direct contact

Direct contact

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen en richt zich op het zo optimaal mogelijk functioneren van het bewegingsapparaat, om beperkingen in het dagelijkse leven te verminderen. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk, de fysieke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een sportblessure, een operatie, een verkeerde beweging of gewoon omdat het lichaam ouder wordt. De fysiotherapeut kijkt samen met de patiënt naar de lichamelijke situatie en de mogelijkheden tot verbetering. Het voorkomen van problemen (preventie) kan ook een reden zijn een fysiotherapeut in te schakelen.

 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9718

  U kunt zich voor uw afspraak melden op de begane grond, balie 10.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Fysiotherapie – souterrain, balie 10
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9718.

  Routebeschrijving

 • Bij opname in het ziekenhuis

  Tijdens de ziekenhuisopname ligt u gemiddeld meer in bed dan dat u thuis doet.
  Met het oog op het voorkomen van complicaties probeert de fysiotherapeut u zoveel mogelijk mobiel te houden. Enkele voorbeelden van complicaties van lange tijd in bed liggen zijn bijvoorbeeld: doorligwonden (decubitus), longontstekingen (pneumonie), spierverkortingen (contracturen), fysieke achteruitgang (deconditionering).

  De fysiotherapeut streeft ernaar dat u uw dagelijkse activiteiten, zoals zitten, staan, lopen, traplopen en andere dagelijkse bezigheden weer adequaat kunt uitvoeren. Een andere taak van de fysiotherapeut is om u hulpmiddelen aan te reiken en uw partner te informeren over het gebruik hiervan.

  De fysiotherapeut komt op alle afdelingen binnen het ziekenhuis en wordt ingeschakeld door de behandelende specialist. Fysiotherapeuten werken volgens landelijke richtlijnen en binnen het ziekenhuis geldende protocollen.

 • Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

  De poliklinische revalidatiezorg is een multidisciplinaire behandeling onder leiding en medische eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Binnen deze multidisciplinaire behandeling werken meerdere disciplines aan hetzelfde doel. Hierbij kunt u denken aan een ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en dus ook een fysiotherapeut.

  De fysiotherapeut voert een lichamelijk en/of functioneel onderzoek uit om problemen in kaart te brengen die het dagelijks leven beïnvloeden. Door training, begeleiding, adviezen en het eventueel inzetten van hulpmiddelen wordt aan persoonlijke revalidatiedoelen gewerkt. Ook kunnen er adviezen worden gegeven aan de mantelzorger en/of de sociale omgeving. Er wordt toegewerkt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en veiligheid in functioneren op het gebied van zelfzorg, huishouden, wonen, communicatie, verplaatsen, vervoer, werk, school en/of vrijetijdsbesteding.

 • Enkelvoudige Poliklinische Fysiotherapie

  Er zijn verschillende vormen van enkelvoudige fysiotherapie waarvoor u op locatie Heerlen terecht kunt. Voorbeelden hiervan zijn: algemene fysiotherapie, manuele therapie en handtherapie.
  Tevens wordt er in groepsverband cardiorevalidatie aangeboden (enkel toegankelijk op verwijzing door de specialist).

  Bij het volgen van poliklinische behandeling fysiotherapie, willen wij u graag verwijzen naar het overzicht van de internetpagina van de zorgwijzer:

  http://www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/fysiotherapie

 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9718

  Locatie binnen het ziekenhuis

  Heeft u een afspraak? U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt West 07.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard – Geleen
  Fysiotherapie – meldpunt West 07
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 -459 9718

  Routebeschrijving

 • Bij opname in het ziekenhuis

  Tijdens de ziekenhuisopname ligt u gemiddeld meer in bed dan dat u thuis doet.
  Met het oog op het voorkomen van complicaties probeert de fysiotherapeut u zoveel mogelijk mobiel te houden. Enkele voorbeelden van complicaties van lange tijd in bed liggen zijn bijvoorbeeld: doorligwonden (decubitus), longontstekingen (pneumonie), spierverkortingen (contracturen), fysieke achteruitgang (deconditionering).

  De fysiotherapeut streeft ernaar dat u uw dagelijkse activiteiten, zoals zitten, staan, lopen, traplopen en andere dagelijkse bezigheden weer adequaat kunt uitvoeren. Een andere taak van de fysiotherapeut is om u hulpmiddelen aan te reiken en uw partner te informeren over het gebruik hiervan.

  De fysiotherapeut komt op alle afdelingen binnen het ziekenhuis en wordt ingeschakeld door de behandelende specialist. Fysiotherapeuten werken volgens landelijke richtlijnen en binnen het ziekenhuis geldende protocollen.

 • Enkelvoudige Poliklinische Fysiotherapie

  Er zijn verschillende vormen van enkelvoudige fysiotherapie waarvoor u op locatie Heerlen terecht kunt. Voorbeelden hiervan zijn: algemene fysiotherapie, manuele therapie, bekkenbodemtherapie en handtherapie.
  Tevens wordt er in groepsverband cardiorevalidatie aangeboden (enkel toegankelijk op verwijzing door de specialist).

  Bij het volgen van poliklinische behandeling fysiotherapie, willen wij u graag verwijzen naar het overzicht van de internetpagina van de zorgwijzer:

  http://www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/fysiotherapie

 • Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

  De poliklinische revalidatiezorg is een multidisciplinaire behandeling onder leiding en medische eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Binnen deze multidisciplinaire behandeling werken meerdere disciplines aan hetzelfde doel. Hierbij kunt u denken aan een ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en dus ook een fysiotherapeut.

  De fysiotherapeut voert een lichamelijk en/of functioneel onderzoek uit om problemen in kaart te brengen die het dagelijks leven beïnvloeden. Door training, begeleiding, adviezen en het eventueel inzetten van hulpmiddelen wordt aan persoonlijke revalidatiedoelen gewerkt. Ook kunnen er adviezen worden gegeven aan de mantelzorger en/of de sociale omgeving. Er wordt toegewerkt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en veiligheid in functioneren op het gebied van zelfzorg, huishouden, wonen, communicatie, verplaatsen, vervoer, werk, school en/of vrijetijdsbesteding.

 • Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

  Wanneer het niet mogelijk is om direct vanuit de opname in het ziekenhuis naar huis te gaan is er, op locatie Sittard, de mogelijkheid om over te gaan naar de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Op locatie Heerlen gaat u dan over naar één van de zorginstellingen in de regio (Meander, Cicero, Sevagram) waar de zorg die u nodig heeft geboden wordt. In overleg met u wordt gekeken welke zorginstelling dit kan bieden.
  De fysiotherapeut traint met u zodat de conditie of mobiliteit vooruit gaat en u de dagelijkse activiteiten weer adequaat kunt uitvoeren, zelfstandig of met hulp.  Daarnaast heeft de fysiotherapeut een coachende rol (het geven van huiswerkoefeningen en advies voor het oppakken van activiteiten op de afdeling), want revalideren doet u de hele dag.
  Binnen de GRZ, levert de fysiotherapie een belangrijke bijdrage aan het weer zo optimaal mogelijk kunnen functioneren waardoor ontslag naar de eigen of aangepaste woonomgeving haalbaar wordt.
  Naast individuele behandeling vinden behandelingen soms plaats in een groep, waaronder de heup-/ knieprothese groep, revalidatieprogramma voor longpatiënten (wandelgroep, educatiegroep COPD, e.d.)