Revalidatie

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Neem dan contact op via telefoonnummer:

088 – 459 9718

088 – 459 9718

Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur

Locaties

Heerlen

Begane grond, balie 10

Sittard-Geleen

Meldpunt West 07.

Kerkrade

1e etage

Zuyderland Revalidatie richt zich op het verbeteren van het functioneren van patiënten die een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat of het zenuwstelsel hebben. Hierdoor kunnen zij problemen ervaren met dagelijkse bezigheden zoals lopen, fietsen, spreken en schrijven.

Het doel is om mensen weer een plaats in de maatschappij te laten innemen. Het gaat daarbij met name om patiënten die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, aangeboren afwijking of ongeval. U vindt de meeste vormen van Zuyderland Revalidatie op locatie Heerlen en Sittard-Geleen. De Geriatrische Revalidatie is alleen in Sittard-Geleen beschikbaar. De COPD/Longrevalidatie alleen in Kerkrade en op locatie Brunssum is er een spreekuur Bekkentherapie.

Doelstelling van Zuyderland Revalidatie is om ieder mens zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zowel lichamelijk, als op psychosociaal en maatschappelijk vlak. De problemen die aangepakt worden, liggen op het gebied van mobiliteit (beweeglijkheid), zelfverzorging, communicatie, dagbesteding of op het relationele vlak. Paramedici van alle disciplines, zoals fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden en diëtisten werken –vaak op multidisciplinaire basis- aan alle vormen van revalidatie binnen Zuyderland. Afhankelijk van de situatie waarin een patiënt zich bevindt is er sprake van een specifieke revalidatievorm.

Revalidatievormen
Opname
Revalidatieteam
Vormen van revalidatie
Het kwaliteitsvenster
ALS zorgnetwerk

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Neem dan contact op via telefoonnummer:

088 – 459 9718

088 – 459 9718

Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur

Locaties

Heerlen

Begane grond, balie 10

Sittard-Geleen

Meldpunt West 07.

Kerkrade

1e etage

Bekijk de videos van revalidatie