direct contact

Direct contact

Gynaecologie

Op de afdeling Gynaecologie van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan patiënten met aandoeningen aan en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen.

Veel voorkomende gynaecologische klachten zijn onder meer menstruatiestoornissen, bekkenbodemproblematiek en ongewenst urineverlies. Ook begeleidt en behandelt de gynaecoloog patiënten die te maken krijgen met complicaties tijdens de zwangerschap, vrouwen bij wie het niet lukt om zwanger te raken en patiënten met gynaecologische kanker. De gynaecoloog is verantwoordelijk voor het onderzoek, het stellen van een diagnose en eventueel de behandeling van uw klacht.

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken op ons spreekuurcentrum Gynaecologie of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 088 –  459 9702

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich melden bij het spreekuurcentrum Gynaecologie op etage 2, balie 2.10.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Wat neemt u mee naar de eerste afspraak?

  • De papieren verwijsbrief van uw huisarts. Bij een verwijzing via ZorgDomein hebben wij de verwijsbrief digitaal ontvangen.
  • Uw identiteitsbewijs en zorgverzekeringsgegevens.
  • Overzicht van medicijngebruik, indien u deze gebruikt.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde – etage 2, balie 2.10
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 –  459 9702

  Routebeschrijving

 • Bezoek aan het spreekuur

  Tijdens het eerste bezoek aan het spreekuur brengt de arts uw klachten in kaart en bepaalt welke vervolgonderzoeken nodig zijn voor het stellen van een diagnose. Na uw gesprek met de arts zijn er verschillende onderzoeken mogelijk. Vaak is een inwendig onderzoek noodzakelijk om de exacte aard en oorzaak van uw klachten vast te stellen. Eventueel wordt een uitstrijkje van de baarmoedermond gemaakt. Een ander onmisbaar onderzoek bij gynaecologie is de echoscopie. Deze techniek is vooral bekend van de zwangerschapsecho’s waarbij de ongeboren baby kan worden bekeken. Met behulp van echoscopie kunnen de eierstokken en de baarmoeder goed in beeld gebracht worden. Nadat de gynaecoloog een diagnose heeft gesteld, volgt er vaak een behandeling.

 • Behandelingen

  Opname
  Wanneer u met uw gynaecoloog hebt besloten dat er een ingreep gaat plaatsvinden waarvoor u moet worden opgenomen, dan gebeurt dit meestal op de verpleegafdeling in Heerlen. Voor kleine ingrepen die plaatsvinden op de afdeling Dagverpleging , kunt u behalve in Heerlen ook terecht in Sittard-Geleen.

  Bevallingen
  In overleg met uw gynaecoloog kunt u besluiten om een bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Op de locatie Heerlen bevindt zich het moderne nieuwe Geboortecentrum . In ons Geboortecentrum kunt u ook met uw eigen verloskundige komen bevallen op de open verloskamer. Behalve de verloskamers bevinden zich hier ook de Zwangerenafdeling, Kraamafdeling en de afdeling Neonatologie (couveuseafdeling) van Zuyderland Medisch Centrum.

 • Speciale spreekuren

  Alle gynaecologen beoefenen de algemene gynaecologie en algemene verloskunde. Daarnaast hebben ze allemaal een bijzonder aandachtsgebied. Dit noemen we ook wel subspecialismen. Om ervoor te zorgen dat u met uw klachten bij de meest geschikte gynaecoloog een afspraak heeft zijn er speciale spreekuren passend bij de subspecialismen binnen Zuyderland Medisch Centrum:

  • Bekkenbodem spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op meerdere dagen per week plaats. Op deze poli worden  vrouwen  gezien met klachten van urineverlies, verzakkingen, plasklachten of klachten bij de ontlasting.
  • Incontinentie spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen één keer per week plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog, een uroloog, een incontinentieverpleegkundige en een bekkenfysiotherapeut aanwezig. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien met urineverlies.
  • Multidisciplinaire bekkenbodem ochtend: 1x per maand hebben in Sittard/Geleen alle specialisten betrokken bij de zorg voor mensen met bekkenbodemklachten tegelijk spreekuur. Uw hoofdbehandelaar bepaalt  samen met u of een gecombineerde afspraak op dit spreekuur nodig is voor overleg of advies van zorgverleners van een ander specialisme. Hier kan een gynaecoloog, uroloog, mdl arts, colorectaal chirurg, fysiotherapeut, stomaverpleegkundige of incontinentieverpleegkundige bij aanwezig zijn.
  • Seksuologie spreekuur: Dit spreekuur vindt 1x/2 weken plaats in Heerlen. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die pijnklachten of andere problemen hebben bij seksualiteit.
  • Poli voor Abnormaal Vaginaal Bloedverlies: Dit spreekuur vindt 1x/week in Heerlen en in Sittard/Geleen plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die klachten hebben van abnormaal (te veel, te lang, onregelmatig) bloedverlies.
  • Vulvapoli: Dit spreekuur vindt 1x/mnd in Sittard/Geleen plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog en dermatoloog aanwezig. Op deze poli worden vrouwen gezien met klachten van de “vulva”, dat wil zeggen met klachten van de huid rondom de vagina.
  • Verloskunde spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op alle dagen van de week plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die zwanger zijn en een medische reden hebben om onder controle te staan van een gynaecoloog.
  • POP poli: Dit spreekuur vindt in Heerlen één keer per maand plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog en een psychiater aanwezig. Op deze poli kunnen zwangere vrouwen worden gezien die bekend zijn met psychische of psychiatrische problemen hebben en al dan geen medicatie gebruiken. Op dit spreekuur wordt voorlichting gegeven, de begeleiding en het gebruik van de medicatie besproken tijdens en na de zwangerschap.
  • GUO spreekuur: Dit echo-spreekuur vindt in Heerlen plaats twee keer per week. Op dit spreekuur worden uitgebreide echo’s gemaakt bij zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben op afwijkingen bij de baby of bij wie bij een eerdere echo verdenking is ontstaan op een afwijking van de baby, een afwijkende groei of vruchtwater.
  • Kinderwens spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op alle dagen per week plaats. Op deze poli worden vrouwen gezien met kinderwens en problemen met het zwanger worden of zwanger blijven.
  • Oncologie spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op meerdere dagen per week plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die behandeld worden voor een kwaadaardigheid van de baarmoeder, baarmoedermond of eierstokken.
  • Uitstrijkjes spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen plaats, één keer per week. Op deze poli worden door de verpleegkundig specialist controle uitstrijkjes van de baarmoedermond gemaakt.
 • Geboortecentrum

  In overleg met uw gynaecoloog kan er besloten zijn om een bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden.

  In het Geboortecentrum staat een team van artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en ondersteuners dag en nacht klaar in een veilige en vertrouwde omgeving.

  In ons Geboortecentrum kunt u ook met uw eigen verloskundige komen bevallen op de open verloskamer. Komen jullie samen met de verloskundige, dan worden jullie door het aanwezige team vriendelijk verwelkomd. Als de bevalling onverhoopt anders verloopt dan verwacht, is er direct acute zorg voorhanden. Alles onder één dak.

  Behalve de verloskamers bevinden zich hier ook de Zwangerenafdeling, Kraamafdeling en de afdeling Neonatologie (couveuseafdeling) van Zuyderland Medisch Centrum. Moeder en kind worden in het Geboortecentrum geen moment van elkaar gescheiden: ze verblijven altijd samen in eigen suite,  waar ook de partner dag en nacht kan verblijven. Uiteraard zijn familieleden van harte welkom in ons centrum.

 • Opleidingsziekenhuis

  Zuyderland Medisch Centrum leidt studenten op tot arts, verloskunde studenten op tot verloskundige, verpleegkundigen op tot verpleegkundig specialist, verloskundigen op tot verloskundig specialist en basisartsen op tot gynaecoloog. Dit kan betekenen dat u tijdens uw afspraak met een gynaecoloog, eerst door iemand in opleiding (co-assistent)  zult worden gezien, waarna de gynaecoloog zal aansluiten bij de afspraak. Het kan ook zijn dat u een afspraak heeft met een gynaecoloog in opleiding. De gynaecologen in opleiding (arts-assistenten) en de verloskundig specialisten werken zelfstandig, maar kunnen ten allen tijde overleggen met een gynaecoloog om de meest geschikte de aanvullende onderzoeken en behandeling af te stemmen.

 • Medisch wetenschappelijk onderzoek

  Op de afdeling gynaecologie van het Zuyderland Medisch centrum wordt actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan gaan om eigen onderzoek of om landelijke onderzoeken van andere ziekenhuizen waaraan we deelnemen, We zijn ervan overtuigd dat de geneeskunde en de zorg alleen verder kan ontwikkelen als we actief meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Het kan goed zijn dat we u vragen om deelname aan onderzoek. Het staat u altijd vrij om te beslissen om hier wel of niet aan deel te nemen en u zult altijd uitgebreid geïnformeerd worden en voldoende bedenktijd krijgen om hier een beslissing over te nemen.

 • Certificaten en keurmerken

  Pluim voor vruchtbaarheidszorg (Freya)
  Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, deelt pluimen uit aan ziekenhuizen en klinieken. Een ziekenhuis of kliniek ontvangt een pluim als het voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

  www.freya.nl

 • STZ Topklinische functie bekkenbodemcentrum

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwenvan wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

  STZ Topklinische functie bekkenbodemcentrum Zuyderland

  In het bekkenbodemcentrum Zuyderland worden patiënten behandeld met bekkenbodemklachten. De bekkenbodem heeft een functie bij het plassen, bij het ontlasten, als steunfunctie, bij het baren en bij vrijen. Het kan gaan om een probleem van een verzakking, verlies van urine of ontlasting, klachten bij de stoelgang of bij seksualiteit.
  Het kan zijn dat u door 1 medisch specialist behandeld kunt worden voor uw klachten. Er is echter vaak overlap in klachten van de bekkenbodem en daarmee ook overlap tussen de betrokken specialismen.

  Om die reden wordt er binnen het bekkenbodemcentrum samengewerkt door verschillende specialisten om u de goede zorg te bieden. Binnen het bekkenbodemcentrum wordt zorg geboden door gynaecologen, urologen, MDL-artsen, colorectaal chirurgen, bekkenfysiotherapeuten, seksuologen en incontinentieverpleegkundigen.

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken op ons spreekuurcentrum Gynaecologie of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 088 –  459 9702

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt Oost 11 tel. 088 – 459 9702
  Faxnummer: 088 – 459 7463

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Wat neemt u mee naar de eerste afspraak?

  • De papieren verwijsbrief van uw huisarts. Bij een verwijzing via ZorgDomein hebben wij de verwijsbrief digitaal ontvangen.
  • Uw identiteitsbewijs en zorgverzekeringsgegevens.
  • Overzicht van medicijngebruik, indien u deze gebruikt.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde – meldpunt Oost 11
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9702

  Routebeschrijving

 • Bezoek aan het spreekuur

  Tijdens het eerste bezoek aan het spreekuur brengt de arts uw klachten in kaart en bepaalt welke vervolgonderzoeken nodig zijn voor het stellen van een diagnose. Na uw gesprek met de arts zijn er verschillende onderzoeken mogelijk. Vaak is een inwendig onderzoek noodzakelijk om de exacte aard en oorzaak van uw klachten vast te stellen. Eventueel wordt een uitstrijkje van de baarmoedermond gemaakt. Een ander onmisbaar onderzoek bij gynaecologie is de echoscopie. Deze techniek is vooral bekend van de zwangerschapsecho’s waarbij de ongeboren baby kan worden bekeken. Met behulp van echoscopie kunnen de eierstokken en de baarmoeder goed in beeld gebracht worden. Nadat de gynaecoloog een diagnose heeft gesteld, volgt er vaak een behandeling.

 • Behandelingen

  Opname
  Wanneer u met uw gynaecoloog hebt besloten dat er een ingreep gaat plaatsvinden waarvoor u moet worden opgenomen, dan gebeurt dit meestal op de verpleegafdeling in Heerlen. Voor kleine ingrepen die plaatsvinden op de afdeling Dagverpleging , kunt u behalve in Heerlen ook terecht in Sittard-Geleen.

  Bevallingen
  In overleg met uw gynaecoloog kunt u besluiten om een bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Op de locatie Heerlen bevindt zich het moderne nieuwe Geboortecentrum . In ons Geboortecentrum kunt u ook met uw eigen verloskundige komen bevallen op de open verloskamer. Behalve de verloskamers bevinden zich hier ook de Zwangerenafdeling, Kraamafdeling en de afdeling Neonatologie (couveuseafdeling) van Zuyderland Medisch Centrum.

 • Speciale spreekuren

  Alle gynaecologen beoefenen de algemene gynaecologie en algemene verloskunde. Daarnaast hebben ze allemaal een bijzonder aandachtsgebied. Dit noemen we ook wel subspecialismen. Om ervoor te zorgen dat u met uw klachten bij de meest geschikte gynaecoloog een afspraak heeft zijn er speciale spreekuren passend bij de subspecialismen binnen Zuyderland Medisch Centrum:

  • Bekkenbodem spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op meerdere dagen per week plaats. Op deze poli worden  vrouwen  gezien met klachten van urineverlies, verzakkingen, plasklachten of klachten bij de ontlasting.
  • Incontinentie spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen één keer per week plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog, een uroloog, een incontinentieverpleegkundige en een bekkenfysiotherapeut aanwezig. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien met urineverlies.
  • Multidisciplinaire bekkenbodem ochtend: 1x per maand hebben in Sittard/Geleen alle specialisten betrokken bij de zorg voor mensen met bekkenbodemklachten tegelijk spreekuur. Uw hoofdbehandelaar bepaalt  samen met u of een gecombineerde afspraak op dit spreekuur nodig is voor overleg of advies van zorgverleners van een ander specialisme. Hier kan een gynaecoloog, uroloog, mdl arts, colorectaal chirurg, fysiotherapeut, stomaverpleegkundige of incontinentieverpleegkundige bij aanwezig zijn.
  • Seksuologie spreekuur: Dit spreekuur vindt 1x/2 weken plaats in Heerlen. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die pijnklachten of andere problemen hebben bij seksualiteit.
  • Poli voor Abnormaal Vaginaal Bloedverlies: Dit spreekuur vindt 1x/week in Heerlen en in Sittard/Geleen plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die klachten hebben van abnormaal (te veel, te lang, onregelmatig) bloedverlies.
  • Vulvapoli: Dit spreekuur vindt 1x/mnd in Sittard/Geleen plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog en dermatoloog aanwezig. Op deze poli worden vrouwen gezien met klachten van de “vulva”, dat wil zeggen met klachten van de huid rondom de vagina.
  • Verloskunde spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op alle dagen van de week plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die zwanger zijn en een medische reden hebben om onder controle te staan van een gynaecoloog.
  • POP poli: Dit spreekuur vindt in Heerlen één keer per maand plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog en een psychiater aanwezig. Op deze poli kunnen zwangere vrouwen worden gezien die bekend zijn met psychische of psychiatrische problemen hebben en al dan geen medicatie gebruiken. Op dit spreekuur wordt voorlichting gegeven, de begeleiding en het gebruik van de medicatie besproken tijdens en na de zwangerschap.
  • GUO spreekuur: Dit echo-spreekuur vindt in Heerlen plaats twee keer per week. Op dit spreekuur worden uitgebreide echo’s gemaakt bij zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben op afwijkingen bij de baby of bij wie bij een eerdere echo verdenking is ontstaan op een afwijking van de baby, een afwijkende groei of vruchtwater.
  • Kinderwens spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op alle dagen per week plaats. Op deze poli worden vrouwen gezien met kinderwens en problemen met het zwanger worden of zwanger blijven.
  • Oncologie spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op meerdere dagen per week plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die behandeld worden voor een kwaadaardigheid van de baarmoeder, baarmoedermond of eierstokken.
  • Uitstrijkjes spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen plaats, één keer per week. Op deze poli worden door de verpleegkundig specialist controle uitstrijkjes van de baarmoedermond gemaakt.
 • Geboortecentrum

  In overleg met uw gynaecoloog kan er besloten zijn om een bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden.

  In het Geboortecentrum staat een team van artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en ondersteuners dag en nacht klaar in een veilige en vertrouwde omgeving.

  In ons Geboortecentrum kunt u ook met uw eigen verloskundige komen bevallen op de open verloskamer. Komen jullie samen met de verloskundige, dan worden jullie door het aanwezige team vriendelijk verwelkomd. Als de bevalling onverhoopt anders verloopt dan verwacht, is er direct acute zorg voorhanden. Alles onder één dak.
  Behalve de verloskamers bevinden zich hier ook de Zwangerenafdeling, Kraamafdeling en de afdeling Neonatologie (couveuseafdeling) van Zuyderland Medisch Centrum. Moeder en kind worden in het Geboortecentrum geen moment van elkaar gescheiden: ze verblijven altijd samen in eigen suite,  waar ook de partner dag en nacht kan verblijven. Uiteraard zijn familieleden van harte welkom in ons centrum.

 • Bekkenbodemcentrum Zuyderland

  In het bekkenbodemcentrum Zuyderland worden patiënten behandeld met bekkenbodemklachten. De bekkenbodem heeft een functie bij het plassen, bij het ontlasten, als steunfunctie, bij het baren en bij vrijen. Het kan gaan om een probleem van een verzakking, verlies van urine of ontlasting, klachten bij de stoelgang of bij seksualiteit.
  Het kan zijn dat u door 1 medisch specialist behandeld kunt worden voor uw klachten.  Er is echter vaak overlap in klachten van de bekkenbodem en daarmee ook overlap tussen de betrokken specialismen.

  Om die reden wordt er binnen het bekkenbodemcentrum samengewerkt door verschillende specialisten om u de goede zorg te bieden. Binnen het bekkenbodemcentrum wordt zorg geboden door gynaecologen, urologen, MDL-artsen, colorectaal chirurgen, bekkenfysiotherapeuten, seksuologen en incontinentieverpleegkundigen.

 • Opleidingsziekenhuis

  Het Zuyderland Medisch Centrum leidt studenten op tot arts, verloskunde studenten op tot verloskundige, verpleegkundigen op tot verpleegkundig specialist, verloskundigen op tot verloskundig specialist en basisartsen op tot gynaecoloog. Dit kan betekenen dat u tijdens uw afspraak met een gynaecoloog, eerst door iemand in opleiding ( co-assistent)  zult worden gezien, waarna de gynaecoloog zal aansluiten bij de afspraak. Het kan ook zijn dat u een afspraak heeft met een gynaecoloog in opleiding. De gynaecologen in opleiding (arts-assistenten) en de verloskundig specialisten werken zelfstandig, maar kunnen ten allen tijde overleggen met een gynaecoloog om de meest geschikte de aanvullende onderzoeken en behandeling af te stemmen.

 • Medisch wetenschappelijk onderzoek

  p de afdeling gynaecologie van het Zuyderland Medisch centrum wordt actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan gaan om eigen onderzoek of om landelijke onderzoeken van andere ziekenhuizen waaraan we deelnemen, We zijn ervan overtuigd dat de geneeskunde en de zorg alleen verder kan ontwikkelen als we actief meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Het kan goed zijn dat we u vragen om deelname aan onderzoek. Het staat u altijd vrij om te beslissen om hier wel of niet aan deel te nemen en u zult altijd uitgebreid geïnformeerd worden en voldoende bedenktijd krijgen om hier een beslissing over te nemen.

 • Certificaten en keurmerken

  Pluim voor vruchtbaarheidszorg (Freya)
  Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, deelt pluimen uit aan ziekenhuizen en klinieken. Een ziekenhuis of kliniek ontvangt een pluim als het voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

  www.freya.nl

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken op ons spreekuurcentrum Gynaecologie of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met 088 – 459 9702

  De polikliniek Gynaecologie & Verloskunde in Brunssum is gevestigd op etage 2, balie 2.01.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Wat neemt u mee naar de eerste afspraak?

  • De papieren verwijsbrief van uw huisarts. Bij een verwijzing via ZorgDomein hebben wij de verwijsbrief digitaal ontvangen.
  • Uw identiteitsbewijs en zorgverzekeringsgegevens.
  • Overzicht van medicijngebruik, indien u deze gebruikt.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde – etage 2, balie 2.01
  Prins Hendriklaan 376
  6443 AE Brunssum
  Tel: 088 – 459 9702

  Routebeschrijving

 • Bezoek aan het spreekuur

  Tijdens het eerste bezoek aan het spreekuur brengt de arts uw klachten in kaart en bepaalt welke vervolgonderzoeken nodig zijn voor het stellen van een diagnose. Na uw gesprek met de arts zijn er verschillende onderzoeken mogelijk. Vaak is een inwendig onderzoek noodzakelijk om de exacte aard en oorzaak van uw klachten vast te stellen. Eventueel wordt een uitstrijkje van de baarmoedermond gemaakt. Een ander onmisbaar onderzoek bij gynaecologie is de echoscopie. Deze techniek is vooral bekend van de zwangerschapsecho’s waarbij de ongeboren baby kan worden bekeken. Met behulp van echoscopie kunnen de eierstokken en de baarmoeder goed in beeld gebracht worden. Nadat de gynaecoloog een diagnose heeft gesteld, volgt er vaak een behandeling.

 • Behandelingen

  Opname
  Wanneer u met uw gynaecoloog hebt besloten dat er een ingreep gaat plaatsvinden waarvoor u moet worden opgenomen, dan gebeurt dit meestal op de verpleegafdeling in Heerlen. Voor kleine ingrepen die plaatsvinden op de afdeling Dagverpleging , kunt u behalve in Heerlen ook terecht in Sittard-Geleen.

  Bevallingen
  In overleg met uw gynaecoloog kunt u besluiten om een bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Op de locatie Heerlen bevindt zich het moderne nieuwe Geboortecentrum . In ons Geboortecentrum kunt u ook met uw eigen verloskundige komen bevallen op de open verloskamer. Behalve de verloskamers bevinden zich hier ook de Zwangerenafdeling, Kraamafdeling en de afdeling Neonatologie (couveuseafdeling) van Zuyderland Medisch Centrum.

 • Speciale spreekuren

  Alle gynaecologen beoefenen de algemene gynaecologie en algemene verloskunde. Daarnaast hebben ze allemaal een bijzonder aandachtsgebied. Dit noemen we ook wel subspecialismen. Om ervoor te zorgen dat u met uw klachten bij de meest geschikte gynaecoloog een afspraak heeft zijn er speciale spreekuren passend bij de subspecialismen binnen Zuyderland Medisch Centrum:

  • Bekkenbodem spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op meerdere dagen per week plaats. Op deze poli worden  vrouwen  gezien met klachten van urineverlies, verzakkingen, plasklachten of klachten bij de ontlasting.
  • Incontinentie spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen één keer per week plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog, een uroloog, een incontinentieverpleegkundige en een bekkenfysiotherapeut aanwezig. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien met urineverlies.
  • Multidisciplinaire bekkenbodem ochtend: 1x per maand hebben in Sittard/Geleen alle specialisten betrokken bij de zorg voor mensen met bekkenbodemklachten tegelijk spreekuur. Uw hoofdbehandelaar bepaalt  samen met u of een gecombineerde afspraak op dit spreekuur nodig is voor overleg of advies van zorgverleners van een ander specialisme. Hier kan een gynaecoloog, uroloog, mdl arts, colorectaal chirurg, fysiotherapeut, stomaverpleegkundige of incontinentieverpleegkundige bij aanwezig zijn.
  • Seksuologie spreekuur: Dit spreekuur vindt 1x/2 weken plaats in Heerlen. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die pijnklachten of andere problemen hebben bij seksualiteit.
  • Poli voor Abnormaal Vaginaal Bloedverlies: Dit spreekuur vindt 1x/week in Heerlen en in Sittard/Geleen plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die klachten hebben van abnormaal (te veel, te lang, onregelmatig) bloedverlies.
  • Vulvapoli: Dit spreekuur vindt 1x/mnd in Sittard/Geleen plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog en dermatoloog aanwezig. Op deze poli worden vrouwen gezien met klachten van de “vulva”, dat wil zeggen met klachten van de huid rondom de vagina.
  • Verloskunde spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op alle dagen van de week plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die zwanger zijn en een medische reden hebben om onder controle te staan van een gynaecoloog.
  • POP poli: Dit spreekuur vindt in Heerlen één keer per maand plaats. Tijdens deze afspraak is er een gynaecoloog en een psychiater aanwezig. Op deze poli kunnen zwangere vrouwen worden gezien die bekend zijn met psychische of psychiatrische problemen hebben en al dan geen medicatie gebruiken. Op dit spreekuur wordt voorlichting gegeven, de begeleiding en het gebruik van de medicatie besproken tijdens en na de zwangerschap.
  • GUO spreekuur: Dit echo-spreekuur vindt in Heerlen plaats twee keer per week. Op dit spreekuur worden uitgebreide echo’s gemaakt bij zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben op afwijkingen bij de baby of bij wie bij een eerdere echo verdenking is ontstaan op een afwijking van de baby, een afwijkende groei of vruchtwater.
  • Kinderwens spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op alle dagen per week plaats. Op deze poli worden vrouwen gezien met kinderwens en problemen met het zwanger worden of zwanger blijven.
  • Oncologie spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen op meerdere dagen per week plaats. Op deze poli kunnen vrouwen worden gezien die behandeld worden voor een kwaadaardigheid van de baarmoeder, baarmoedermond of eierstokken.
  • Uitstrijkjes spreekuur: Dit spreekuur vindt in Heerlen en in Sittard/Geleen plaats, één keer per week. Op deze poli worden door de verpleegkundig specialist controle uitstrijkjes van de baarmoedermond gemaakt.
 • Geboortecentrum

  In overleg met uw gynaecoloog kan er besloten zijn om een bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden.

  In het Geboortecentrum staat een team van artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en ondersteuners dag en nacht klaar in een veilige en vertrouwde omgeving.

  In ons Geboortecentrum kunt u ook met uw eigen verloskundige komen bevallen op de open verloskamer. Komen jullie samen met de verloskundige, dan worden jullie door het aanwezige team vriendelijk verwelkomd. Als de bevalling onverhoopt anders verloopt dan verwacht, is er direct acute zorg voorhanden. Alles onder één dak.
  Behalve de verloskamers bevinden zich hier ook de Zwangerenafdeling, Kraamafdeling en de afdeling Neonatologie (couveuseafdeling) van Zuyderland Medisch Centrum. Moeder en kind worden in het Geboortecentrum geen moment van elkaar gescheiden: ze verblijven altijd samen in eigen suite,  waar ook de partner dag en nacht kan verblijven. Uiteraard zijn familieleden van harte welkom in ons centrum.

 • Bekkenbodemcentrum Zuyderland

  In het bekkenbodemcentrum Zuyderland worden patiënten behandeld met bekkenbodemklachten. De bekkenbodem heeft een functie bij het plassen, bij het ontlasten, als steunfunctie, bij het baren en bij vrijen. Het kan gaan om een probleem van een verzakking, verlies van urine of ontlasting, klachten bij de stoelgang of bij seksualiteit.
  Het kan zijn dat u door 1 medisch specialist behandeld kunt worden voor uw klachten.  Er is echter vaak overlap in klachten van de bekkenbodem en daarmee ook overlap tussen de betrokken specialismen.

  Om die reden wordt er binnen het bekkenbodemcentrum samengewerkt door verschillende specialisten om u de goede zorg te bieden. Binnen het bekkenbodemcentrum wordt zorg geboden door gynaecologen, urologen, MDL-artsen, colorectaal chirurgen, bekkenfysiotherapeuten, seksuologen en incontinentieverpleegkundigen.

 • Opleidingsziekenhuis

  Het Zuyderland Medisch Centrum leidt studenten op tot arts, verloskunde studenten op tot verloskundige, verpleegkundigen op tot verpleegkundig specialist, verloskundigen op tot verloskundig specialist en basisartsen op tot gynaecoloog. Dit kan betekenen dat u tijdens uw afspraak met een gynaecoloog, eerst door iemand in opleiding ( co-assistent)  zult worden gezien, waarna de gynaecoloog zal aansluiten bij de afspraak. Het kan ook zijn dat u een afspraak heeft met een gynaecoloog in opleiding. De gynaecologen in opleiding (arts-assistenten) en de verloskundig specialisten werken zelfstandig, maar kunnen ten allen tijde overleggen met een gynaecoloog om de meest geschikte de aanvullende onderzoeken en behandeling af te stemmen.

 • Medisch wetenschappelijk onderzoek

  Op de afdeling gynaecologie van het Zuyderland Medisch centrum wordt actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan gaan om eigen onderzoek of om landelijke onderzoeken van andere ziekenhuizen waaraan we deelnemen, We zijn ervan overtuigd dat de geneeskunde en de zorg alleen verder kan ontwikkelen als we actief meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Het kan goed zijn dat we u vragen om deelname aan onderzoek. Het staat u altijd vrij om te beslissen om hier wel of niet aan deel te nemen en u zult altijd uitgebreid geïnformeerd worden en voldoende bedenktijd krijgen om hier een beslissing over te nemen.

 • Certificaten en keurmerken

  Pluim voor vruchtbaarheidszorg (Freya)
  Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, deelt pluimen uit aan ziekenhuizen en klinieken. Een ziekenhuis of kliniek ontvangt een pluim als het voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

  www.freya.nl