direct contact

Direct contact

'Het rode koffertje staat altijd klaar voorhet geval dat'

'Moeder is hier in goede handen.Iedereen is lief, behulpzaam en begripvol. Het menselijk aspect is volop aanwezig.’

Lees meer

Spoedeisende Hulp (SEH)

Voor hoogwaardige, acute medische zorg van alle specialismen kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag een beroep doen op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Zuyderland Medisch Centrum.

U kunt bij onze specialisten op de SEH terechtkomen als u bent doorverwezen door uw huisarts of met de ambulance gebracht wordt. De afdeling Spoedeisende Hulp van Zuyderland Medisch Centrum vindt u op onze hoofdlocaties in Sittard-Geleen en Heerlen.

Locatie Sittard beschikt in avond-nacht en weekenduren niet over een gynaecoloog en niet over een kinderarts. Dit betekent dat u zich voor urgente zorgvragen over gynaecologie en verloskunde/obstetrie dient te melden in het Geboortecentrum op locatie Heerlen. Voor urgente zorgvragen Kindergeneeskunde dient u zich te melden op de Spoedeisende Hulp op de locatie Heerlen.

Eerst bellen naar de huisartsen(post)
Als u met spoed medisch advies nodig hebt, neemt u altijd eerst contact op met uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u bellen met Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg of Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek. De huisarts of de Huisartsenpost stuurt u zo nodig door naar de afdeling Spoedeisende Hulp van Zuyderland Medisch Centrum.

112
Er zijn situaties die zo ernstig zijn, dat u niet kunt wachten op de huisarts. Als u denkt dat u – of iemand in uw omgeving – in een acute, levensbedreigende situatie verkeert, belt u het alarmnummer 112 en vraagt u om een ambulance. Zijn uw klachten minder ernstig, neem dan altijd eerst contact op met uw huisarts.

Toon meer informatie

Op de afdeling Spoedeisende Hulp van Zuyderland Medisch Centrum worden alle patiënten met spoedeisende aandoeningen opgevangen, onderzocht en behandeld.
De SEH ziet veel patiënten die net een ongeval hebben gehad. Maar ook patiënten met een hartinfarct of beroerte komen vaak terecht op de Spoedeisende Hulp. Op de afdeling werken onder andere SEH-artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en receptionisten. Doordat patiënten met een groot aantal uiteenlopende klachten op de SEH komen, zijn SEH-artsen speciaal opgeleid om in acute situaties een goede diagnose te stellen en de juiste behandeling in te zetten.

50.000

patiënten per jaar

Bekijk ook de video's van de Spoedeisende Hulp

Naar de newsroom
 • Contact

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Spoedeisende Hulp (SEH) – Vleugel B
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 2800

  Routebeschrijving

 • App PIECA

  Op de Spoedeisende Hulp, locaties Heerlen en Sittard-Geleen, is de nieuwe SEH-app PIECA gelanceerd. Via deze app kunnen patiënten en bezoekers onder andere meer informatie lezen over de gang van zaken op onze Spoedeisende Hulp. Ook wordt het proces van triage (wachttijden op de Spoedeisende hulp) uitgelegd.

  U kunt de app downloaden via de stores van Apple / Google Play.
  Stap 1: ga naar de store Apple / Google Play
  Stap 2: Zoek op PIECA
  Stap 3: Installeer de app
  Stap 4: Kies voor ziekenhuis Zuyderland

 • Aanmelding en vooronderzoek

  Nadat u zich aan de balie van de Spoedeisende Hulp (SEH) hebt gemeld, schrijven wij u in. Hierbij vragen wij naar uw legitimatiebewijs. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen om de ernst en aard van uw aandoening of letsel te bepalen. Op basis hiervan bepalen we of u direct behandeld moet worden of nog moet wachten.

  MRSA
  Het is belangrijk dat u de verpleegkundige informeert als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis een onderzoek of een behandeling hebt gehad. Dit in verband met de mogelijke besmetting door de MRSA-bacterie. Ook vragen wij u de verpleegkundige op de hoogte te stellen als u in een Nederlands ziekenhuis bent geweest, waar – voor zover bekend bij u – de MRSA-bacterie voorkomt.

 • Wachttijden

  Wij proberen er alles aan te doen om de wachttijd op onze afdeling zo kort mogelijk te houden. In sommige gevallen kan het voorkomen, dat u (lang) moet wachten. Soms worden mensen die later arriveren eerder geholpen dan u. Dit kan komen doordat zij ernstig(er) ziek of gewond zijn of doordat zij door een andere specialist geholpen moeten worden.

  Om tot deze inschatting te komen wordt een zogenaamde triage uitgevoerd. Dit is het beoordelen van patiënten in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld. Deze triage gebeurt in een aparte triagekamer. Na de  triage wordt u gevraagd terug in de wachtruimte plaats te nemen of wordt u  – indien uw toestand dit vereist- naar een behandelkamer verwezen.

  Belangrijk

  • Als uw toestand verergert, meld dit meteen.
  • Als u pijn hebt en u moet nog wachten, dan kunnen wij u meestal een pijnstiller geven. Vraag er gerust om.
  • Bij sommige aandoeningen is het beter om tijdelijk niet te eten en/of te drinken. Vraag aan de verpleegkundige of dit ook voor u geldt.
 • Onderzoek en behandeling

  Nadat wij u naar binnen roepen, neemt u plaats in een van de behandelkamers. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen om de ernst van de klachten of het letsel te kunnen inschatten. Als het nodig is doen we enkele onderzoeken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het maken van een hartfilmpje, het opnemen van de bloeddruk of het doen van röntgenonderzoek.

  Diagnose
  Hierna komt de arts bij u. Deze stelt aan de hand van de verkregen informatie en de onderzoeksuitslagen, een diagnose. Hierna begint de arts met de behandeling. Dit kan bijvoorbeeld het hechten van een wond zijn of het aanleggen van een gipsverband. Als er ook nog andere artsen geraadpleegd moeten worden, kan de verblijftijd op de SEH oplopen.

 • Contact

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Spoedeisende Hulp (SEH) – Meldpunt Spoedpost
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 7876

  Routebeschrijving

 • App PIECA

  Op de Spoedeisende Hulp, locaties Heerlen en Sittard-Geleen, is de nieuwe SEH-app PIECA gelanceerd. Via deze app kunnen patiënten en bezoekers onder andere meer informatie lezen over de gang van zaken op onze Spoedeisende Hulp. Ook wordt het proces van triage (wachttijden op de Spoedeisende hulp) uitgelegd.

  U kunt de app downloaden via de stores van Apple / Google Play.
  Stap 1: ga naar de store Apple / Google Play
  Stap 2: Zoek op PIECA
  Stap 3: Installeer de app
  Stap 4: Kies voor ziekenhuis Zuyderland

 • Aanmelding en vooronderzoek

  Nadat u zich aan de balie van de Spoedeisende Hulp (SEH) hebt gemeld, schrijven wij u in. Hierbij vragen wij naar uw legitimatiebewijs. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen om de ernst en aard van uw aandoening of letsel te bepalen. Op basis hiervan bepalen we of u direct behandeld moet worden of nog moet wachten.

  MRSA
  Het is belangrijk dat u de verpleegkundige informeert als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis een onderzoek of een behandeling hebt gehad. Dit in verband met de mogelijke besmetting door de MRSA-bacterie. Ook vragen wij u de verpleegkundige op de hoogte te stellen als u in een Nederlands ziekenhuis bent geweest, waar – voor zover bekend bij u – de MRSA-bacterie voorkomt.

 • Wachttijden

  Wij proberen er alles aan te doen om de wachttijd op onze afdeling zo kort mogelijk te houden. In sommige gevallen kan het voorkomen, dat u (lang) moet wachten. Soms worden mensen die later arriveren eerder geholpen dan u. Dit kan komen doordat zij ernstig(er) ziek of gewond zijn of doordat zij door een andere specialist geholpen moeten worden.

  Om tot deze inschatting te komen wordt een zogenaamde triage uitgevoerd. Dit is het beoordelen van patiënten in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld. Deze triage gebeurt in een aparte triagekamer. Na de  triage wordt u gevraagd terug in de wachtruimte plaats te nemen of wordt u  – indien uw toestand dit vereist- naar een behandelkamer verwezen.

  Belangrijk

  • Als uw toestand verergert, meld dit meteen.
  • Als u pijn hebt en u moet nog wachten, dan kunnen wij u meestal een pijnstiller geven. Vraag er gerust om.
  • Bij sommige aandoeningen is het beter om tijdelijk niet te eten en/of te drinken. Vraag aan de verpleegkundige of dit ook voor u geldt.
 • Onderzoek en behandeling

  Nadat wij u naar binnen roepen, neemt u plaats in een van de behandelkamers. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen om de ernst van de klachten of het letsel te kunnen inschatten. Als het nodig is doen we enkele onderzoeken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het maken van een hartfilmpje, het opnemen van de bloeddruk of het doen van röntgenonderzoek.

  Diagnose
  Hierna komt de arts bij u. Deze stelt aan de hand van de verkregen informatie en de onderzoeksuitslagen, een diagnose. Hierna begint de arts met de behandeling. Dit kan bijvoorbeeld het hechten van een wond zijn of het aanleggen van een gipsverband. Als er ook nog andere artsen geraadpleegd moeten worden, kan de verblijftijd op de SEH oplopen.