direct contact

Direct contact

Interne geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde van Zuyderland houdt zich bezig met ziekten van de interne organen. Patiënten met klachten waarvoor nog geen duidelijke diagnose is vast te stellen, komen vaak bij een internist terecht.

Een internist stelt een diagnose vast door middel van vragen, lichamelijk onderzoek en aanvullende onderzoeken zoals bijvoorbeeld urine- of bloedonderzoek en röntgenonderzoek.

Nadat de diagnose is vastgesteld, stelt de internist een behandelplan op, zoals: het toedienen van insuline bij suikerziekten, het toedienen van chemotherapie bij kanker of het toedienen van dialyse bij nierschade.

Een internist opereert niet zelf. Als u geopereerd moet worden, wordt u doorverwezen naar een chirurg.

De poliklinieken van Interne geneeskunde vindt u in Heerlen, Sittard-Geleen, Brunssum en Echt.

Bekijk ook de video's van Interne Geneeskunde

Naar de newsroom
 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Interne Geneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9707

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden op etage 1, balie 1.10

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Interne Geneeskunde – etage 1, balie 1.10
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9707

  Routebeschrijving

 • Behandeling en onderzoek

  De internist verricht een uitgebreid lichamelijk onderzoek en er worden nog aanvullende onderzoeken verricht zoals röntgenfoto’s, bloedonderzoek en onderzoek van de urine of ontlasting. Verder vraagt de internist naar alle reeds doorgemaakte ziektes en het huidige gebruik van medicijnen. Aan de hand van alle gegevens die op deze manier worden verkregen bepaalt de internist wat de oorzaak is van uw klachten. Meestal is het mogelijk om door het voorschrijven van medicijnen of het geven van adviezen de klachten te verminderen of te verhelpen.

  Endoscopie 
  Voor endoscopische onderzoeken zult u verwezen worden naar de endoscopieafdeling in Heerlen en Sittard-Geleen. De endoscopieafdeling is een afdeling waar onderzoeken en behandelingen (diagnostiek en therapie) plaatsvinden in het maagdarmkanaal: van de slokdarm tot aan de anus. Op deze afdeling worden zowel klinische patiënten als poliklinische patiënten onderzocht en behandeld. De onderzoeken en behandelingen vinden plaats op de zogenaamde scopiekamers, al dan niet onder röntgendoorlichting.

  Dialyse
  De belangrijkste functie van de nieren is het produceren van urine, waarbij afvalstoffen en vocht uit het lichaam worden verwijderd. Als uw nieren niet voldoende werken, kan dialyse noodzakelijk zijn. De dialyse afdeling van Zuyderland biedt nierfunctievervangende behandelingen aan voor patiënten met nierziekten. Wij ondersteunen u in de periode vóór de dialyse (predialyse). Maar ook tijdens de dialyse bij de hemodialyse, peritoneaaldialyse en voorbereiding voor transplantatie.

  Diabetes Advies Centrum
  Diabetes mellitus is een chronische ziekte die gepaard gaat met complicaties van ogen , nieren en zenuwen en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline.

  In Zuyderland zijn zowel voor volwassenen maar ook voor kinderen diabetesverpleegkundigen werkzaam, ieder met hun eigen deskundigheid. Ze werken samen binnen het Diabetes Advies Centrum. De diabetesverpleegkundige vervult een centrale rol bij de begeleiding en behandeling van mensen met diabetes. Deze begeleiding is onder andere gericht op een optimale regulatie van bloedglucosewaarden.

  Uw huisarts
  Heeft u klachten waarvan u denkt dat die door een arts gezien moeten worden, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze zal dan samen met u bepalen of een verwijzing naar een internist noodzakelijk is.

 • Q-koorts poli

  Medio 2010 is de afdeling Interne Geneeskunde in Heerlen gestart met een poli voor Q-koortspatiënten. Op deze polikliniek worden patiënten gevolgd die in de periode van de Q-koorts epidemie in Zuid-Limburg besmet zijn geraakt. Verder kunnen op deze polikliniek mensen terecht met onbegrepen chronische klachten, zoals moeheid, koorts, hart- en vaatproblemen, die mogelijk verklaard kunnen worden door chronische Q-koorts.

  Mensen waarbij een chronische vorm van Q-koorts is vastgesteld, worden op deze polikliniek langdurig behandeld en begeleid. Op deze polikliniek kunnen ook afspraken gemaakt worden door patiënten die vragen hebben over de Q-koorts vaccinatie.

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Interne Geneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard – Geleen
  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard – Geleen
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9707

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt Oost 03.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Interne Geneeskunde – meldpunt Oost 03
  H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9707

  Routebeschrijving

 • Behandeling en onderzoek

  De internist verricht een uitgebreid lichamelijk onderzoek en er worden nog aanvullende onderzoeken verricht zoals röntgenfoto’s, bloedonderzoek en onderzoek van de urine of ontlasting. Verder vraagt de internist naar alle reeds doorgemaakte ziektes en het huidige gebruik van medicijnen. Aan de hand van alle gegevens die op deze manier worden verkregen bepaalt de internist wat de oorzaak is van uw klachten. Meestal is het mogelijk om door het voorschrijven van medicijnen of het geven van adviezen de klachten te verminderen of te verhelpen.

  Endoscopie 
  Voor endoscopische onderzoeken zult u verwezen worden naar de endoscopieafdeling in Heerlen en Sittard-Geleen. De endoscopieafdeling is een afdeling waar onderzoeken en behandelingen (diagnostiek en therapie) plaatsvinden in het maagdarmkanaal: van de slokdarm tot aan de anus. Op deze afdeling worden zowel klinische patiënten als poliklinische patiënten onderzocht en behandeld. De onderzoeken en behandelingen vinden plaats op de zogenaamde scopiekamers, al dan niet onder röntgendoorlichting.

  Dialyse
  De belangrijkste functie van de nieren is het produceren van urine, waarbij afvalstoffen en vocht uit het lichaam worden verwijderd. Als uw nieren niet voldoende werken, kan dialyse noodzakelijk zijn. De dialyse afdeling van Zuyderland biedt nierfunctievervangende behandelingen aan voor patiënten met nierziekten. Wij ondersteunen u in de periode vóór de dialyse (predialyse). Maar ook tijdens de dialyse bij de hemodialyse, peritoneaaldialyse en voorbereiding voor transplantatie.

  Diabetes Advies Centrum
  Diabetes mellitus is een chronische ziekte die gepaard gaat met complicaties van ogen , nieren en zenuwen en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline.

  In Zuyderland zijn zowel voor volwassenen maar ook voor kinderen diabetesverpleegkundigen werkzaam, ieder met hun eigen deskundigheid. Ze werken samen binnen het Diabetes Advies Centrum. De diabetesverpleegkundige vervult een centrale rol bij de begeleiding en behandeling van mensen met diabetes. Deze begeleiding is onder andere gericht op een optimale regulatie van bloedglucosewaarden.

  Uw huisarts
  Heeft u klachten waarvan u denkt dat die door een arts gezien moeten worden, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze zal dan samen met u bepalen of een verwijzing naar een internist noodzakelijk is.

 • Maag en Slokdarmcentrum Limburg

  Voor de chirurgische behandeling van het slokdarm- en maagcarcinoom in Limburg heeft het Maag en Slokdarmcentrum Limburg van Zuyderland een regionale centrumfunctie. Patiënten met maagkanker worden behandeld op onze locatie in Sittard-Geleen. Patiënten met slokdarmkanker worden behandeld op onze locatie in Heerlen. In deze centra worden er jaarlijks gemiddeld 90 patiënten gezien.

  Deze centrumfunctie is nodig aangezien het hoog complexe operaties betreft. Door deze operaties te bundelen in één centrum met gespecialiseerd teams, kan de patiënt rekenen op kwalitatief hoogwaardige en professionele zorg. Inmiddels zijn de teams zo gespecialiseerd dat deze ingrepen het liefst als ‘kijkoperaties’ worden gedaan. Deze techniek levert ten opzichte van de klassieke procedure (open operatie) voor de patiënt veel voordelen op: minder pijn, een sneller herstel en vaak ook een kortere opname in het ziekenhuis.

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Interne Geneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9707

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden op etage 3, balie 3.01.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  Interne Geneeskunde – etage 3, balie 3.01
  Prins Hendriklaan 376
  6443 AE Brunssum
  Tel: 088 – 459 9707

  Let op: De poli Brunssum heeft alleen op woensdag spreekuur.

   

  Routebeschrijving

 • Behandeling en onderzoek

  De internist verricht een uitgebreid lichamelijk onderzoek en er worden nog aanvullende onderzoeken verricht zoals röntgenfoto’s, bloedonderzoek en onderzoek van de urine of ontlasting. Verder vraagt de internist naar alle reeds doorgemaakte ziektes en het huidige gebruik van medicijnen. Aan de hand van alle gegevens die op deze manier worden verkregen bepaalt de internist wat de oorzaak is van uw klachten. Meestal is het mogelijk om door het voorschrijven van medicijnen of het geven van adviezen de klachten te verminderen of te verhelpen.

  Uw huisarts
  Heeft u klachten waarvan u denkt dat die door een arts gezien moeten worden, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze zal dan samen met u bepalen of een verwijzing naar een internist noodzakelijk is.

 • Afspraak maken en contact

  Buitenpoli De Egthe, locatie Echt
  De Egthe 1
  6101 EX Echt
  Tel: 047 – 5417887

  Let op: De poli in Echt heeft één dagdeel in de week spreekuur.