direct contact

Direct contact

Ergotherapie

Ergotherapie is een onderdeel van Zuyderland Ziekenhuis Revalidatie en kan in verschillende vormen van revalidatie aan bod komen. Er is een team van ergotherapeuten op zowel locatie Sittard als locatie Heerlen. De verschillende ergotherapeuten hebben veelal hun eigen specialisaties en worden gericht ingezet op het gebied van hun expertise. Het doel van ergotherapie is mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun woon-, werk-, en vrijetijdsomgeving. Een ergotherapeut richt zich op de praktische gevolgen van een ziekte bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld als er problemen zijn bij het smeren van een boterham, het runnen van het huishouden, het uitvoeren van werk of regie hebben over uw eigen leven. Het kan dus gaan om enkelvoudige problemen uiteenlopend tot zeer complexe problemen.

 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9718

  U kunt zich voor uw afspraak melden op de begane grond, balie 10.

   

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Ergotherapie – souterrain, balie 10
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9718.

  Routebeschrijving

   

 • Bij opname in het ziekenhuis

  Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis en het niet meer lukt om zelfstandig te functioneren of bij ontslag naar huis problemen worden verwacht in het uitvoeren van activiteiten, kan de behandelend specialist een verwijzing uitschrijven voor ergotherapie.
  De ergotherapie zal in kaart brengen welke beperkingen en mogelijkheden er zijn in het zelfstandig functioneren. Samen met u en uw naaste omgeving wordt er naar gestreefd om uw zelfstandigheid weer te herwinnen. Dit kan door het bevorderen van uw herstel, het leren omgaan met uw klachten en/of het aanpassen van de activiteiten en omgeving naar uw beperkingen. De ergotherapeut doet dit door u bijvoorbeeld andere manieren van bewegen te leren, door te trainen, maar bijvoorbeeld ook door u te confronteren en te spiegelen zodat u inzicht krijgt in uw eigen gedrag .

  Bij het niet (volledig) behalen van uw doelen tijdens de ziekenhuis opname kan er eventueel een traject na de ziekenhuisopname worden voortgezet. Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn hiervoor diverse mogelijkheden die hierna worden beschreven.

 • Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

  Bent u uit het ziekenhuis, maar kunt u nog niet zelfstandig functioneren door meerdere problemen, dan kan de revalidatiearts voorstellen om poliklinische revalidatiezorg in te zetten. De poliklinische revalidatiezorg is een multidisciplinaire behandeling onder leiding en medische eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Ook kan het zijn dat u, zonder opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis, door uw behandelend arts wordt doorverwezen naar een revalidatiearts om te beoordelen of u in aanmerking komt voor poliklinische revalidatiezorg. Binnen deze multidisciplinaire behandeling werken meerdere disciplines aan hetzelfde doel. Hierbij kunt u denken aan een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en dus ook een ergotherapeut.

  De ergotherapeut zal samen met u werken aan uw hulpvraag om uw zelfstandigheid weer terug te krijgen binnen alledaagse activiteiten. Hierbij richt de ergotherapeut zich op het inzichtelijk maken van de situatie, het voorkomen van problemen, het stimuleren van herstel, het aanpassen of handhaven van uw situatie.
  Ook wordt tijdens de behandeling de mogelijkheden en beperkingen van uw thuis- of werksituatie in kaart gebracht en indien nodig worden gezinsleden of andere voor u belangrijke mensen betrokken bij het revalidatieproces. De behandeling vindt grotendeels plaats op de polikliniek in het ziekenhuis. Wanneer het noodzakelijk is om de behandeling of het advies in de eigen leefomgeving te laten plaatsvinden kan dit plaatsvinden middels een huisbezoek.

 • Enkelvoudige Ergotherapie

  Indien u thuis bent en er nog enkele praktische problemen uw zelfstandigheid hinderen kan de behandelend arts besluiten u te verwijzen naar een ergotherapeut. Ergotherapie kunt u krijgen bij een zelfstandige praktijk bij u in de buurt maar indien nodig ook binnen het ziekenhuis. In overleg met de behandelend specialist zal worden overwogen waar u het beste terecht kunt voor uw specifieke problematiek. De ergotherapeut behandelt, begeleid en adviseert, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt uitvoeren en betrekt indien nodig uw naaste omgeving bij dit traject. Indien nodig plant de ergotherapeut een huisbezoek om de mogelijkheden van uw leefomgeving verder in kaart te brengen.

 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9718

  Locatie binnen het ziekenhuis

  Heeft u een afspraak? U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt West 07.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard – Geleen
  Ergotherapie – meldpunt West 07
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 -459 9718

  Routebeschrijving

   

 • Bij opname in het ziekenhuis

  Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis en het niet meer lukt om zelfstandig te functioneren of bij ontslag naar huis problemen worden verwacht in het uitvoeren van activiteiten, kan de behandelend specialist een verwijzing uitschrijven voor ergotherapie.
  De ergotherapie zal in kaart brengen welke beperkingen en mogelijkheden er zijn in het zelfstandig functioneren. Samen met u en uw naaste omgeving wordt er naar gestreefd om uw zelfstandigheid weer te herwinnen. Dit kan door het bevorderen van uw herstel, het leren omgaan met uw klachten en/of het aanpassen van de activiteiten en omgeving naar uw beperkingen. De ergotherapeut doet dit door u bijvoorbeeld andere manieren van bewegen te leren, door te trainen, maar bijvoorbeeld ook door u te confronteren en te spiegelen zodat u inzicht krijgt in uw eigen gedrag .

  Bij het niet (volledig) behalen van uw doelen tijdens de ziekenhuis opname kan er eventueel een traject na de ziekenhuisopname worden voortgezet. Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn hiervoor diverse mogelijkheden die hierna worden beschreven.

 • Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

  Bent u uit het ziekenhuis, maar kunt u nog niet zelfstandig functioneren door meerdere problemen, dan kan de revalidatiearts voorstellen om poliklinische revalidatiezorg in te zetten. De poliklinische revalidatiezorg is een multidisciplinaire behandeling onder leiding en medische eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Ook kan het zijn dat u, zonder opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis, door uw behandelend arts wordt doorverwezen naar een revalidatiearts om te beoordelen of u in aanmerking komt voor poliklinische revalidatiezorg. Binnen deze multidisciplinaire behandeling werken meerdere disciplines aan hetzelfde doel. Hierbij kunt u denken aan een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en dus ook een ergotherapeut.

  De ergotherapeut zal samen met u werken aan uw hulpvraag om uw zelfstandigheid weer terug te krijgen binnen alledaagse activiteiten. Hierbij richt de ergotherapeut zich op het inzichtelijk maken van de situatie, het voorkomen van problemen, het stimuleren van herstel, het aanpassen of handhaven van uw situatie.
  Ook wordt tijdens de behandeling de mogelijkheden en beperkingen van uw thuis- of werksituatie in kaart gebracht en indien nodig worden gezinsleden of andere voor u belangrijke mensen betrokken bij het revalidatieproces. De behandeling vindt grotendeels plaats op de polikliniek in het ziekenhuis. Wanneer het noodzakelijk is om de behandeling of het advies in de eigen leefomgeving te laten plaatsvinden kan dit plaatsvinden middels een huisbezoek.

 • Enkelvoudige Ergotherapie

  Indien u thuis bent en er nog enkele praktische problemen uw zelfstandigheid hinderen kan de behandelend arts besluiten u te verwijzen naar een ergotherapeut. Ergotherapie kunt u krijgen bij een zelfstandige praktijk bij u in de buurt maar indien nodig ook binnen het ziekenhuis. In overleg met de behandelend specialist zal worden overwogen waar u het beste terecht kunt voor uw specifieke problematiek. De ergotherapeut behandelt, begeleid en adviseert, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt uitvoeren en betrekt indien nodig uw naaste omgeving bij dit traject. Indien nodig plant de ergotherapeut een huisbezoek om de mogelijkheden van uw leefomgeving verder in kaart te brengen.

 • Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

  Wanneer het niet mogelijk is om direct vanuit de opname in het ziekenhuis naar huis te gaan is er, op locatie Sittard, de mogelijkheid om over te gaan naar de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Op locatie Heerlen gaat u dan over naar één van de zorginstellingen in de regio (Meander, Cicero, Sevagram) waar de zorg die u nodig heeft geboden wordt. In overleg met u wordt gekeken welke zorginstelling dit kan bieden.
  Binnen de GRZ, levert de ergotherapie een belangrijke bijdrage aan het weer zo optimaal mogelijk kunnen functioneren waardoor ontslag naar de thuissituatie haalbaar wordt.
  De ergotherapeut oefent met u allerlei dagelijkse activiteiten zoals o.a. zelfverzorging, huishoudelijke taken en vrije tijdsbesteding zodat deze weer zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen worden uitgevoerd eventueel met behulp van hulpmiddelen. Naast individuele behandeling vindt er tevens groepsbehandeling plaats waaronder de ontbijtgroep, wandelgroep, educatiegroep COPD, e.d. De ergotherapeut brengt uw thuissituatie in kaart middels een gesprek of eventueel een huisbezoek en adviseert over aanpassingen, voorzieningen of hulp thuis.