direct contact

Direct contact

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Binnen Zuyderland is Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) alleen op locatie Sittard-Geleen mogelijk. Geriatrische Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden tot functioneren van mensen die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, aangeboren afwijking of ongeval.

Vaak gaat het om mensen die vanuit een ziekenhuisopname een periode variërend van 2 weken tot 3 maanden nodig hebben ter revalidatie.
Zuyderland beschikt over specialisten Ouderengeneeskunde die de supervisie dragen over Geriatrische Revalidatie. De behandeling vindt plaats door samenwerking tussen de verpleegkundige en verzorgenden, samen met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist of de activeringstherapeut. De zorg die we als Zuyderland bieden, is aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt. Die zorg wordt soms in groepsverband, soms als individueel gegeven.

Toon meer informatie

Indien u opgenomen bent geweest voor een behandeling door een specialist maar na de behandeling nog niet voldoende bent opgeknapt voor ontslag naar huis, overweegt de arts u aan te melden voor geriatrische revalidatie zorg (GRZ).  Nadat dit met u is besproken, wordt u aangemeld bij het transferpunt en daar bepaalt de specialist ouderengeneeskunde of u in aanmerking komt voor opname in Zuyderland Revalidatie.

Zuyderland Revalidatie is onderdeel van Zuyderland Medisch  Centrum en bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw te Sittard-Geleen. Zuyderland revalidatie heeft 3 afdelingen met elk 30 bedden.

Bekijk ook de video's van GRZ

Naar de newsroom
 • Contactgegevens

  U kunt op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer088 – 459 9718.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  West 26, West 36 en West 46.

  Geriatrische revalidatie zorg
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard – Geleen
  tel: 088 – 459 9718
  Routebeschrijving
  Plan uw reis via 9292ov.nl

  Correspondentieadres:
  Zuyderland Medisch Centrum
  Ouderengeneeskunde
  Postbus 5500
  6130 MB  Sittard – Geleen

 • Wat houdt geriatrische revalidatie zorg in?

  Het algemene doel van opname bij GRZ is om verder te herstellen en revalideren na een ziekenhuisopname zodat u straks weer veilig terug naar huis kunt.

  Om dit te bereiken zult u zelf aan de slag moeten. Een multidisciplinair team gaat u daarbij helpen en begeleiden.

  U krijgt in elk geval te maken met de verpleging, de arts, de fysiotherapeut en de ergotherapeut. De andere disciplines kunnen op indicatie worden ingeschakeld. Wie uw behandelaars zijn kunt u terugvinden in uw persoonlijke revalidatie-map die u krijgt op de revalidatieafdeling.

 • De dag van opname

  Op de dag van opname vindt er een intake gesprek plaats met de verpleging en de ergo- en fysiotherapeut komen langs om direct noodzakelijke afspraken te maken met betrekking tot uw mobiliteit en veiligheid en zo nodig hulpmiddelen in te zetten. Het is fijn als bij de opname een familielid of contactpersoon aanwezig is om goed informatie te kunnen uitwisselen.

 • Gang van zaken op de revalidatie afdeling

  Revalidatie gaat de hele dag door, vanaf het moment van wakker worden tot het slapen gaan. U zult telkens uitgedaagd worden om zoveel mogelijk zelf te proberen, natuurlijk onder begeleiding of met hulp indien nodig. Het hoofddoel van geriatrische revalidatie is het (weer) aanleren van alle zaken die u moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen functioneren. Therapie en oefenen vindt niet alleen plaats in de oefenzaal, maar ook bij het opstaan uit bed, naar het toilet gaan, wassen en aankleden, zelf ontbijt regelen, eventueel het bed opmaken, zelf drank halen indien dit mogelijk is, et cetera. Dit zijn perfecte oefenmomenten en daar kunt u in de praktijk brengen wat u bij de therapeuten geleerd hebt.

  We verwachten dan ook van u dat u, naar vermogen, actief meewerkt aan de revalidatie en zoveel mogelijk zelfstandig oefent. In uw persoonlijke map zullen oefeningen en dagelijkse activiteiten komen te staan die u zelf of met familie kunt doen op de rustige momenten. In deze map vindt u ook een overzicht van alle geplande therapie momenten en het revalidatieplan. In het weekend zijn er geen therapieën in de oefenzaal maar kunt u wel uw eigen oefeningen doen en deelnemen aan de oefenfilm.

 • Communicatie

  Binnen 2 weken na opname wordt er in overleg met u een persoonlijk revalidatieplan opgesteld waarin doelen benoemd worden waaraan gewerkt gaat worden. Dit plan wordt met het hele team besproken en daarna ook weer aan u teruggekoppeld. Ook uw contactpersoon wordt hierover geïnformeerd.

  Tijdens de eerste teambespreking proberen we een inschatting te maken hoelang de revalidatie zal gaan duren en er wordt dan een streefdatum voor ontslag afgesproken. De geriatrische revalidatie duurt zo lang als nodig is om u weer veilig thuis te laten functioneren. De gemiddelde verblijfsduur is rond 6 weken. Indien er geen vooruitgang meer bereikt wordt en terug naar huis blijkt toch niet haalbaar dan is de revalidatie ten einde en zal in overleg met u en uw naasten naar een andere oplossing gezocht worden.

  Een keer per week op een vaste dag loopt de arts visite samen met de verpleging op uw kamer. Dan is er gelegenheid tot vragen stellen en zal er aandacht zijn voor de vorderingen van de revalidatie. Als u tussendoor dringende vragen heeft kunt u dit aangeven tijdens de ochtendzorg aan de verpleging, die geeft het signaal dan door aan de arts.

  Als u of uw familie belangrijke informatie heeft met het oog op uw terugkeer naar huis dan horen we dat graag. Vraag in dat geval naar de teamoudste om zaken te bespreken en te bekijken hoe een en ander het beste opgepakt kan worden.

 • Ontslag

  Als het ontslag er aan zit te komen kan het zijn dat een proefverlof wordt geadviseerd, om te bekijken of zaken die hier zijn geoefend thuis ook gaan lukken. Hierin heeft de familie of mantelzorger een belangrijke rol en dit zal goed voorbesproken worden.

  Als er thuiszorg nodig is voor de persoonlijke verzorging zal die door ons worden geregeld. Huishoudelijke hulp moet u zelf regelen, aan te vragen via het WMO loket van uw gemeente.

  De huisarts en de (thuis)apotheek worden door ons ingelicht over uw ontslag en de medicatie.

  Als er nog therapieën nodig zijn in de thuissituatie wordt door ons een overdracht naar de eerste lijn therapeut verzorgd.

  Op de afdeling krijgt u nog een  informatiefolder. Hierin staan nog een aantal praktische zaken op een rijtje. Mocht u na het zien van de video en het doornemen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd stellen.

  We wensen u heel veel succes met uw revalidatie!