direct contact

Direct contact

Revalidatie

Zuyderland Revalidatie richt zich op het verbeteren van het functioneren van patiënten die een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat of het zenuwstelsel hebben. Hierdoor kunnen zij problemen ervaren met dagelijkse bezigheden zoals lopen, fietsen, spreken en schrijven.

Het doel is om mensen weer een plaats in de maatschappij te laten innemen. Het gaat daarbij met name om patiënten die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, aangeboren afwijking of ongeval. U vindt de meeste vormen van Zuyderland Revalidatie op locatie Heerlen en Sittard-Geleen. De Geriatrische Revalidatie is alleen in Sittard-Geleen beschikbaar. De COPD/Longrevalidatie alleen in Kerkrade en op locatie Brunssum is er een spreekuur Bekkentherapie.

Toon meer informatie

Doelstelling van Zuyderland Revalidatie is om ieder mens zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zowel lichamelijk, als op psychosociaal en maatschappelijk vlak. De problemen die aangepakt worden, liggen op het gebied van mobiliteit (beweeglijkheid), zelfverzorging, communicatie, dagbesteding of op het relationele vlak. Paramedici van alle disciplines, zoals fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden en diëtisten werken –vaak op multidisciplinaire basis- aan alle vormen van revalidatie binnen Zuyderland. Afhankelijk van de situatie waarin een patiënt zich bevindt is er sprake van een specifieke revalidatievorm. Het kan gaan om Paramedische Revalidatie, Ziekenhuis Revalidatie en Geriatrische Revalidiatie. Hoe zit dat?

Paramedische Revalidatiezorg
Dit is de vorm van revalidatie waarbij patiënten tijdens een ziekenhuisopname in Zuyderland paramedische zorg genieten van afdeling Revalidatie. Vaak is hier sprake van een multidisciplinaire aanpak, waarbij de revaliderende patiënt op basis van de klachten hulp krijgt van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopediste of een diëtist.
Is een voortzetting van het revalidatieproces nodig nadat een patiënt al uit het ziekenhuis is ontslagen, dan kunnen deze behandelingen onder bepaalde voorwaarden bij de afdeling Revalidatie blijven plaatsvinden. Bij deze zogenaamde poliklinische variant van paramedische revalidatie is wel een verwijzing van een specialist nodig. Ook kunnen patiënten van buitenaf worden verwezen naar de Paramedische Revalidatie van Zuyderland.

Ziekenhuis Revalidatiezorg
Het kan ook voorkomen dat patiënten door  een specialist worden doorverwezen naar Revalidatie, zonder dat er een ziekenhuisopname aan vooraf ging. Tijdens een consult bij de revalidatiearts bepaalt deze welk behandelprogramma de patiënt nodig heeft op weg naar verbetering. Meestal betreft het een multidisciplinaire aanpak van paramedici. Denk aan fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten of maatschappelijk werkenden. Revalidatieartsen doen hun werk zowel klinisch als poliklinisch.

Geriatrische Revalidatiezorg
Binnen Zuyderland is deze vorm van revalidatie alleen op locatie Sittard-Geleen mogelijk. Geriatrische Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden tot functioneren van mensen die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, aangeboren afwijking of ongeval. Vaak gaat het om mensen die vanuit een ziekenhuisopname een periode variërend van 2 weken tot 3 maanden nodig hebben ter revalidatie.
Zuyderland beschikt over specialisten Ouderengeneeskunde die de supervisie dragen over Geriatrische Revalidatie. De behandeling vindt plaats door samenwerking tussen de verpleegkundige en verzorgenden, samen met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist of de activeringstherapeut. De zorg die we als Zuyderland bieden, is aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt. Die zorg wordt soms in groepsverband, soms als individueel gegeven.

Opname
Zuyderland Revalidatie heeft drie afdelingen voor Geriatrische Revalidatiezorg, die ruimte biedt aan 90 cliënten. De afdelingen beschikken over éénpersoonskamers met aangepaste sanitaire voorzieningen.

Bekijk ook de video's van revalidatie

Naar de newsroom
 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9718.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden in het begane grond, balie 10.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Revalidatie – souterrain, balie 10
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9718.

  Routebeschrijving

 • Revalidatieteam

  Bij Zuyderland Revalidatie werken altijd teams van hulpverleners samen die gespecialiseerd zijn in revalidatie. U kunt tijdens de behandeling in contact komen met meerdere hulpverleners, ieder met hun eigen deskundigheid. Het is per patiënt en ziektebeeld verschillend welke hulpverleners bij de behandeling betrokken zijn.

  Een revalidatieteam kan bestaan uit:

  • de revalidatiearts
  • de specialist Ouderengeneeskunde
  • de fysiotherapeut
  • de ergotherapeut
  • de logopedist
  • de maatschappelijk werker
  • de psycholoog
  • de diëtist
  • de verpleegkundigen
  • de verzorgenden

  De revalidatiearts
  De revalidatiearts heeft een belangrijke rol bij de indicatiestelling van diverse vormen van revalidatiebehandeling. De revalidatiearts werkt bijvoorbeeld op poliklinische spreekuren en intercollegiale consulten op de afdelingen van het ziekenhuis. De revalidatiearts is de coördinator van en eindverantwoordelijke voor de poliklinische revalidatiebehandeling.

  De specialist Ouderengeneeskunde
  De specialist Ouderengeneeskunde is de hoofdbehandelaar van de cliënten die zijn opgenomen op de afdelingen van Zuyderland Revalidatie. Deze specialist regisseert de inhoud van de zorg en is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het revalidatieplan, waarin de behandelingen zijn beschreven. Deze arts werkt nauw samen met een team van verpleegkundigen en paramedici en levert 24 uur per etmaal medische zorg. Als de gezondheidssituatie er om vraagt, wordt de cliënt verwezen naar een specialist in het ziekenhuis.

 • Vormen van revalidatie

  • Heerlen en Sittard-Geleen: Alle vormen van Paramedische Revalidatiezorg en Ziekenhuis Revalidatiezorg
  • Kerkrade: COPD/Longrevalidatie spreekuur
  • Brunssum: Bekkentherapie spreekuur
  • Heerlen en Sittard-Geleen: Hartrevalidatie + Handrevalidatie spreekuur
  • Sittard-Geleen: Geriatrische Revalidatiezorg
 • Het kwaliteitsvenster

  Het Kwaliteitsvenster, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de kwaliteit van zorg. Aan de hand van tien onderwerpen in het venster, kunt u zien hoe het met de kwaliteit van zorg bij Zuyderland Revalidatie gesteld is.

 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9718.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt West 07.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard – Geleen
  Revalidatie – meldpunt West 07
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9718.

  Routebeschrijving

 • Revalidatieteam

  Bij Zuyderland Revalidatie werken altijd teams van hulpverleners samen die gespecialiseerd zijn in revalidatie. U kunt tijdens de behandeling in contact komen met meerdere hulpverleners, ieder met hun eigen deskundigheid. Het is per patiënt en ziektebeeld verschillend welke hulpverleners bij de behandeling betrokken zijn.

  Een revalidatieteam kan bestaan uit:

  • de revalidatiearts
  • de specialist Ouderengeneeskunde
  • de fysiotherapeut
  • de ergotherapeut
  • de logopedist
  • de maatschappelijk werker
  • de psycholoog
  • de diëtist
  • de verpleegkundigen
  • de verzorgenden

  De revalidatiearts
  De revalidatiearts heeft een belangrijke rol bij de indicatiestelling van diverse vormen van revalidatiebehandeling. De revalidatiearts werkt bijvoorbeeld op poliklinische spreekuren en intercollegiale consulten op de afdelingen van het ziekenhuis. De revalidatiearts is de coördinator van en eindverantwoordelijke voor de poliklinische revalidatiebehandeling.

  De specialist Ouderengeneeskunde
  De specialist Ouderengeneeskunde is de hoofdbehandelaar van de cliënten die zijn opgenomen op de afdelingen van Zuyderland Revalidatie. Deze specialist regisseert de inhoud van de zorg en is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het revalidatieplan, waarin de behandelingen zijn beschreven. Deze arts werkt nauw samen met een team van verpleegkundigen en paramedici en levert 24 uur per etmaal medische zorg. Als de gezondheidssituatie er om vraagt, wordt de cliënt verwezen naar een specialist in het ziekenhuis.

 • Vormen van revalidatie

  • Heerlen en Sittard-Geleen: Alle vormen van Paramedische Revalidatiezorg en Ziekenhuis Revalidatiezorg
  • Kerkrade: COPD/Longrevalidatie spreekuur
  • Brunssum: Bekkentherapie spreekuur
  • Heerlen en Sittard-Geleen: Hartrevalidatie + Handrevalidatie spreekuur
  • Sittard-Geleen: Geriatrische Revalidatiezorg
 • Het kwaliteitsvenster

  Het Kwaliteitsvenster, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de kwaliteit van zorg. Aan de hand van tien onderwerpen in het venster, kunt u zien hoe het met de kwaliteit van zorg bij onze revalidatietak gesteld is.

 • Afspraak maken en contact

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Kerkrade
  Revalidatie (longziekten & psychiatrie)

  Wijngracht 45,  1e etage
  6461 AL Kerkrade
  Tel: 045 – 576 6777
  Routebeschrijving