar de afdeling Specialistische GGz.

 • Behandeling

  Kind en Adolescent
  In veel gevallen kunnen wij kinderen of jeugdigen ambulant behandelen. Dat betekent dat de gesprekken en/of andere vormen van behandeling plaatsvinden bij Zuyderland GGz en/of deels in de thuissituatie.

  Specialistische GGz volwassenen
  Als u met een behandeling start, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ambulante behandeling: hierbij vinden er gesprekken plaats in het gebouw van Zuyderland GGz in Heerlen, Brunssum of Kerkrade of eventueel bij u thuis.
  • Deeltijdbehandeling: dit is een psychiatrische voorziening die cliënten van 18 jaar en ouder meerdere dagdelen per week een pakket behandelactiviteiten aanbiedt. Er zijn veel verschillende behandelingen die passen binnen een deeltijdbehandeling. Te denken valt onder meer aan bewegingstherapie, creatieve therapie, groepsgesprekken of arbeidstraining.
  • Behandeling in de kliniek: de kliniek van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg verricht psychiatrische opnames van volwassenen en ouderen. In de kliniek werken multidisciplinaire teams. Hierin zitten onder meer psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, ervaringsdeskundigen en activiteitenbegeleiders die u de zorg en begeleiding bieden die u nodig hebt.

  Generalistische basis GGz volwassenen
  De behandeling in de generalistische basis GGz bestaat uit ambulante behandeling. Dit betekent dat er gesprekken plaatsvinden in het gebouw van Zuyderland GGz. Welke behandelmethode wordt gebruikt voor de gesprekken (bijvoorbeeld een vorm van psychologische behandeling) is afhankelijk van uw hulpvraag. Daarnaast bieden we online behandeling aan en kan, in overleg met u, een combinatie van gesprekken en online behandeling worden ingezet. Wij bieden onder andere de volgende behandelmethoden aan in de generalistische basis GGz:

   • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
   • Oplossingsgerichte psychotherapie
   • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
   • (deelelementen van) schema focused therapie
   • Interpersoonlijke psychotherapie
   • Hypnotherapie bij somatisch symptoomstoornis (conversiestoornis)
   • Diverse modules online behandeling

  Voor online behandeling maken we gebruik van het platform Minddistrict. Op dit platform zijn verschillende modules beschikbaar, bijvoorbeeld specifieke modules voor behandeling van depressie, angst of onbegrepen lichamelijke klachten, of meer generieke modules gericht op herstel of bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Ook modules die informatie geven over wat met u aan de hand is zijn beschikbaar (psycho-educatie). Uw behandelaar overlegt met u welke module(s) online behandeling voor u kunnen worden ingezet. Online behandeling wordt altijd ‘blended’ ingezet, dat betekent in combinatie met gesprekken met uw behandelaar.

  Zuyderland GGz biedt ook specialistische GGz behandeling aan en heeft een breed netwerk in de regio. Het gaat dan bijvoorbeeld om huisartsen, andere GGz organisaties of organisaties in het sociaal domein. Als blijkt dat een behandeling in de generalistische basis GGz voor u niet de juiste behandeling is of als blijkt dat u tijdens of na uw behandeling nog andere zorg nodig hebt, kan Zuyderland GGz u hiermee helpen. Een overzicht van samenwerkingspartners vindt u in ons Kwaliteitsstatuut, onderdeel I.8.

  Informatie uitwisseling met verwijzer
  In de meeste gevallen zal uw huisarts u verwijzen naar Zuyderland GGz. In sommige gevallen kunt u ook worden verwezen door een andere erkend verwijzer. U kunt zich niet zelf aanmelden.
  Uw verwijzer meldt u in de meeste gevallen aan via Zorgdomein. Hierin vult de verwijzer in overleg met u een aantal gegevens in, onder andere personalia, uw hulpvraag en eventuele behandelvoorgeschiedenis. Indien noodzakelijk wordt door een van onze triagisten contact opgenomen met de verwijzer voor verduidelijking van de aanmelding. Na beoordeling van de aanvraag wordt u vervolgens uitgenodigd voor een eerste gesprek. Aan het einde van uw behandeling stuurt uw behandelaar in overleg met u een verslag van het verloop en resultaat van uw behandeling naar de verwijzer.

  Meer informatie over behandeling in de generalistische basis GGz vindt u in deze folder: Welkom bij Zuyderland Generalistische Basis GGZ
  In deze folder kunt u bijvoorbeeld lezen hoe een behandeltraject is opgebouwd, wat de rol van uw naasten kan zijn in de behandeling, hoe wij behandeleffecten en cliëntervaringen meten en u vindt er contactinformatie.

  Onze cliënten waarderen onze zorg met een 7,7 (gemiddelde CQ index 2017). Hier zijn we blij mee. Verbeteren van de kwaliteit van zorg blijft echter voortdurend onder onze aandacht. Opmerkingen van onze cliënten nemen we dan ook ter harte.

 • Kwaliteitsstatuut

  Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe Zuyderland GGz gepaste zorg aan u levert. We geven in ons kwaliteitsstatuut aan hoe processen lopen en kwaliteit geborgd wordt, zodat uw behandelproces soepel verloopt. Hierbij speelt uw regiebehandelaar een belangrijke rol. Ons kwaliteitsstatuut is opgesteld aan de hand van het landelijk vastgestelde model kwaliteitsstatuut GGz.

 • Contact

  Voor het maken van uw eerste afspraak hebt u een verwijzing nodig.

  U kunt alleen op afspraak terecht op de afdeling Psychologie & Psychiatrie, locatie Kerkrade. U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met 088 – 459 6490

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Heeft u een afspraak? U kunt zich voor uw afspraak melden op de etage 1, afdeling Psychiatrie.

  Afspraak afzeggen
  Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen.
  Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te laten weten via telefoonnummer 088 – 459 93 93 of rechtstreeks bij het secretariaat van uw hulpverlener.
  Als u zonder bericht van afzeggen niet op de afspraak verschijnt, kunnen wij de kosten hiervoor bij u in rekening brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Kerkrade
  Wijngracht 45, etage 1
  6461 AL Kerkrade
  Tel: 088 – 4597777
  Routebeschrijving

 • Algemene informatie

 • Doelgroepen

  Kind en Adolescent
  Er zijn veel problemen waar kinderen en adolescenten gelukkig zelf uit komen. Soms met hulp van ouders en naasten uit de omgeving. Er zijn ook problemen waar specialistische hulp bij nodig is. Bij de afdeling Kinderen en Adolescenten van Zuyderland GGZ staat een groot team van deskundigen klaar voor kinderen, adolescenten en hun naasten! Maak er gebruik van als het nodig is!

  Volwassenen
  Soms ontstaan na een lastige periode in uw leven psychische klachten zoals somberheid, angsten of spanningsklachten. Dit kan uw functioneren beïnvloeden op meerdere levensgebieden. Zoals in uw gezin/familie, op uw werk en binnen uw andere sociale contacten en bezigheden. Volwassenenzorg is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met psychiatrische problematiek.

  Ouderen
  Sommige ouderen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, vergeetachtigheid of verwardheid. Cliënten die bij ouderenzorg worden aangemeld, zijn cliënten van 65 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek of cliënten met geheugenproblemen (als gevolg van het ouder worden).

 • Verwijzing

  Om gebruik te kunnen maken van geestelijke gezondheidszorg, hebt u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. In alle gevallen is uw huisarts een erkend verwijzer. Wie behalve uw huisarts ook nog een erkend verwijzer is, staat in de polis van uw zorgverzekering. Dit kan per polis verschillen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geldt dat huisartsen, alle andere medisch specialisten, jeugdartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook erkend verwijzer zijn. U kunt zich niet zelf aanmelden.

  De triagist of spreekuurhouder beoordeelt of de verwijzing past bij het aanbod van Zuyderland GGz. Deze person neemt contact op met de verwijzer als er nog vragen zijn of als de door de verwijzer aangeleverde informatie nog niet volledig is. Vooral de behandelgeschiedenis is erg belangrijk om te kunnen kiezen bij welk zorgprogramma het intakegesprek het beste kan plaatsvinden.

  Kind & Adolescent 
  Bij meervoudige, complexe problemen in het ontwikkelingsverloop melden de jongere, het kind of de ouders zich meestal bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Daar wordt door verschillende deskundigen gekeken of een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg nodig is en helpend kan zijn. Met deze indicatie kunt u bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Ook is het mogelijk dat de huisarts of kinderarts rechtstreeks doorverwijst naar Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg. Bij twijfel of vragen over een aanmelding kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder met de vraag of en hoe u met de vraag rond uw kind bij ons terecht kunt.

  Belangrijk:
  Na de aanmelding sturen wij u informatie en vragenlijsten op. Op deze manier kunnen wij al een beeld van de situatie en van de hulpvraag vormen. Het is wettelijk afgesproken dat gezagdragende ouder(s) met een handtekening toestemming geeft/geven voor het starten van de zorg voor uw kind. Pas als deze handtekening(en) door ons ontvangen zijn, kan de zorg van start gaan.

  Zuyderland GGz heeft geen behandelaanbod voor primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en cliënten met een verstandelijke beperking. Op deze terreinen werken wij, bij dubbele diagnose, wel met de betreffende ketenpartners samen.

  Verwijzing naar Generalistische Basis GGz
  Als uw huisarts of andere arts u verwijst naar de Generalistische Basis GGz, dan bekijkt de hulpverlener die de aanmeldingen beoordeelt – dit noemen we ook wel een triagist – op basis van uw klachten welke intake het beste kan plaatsvinden. Hierbij letten we onder meer op de ernst en duur van de klachten. Ook beoordelen we de kans op verdere bedreiging van uw gezondheid.

  Afhankelijk van de tijd die de hulpverlener mag besteden aan de behandeling van uw klacht of aandoening, de hoeveelheid psychodiagnostiek die nodig is om uw klacht in beeld te brengen en de mate waarin andere discipline(s) betrokken moeten worden bij uw behandeling, bekijken we welke zorg voor u geschikt is.

  Verwijzing naar Specialistische GGz
  Is er sprake van meer complexe psychische of psychiatrische problematiek wordt u verwezen naar de afdeling Specialistische GGz.

 • Behandeling

  Kind en Adolescent
  In veel gevallen kunnen wij kinderen of jeugdigen ambulant behandelen. Dat betekent dat de gesprekken en/of andere vormen van behandeling plaatsvinden bij Zuyderland GGz en/of deels in de thuissituatie.

  Specialistische GGz volwassenen
  Als u met een behandeling start, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ambulante behandeling: hierbij vinden er gesprekken plaats in het gebouw van Zuyderland GGz in Heerlen, Brunssum of Kerkrade of eventueel bij u thuis.
  • Deeltijdbehandeling: dit is een psychiatrische voorziening die cliënten van 18 jaar en ouder meerdere dagdelen per week een pakket behandelactiviteiten aanbiedt. Er zijn veel verschillende behandelingen die passen binnen een deeltijdbehandeling. Te denken valt onder meer aan bewegingstherapie, creatieve therapie, groepsgesprekken of arbeidstraining.
  • Behandeling in de kliniek: de kliniek van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg verricht psychiatrische opnames van volwassenen en ouderen. In de kliniek werken multidisciplinaire teams. Hierin zitten onder meer psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, ervaringsdeskundigen en activiteitenbegeleiders die u de zorg en begeleiding bieden die u nodig hebt.

  Generalistische basis GGz volwassenen
  De behandeling in de generalistische basis GGz bestaat uit ambulante behandeling. Dit betekent dat er gesprekken plaatsvinden in het gebouw van Zuyderland GGz. Welke behandelmethode wordt gebruikt voor de gesprekken (bijvoorbeeld een vorm van psychologische behandeling) is afhankelijk van uw hulpvraag. Daarnaast bieden we online behandeling aan en kan, in overleg met u, een combinatie van gesprekken en online behandeling worden ingezet. Wij bieden onder andere de volgende behandelmethoden aan in de generalistische basis GGz:

   • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
   • Oplossingsgerichte psychotherapie
   • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
   • (deelelementen van) schema focused therapie
   • Interpersoonlijke psychotherapie
   • Hypnotherapie bij somatisch symptoomstoornis (conversiestoornis)
   • Diverse modules online behandeling

  Voor online behandeling maken we gebruik van het platform Minddistrict. Op dit platform zijn verschillende modules beschikbaar, bijvoorbeeld specifieke modules voor behandeling van depressie, angst of onbegrepen lichamelijke klachten, of meer generieke modules gericht op herstel of bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Ook modules die informatie geven over wat met u aan de hand is zijn beschikbaar (psycho-educatie). Uw behandelaar overlegt met u welke module(s) online behandeling voor u kunnen worden ingezet. Online behandeling wordt altijd ‘blended’ ingezet, dat betekent in combinatie met gesprekken met uw behandelaar.

  Zuyderland GGz biedt ook specialistische GGz behandeling aan en heeft een breed netwerk in de regio. Het gaat dan bijvoorbeeld om huisartsen, andere GGz organisaties of organisaties in het sociaal domein. Als blijkt dat een behandeling in de generalistische basis GGz voor u niet de juiste behandeling is of als blijkt dat u tijdens of na uw behandeling nog andere zorg nodig hebt, kan Zuyderland GGz u hiermee helpen. Een overzicht van samenwerkingspartners vindt u in ons Kwaliteitsstatuut, onderdeel I.8.

  Informatie uitwisseling met verwijzer
  In de meeste gevallen zal uw huisarts u verwijzen naar Zuyderland GGz. In sommige gevallen kunt u ook worden verwezen door een andere erkend verwijzer. U kunt zich niet zelf aanmelden.
  Uw verwijzer meldt u in de meeste gevallen aan via Zorgdomein. Hierin vult de verwijzer in overleg met u een aantal gegevens in, onder andere personalia, uw hulpvraag en eventuele behandelvoorgeschiedenis. Indien noodzakelijk wordt door een van onze triagisten contact opgenomen met de verwijzer voor verduidelijking van de aanmelding. Na beoordeling van de aanvraag wordt u vervolgens uitgenodigd voor een eerste gesprek. Aan het einde van uw behandeling stuurt uw behandelaar in overleg met u een verslag van het verloop en resultaat van uw behandeling naar de verwijzer.

  Meer informatie over behandeling in de generalistische basis GGz vindt u in deze folder: Welkom bij Zuyderland Generalistische Basis GGZ
  In deze folder kunt u bijvoorbeeld lezen hoe een behandeltraject is opgebouwd, wat de rol van uw naasten kan zijn in de behandeling, hoe wij behandeleffecten en cliëntervaringen meten en u vindt er contactinformatie.

  Onze cliënten waarderen onze zorg met een 7,7 (gemiddelde CQ index 2017). Hier zijn we blij mee. Verbeteren van de kwaliteit van zorg blijft echter voortdurend onder onze aandacht. Opmerkingen van onze cliënten nemen we dan ook ter harte.

 • Kwaliteitsstatuut

  Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe Zuyderland GGz gepaste zorg aan u levert. We geven in ons kwaliteitsstatuut aan hoe processen lopen en kwaliteit geborgd wordt, zodat uw behandelproces soepel verloopt. Hierbij speelt uw regiebehandelaar een belangrijke rol. Ons kwaliteitsstatuut is opgesteld aan de hand van het landelijk vastgestelde model kwaliteitsstatuut GGz.