direct contact

Direct contact

Veelgestelde vragen centralisatie Kindergeneeskunde

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de centralisatie van de verpleegafdeling Kindergeneeskunde in Heerlen

Lees meer

Kindergeneeskunde

Op de afdeling Kindergeneeskunde van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan kinderen en jongeren. De kinderarts verricht na doorverwijzing van de huisarts of het consultatiebureau aanvullend onderzoek. De afdeling Kindergeneeskunde geeft medisch specialistische zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Daarbij gaat het niet alleen om zieke kinderen, maar ook om kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei om diverse redenen verstoord is of verstoord dreigt te raken.

De afdeling Kindergeneeskunde heeft een spreekuurcentrum op diverse locaties van Zuyderland Medisch Centrum. Behalve bij de algemeen kinderarts kunt u met uw kind ook terecht op een aantal themaspreekuren. Het spreekuurcentrum Kindergeneeskunde kunt u op vier locaties bezoeken: in Heerlen, Sittard-Geleen, Kerkrade en Brunssum.

Toon meer informatie

Kinderafdeling
Ook de kinderverpleegafdeling waar kinderen worden opgenomen, maakt deel uit van het specialisme Kindergeneeskunde. De kinderafdeling vindt u op locatie Heerlen.

Geplande Opname
Voordat uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis is er vaak al een periode voorafgegaan met bezoeken aan de huisarts en de polikliniek. Op het moment dat uw kind opgenomen moet worden, handelt u met Bureau Opname een aantal administratieve zaken af. Daarna ontvangt u van Bureau Opname een bericht dat uw kind opgenomen kan worden.

Spoedopname
Als uw kind met spoed via de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), de polikliniek of vanuit een ander ziekenhuis wordt opgenomen, verloopt de procedure anders. Uw kind wordt dan direct op de kinderafdeling opgenomen. Afhandeling van administratieve zaken vindt dan achteraf plaats.

Spreekuur
Soms wordt uw kind na een bezoek aan de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Samen met uw kind brengt u dan een bezoek aan de kinderarts op de kinderpoli. De kinderarts onderzoekt uw kind. Afhankelijk van de aard van de klachten is het mogelijk dat uw kind nog een ander spreekuur bezoekt. Verdeeld over vier locaties zijn er meerdere specialistische spreekuren zoals onder andere het diabetespoli, de kinderlongpoli, pulmocheck en poep- en plaspoli. Zie specialistische spreekuren per locatie.

Bekijk de kinderwebsite

www.zuydieland.nl
 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Kindergeneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  U kunt dan bellen met telefoonnummer: 088 – 459 9703
  Dit kan op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  U kunt zich voor uw afspraak melden op de begane grond, balie 07.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Overige telefoonnummers

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Kindergeneeskunde – begane grond, balie 07
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9703
  Email: kinderpoli@zuyderland.nl
  Routebeschrijving

   

 • Recht op informatie en beslissingsrecht van kinderen en (gescheiden) ouders

 • Speciale spreekuren

  • Poep- en plaspoli   (dinsdagochtend en vrijdagochtend)
  • Integrale vroeghulppoli
  • Diabetespoli (woensdagmiddag en vrijdag)
  • Neuropoli
  • Klinisch geneticapoli (dinsdag)
  • Kindercardiologiepoli (vrijdag)
  • Revalidatiepoli (woensdag)
 • Kinderverpleegafdeling

  Kinderafdeling
  De kinder-/jeugdafdeling van Zuyderland Medisch Centrum vindt u op locatie Heerlen. Op deze afdeling worden kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar opgenomen voor een onderzoek, behandeling of operatie.

  Kinderen verblijven in een eenpersoonskamer met eigen douche, toilet en televisie. Eén van de ouders mag altijd blijven slapen. Andere familieleden of vrienden zijn welkom tijdens de bezoektijden. Op de kinderafdeling is een Ronald McDonald speelkamer met speelgoed voor alle leeftijden en een huiskamer voor ouders.

  Wie werken er?
  Op de kinderafdeling krijgt u te maken met verschillende soorten medewerkers.
  Op de afdeling werken:

  • De behandelend arts en arts assistent.
  • Kinderverpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om met kinderen en jongeren te werken.
  • Sociaal pedagogisch hulpverleners. Zij ondersteunen en begeleiden de kinderen en ouders gedurende hun ziekenhuisopname.
  • Secretaresse
  • Voedingsassistent
  • Eventueel andere ziekenhuismedewerkers
 • Kinderdagverpleging

  Op de kinderdagverpleging worden kinderen voor één dag opgenomen voor een onderzoek of ingreep. De kinderen blijven er niet slapen, aan het einde van de dag gaan ze weer naar huis. Als ouder of verzorger kunt u bij uw kind op de afdeling blijven.

  Het is belangrijk om uw kind te vertellen dat hij/zij een dag wordt opgenomen in het ziekenhuis. Leg hierbij uit waarom de opname nodig is en wat er gaat gebeuren. Kinderen kunnen vóór het onderzoek of ingreep voorbereid worden door een sociaal pedagogisch medewerker.
  Op de kinderdagverpleging is een kinderverpleegkundige werkzaam, speciaal opgeleid om met kinderen en jongeren te werken.

 • Behandeling trechterborst

  Behandeling trechterborst
  Chirurg Jan Siebenga en kinderarts Jamiu Busari vertellen over een moderne operatietechniek waarmee de trechterborst kan worden verholpen.

  Lees meer informatie over de behandeling van een trechterborst.

 • Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

  Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Kindergeneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Telefoonnummer: 088 – 459 9703
  Dit kan op werkdagen van  08.30 17.00 uur.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt Oost 11.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Overige telefoonnummers

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Kindergeneeskunde – Oost 11
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9703

  Routebeschrijving

 • Recht op informatie en beslissingsrecht van kinderen en (gescheiden) ouders

 • Kinderlongzorg

  Bij kinderlongzorg werken de kinderlongarts/kinderarts,  kinderlongverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en longfunctieassistent intensief samen om optimale zorg te verlenen aan kinderen met astma of astmatisch klachten zoals hoesten, benauwdheid, piepende ademhaling  en/of allergie. Aan het stellen van een juiste diagnose geven we maximale aandacht. Dit gebeurt  door het uitvoeren van  uitgebreid longfunctieonderzoek en allergietesten. Verder  is de aandacht voor  informatie/educatie van essentieel  belang. Het gaat dan om uitleg over de diverse geneesmiddelen, keuze inhalator en inhalatietechniek. We streven ernaar u en uw kind voldoende handvatten te geven om zelf  astma en/of de astmatische klachten en te kunnen managen.  Voor een afspraak bij kinderlongzorg hebt u een verwijzing van de huisarts nodig.

 • Buikpijnpoli

  Buikpijn is een van de meest voorkomende klachten bij kinderen. Buikpijn kan veel oorzaken hebben. Emoties kunnen een rol spelen bij het ontstaan van buikpijn, maar buikpijn kan natuurlijk ook veel emoties oproepen. Op de buikpijnpoli bezoekt het kind niet alleen een kinderarts en daarna een psycholoog. Dit gebeurt om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind en zijn klachten. De huisarts kan kinderen naar dit spreekuur verwijzen.

 • Pulmocheck

  Veel kinderen hebben op jonge leeftijd luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid of een piepende ademhaling. Deze klachten kunnen passen bij astma en/of allergieën. Om u en uw huisarts een antwoord te geven op de vraag of er bij uw kind sprake is van astma en/of allergieën, heeft Zuyderland Medisch Centrum de Pulmocheck ontwikkeld.  Uw kind en u komen één ochtend naar het ziekenhuis. Via longfunctieonderzoek, een allergietest, lichamelijk onderzoek én gesprekken met de zorgverleners zoeken we een antwoord op de vraag of uw kind last heeft van astma en/of allergieën. Na verwijzing door de huisarts, kunt u voor dit onderzoek terecht in Zuyderland Medisch centrum locatie Sittard–Geleen.

  Meer informatie over de Pulmocheck.

 • Pulmocheck inspanningsastma

  Kortademigheidsklachten bij inspanning, sport en/of spel kunnen passen bij de diagnose inspanningsastma. Om u en uw huisarts een antwoord te geven op de vraag of er bij uw kind sprake is van inspanningsastma, heeft Zuyderland Medisch Centrum de Pulmocheck-inspanningsastma ontwikkeld.  Uw kind en u komen één ochtend naar het ziekenhuis. Via longfunctieonderzoek,  eventueel een allergietest, lichamelijk onderzoek én gesprekken met de zorgverleners zoeken we een antwoord op de vraag of uw kind last heeft van inspanningsastma.  Na verwijzing door de huisarts kunt u voor dit onderzoek terecht in op locatie Sittard – Geleen.

  Meer informatie over Pulmocheck Inspanningsastma.

 • Kinderneurologiespreekuur

  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met neurologische aandoeningen is er het kinderneurologiespreekuur. Bij neurologische aandoeningen kunt u denken aan klachten zoals hoofdpijn, epileptische stoornissen, gedragsneurologische problemen zoals tics, AD(H)D, autisme en andere ontwikkelingsstoornissen.  Tijdens dit spreekuur brengt u een bezoek aan de kinderneurologe.  De huisarts of kinderarts  kan uw kind verwijzen naar dit spreekuur.

 • Kinderrevalidatiespreekuur

  Als uw kind een lichamelijk probleem heeft, of zich anders ontwikkelt dan de meeste kinderen,  kan de huisarts  of de kinderarts  uw kind verwijzen naar een kinderrevalidatiearts. De kinderrevalidatiearts kijkt samen met u en uw kind op welke manier uw kind zich zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen. Uiteindelijk bepaalt de kinderrevalidatiearts of  uw kind in aanmerking komt voor revalidatie en zo ja, voor welke revalidatiezorg. Dit gebeurt in overleg met u als ouder, de  betrokken specialisten, therapeuten en de leerkrachten/interne begeleiders van de school van uw kind.

 • Trechterborst

  Trechterborst

  Chirurg Jan Siebenga en kinderarts Jamiu Busari vertellen over een moderne operatietechniek waarmee de trechterborst kan worden verholpen.

 • Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

  Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Kindergeneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  U kunt dan bellen met telefoonnummer: 088 – 459 9703
  Dit kan op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  U kunt zich voor uw afspraak melden op etage 2, balie 2.01.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Overige telefoonnummers

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  Kindergeneeskunde – etage 2, balie 2.01
  Prins Hendriklaan 376
  6443 AE Brunssum
  Tel: 088 – 459 9703
  Email: kinderpoli@zuyderland.nl

  Routebeschrijving

 • Speciale spreekuren

  • Luchtwegspreekuur (donderdag)

 • Recht op informatie en beslissingsrecht van kinderen en (gescheiden) ouders

 • Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

  Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

 • Diabetespoli Maastricht

  Zuyderland kinderdiabetesteam

  In Zuyderland Medisch Centrum is een diabetesteam voor kinderen werkzaam. Dit team biedt kinderen en jongeren een totaalpakket aan zorg, behandeling en advies. Het kinderdiabetesteam staat voor een optimale behandeling van kind en jongere met diabetes en zijn omgeving, met als doel een zo goed mogelijke diabetesinstelling, het voorkomen of uitstellen van complicaties en goede kwaliteit van leven nu en in de toekomst.

  In Heerlen vindt de klinische zorg plaats. Voor poliklinische zorg kunt u terecht op de locaties Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht.

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij kinder diabetesverpleegkundig of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Kinderdiabetesverpleegkundige:  088 – 459 7341 / kinderdiabetes@zuyderland.nl

 • Facebook kinderdiabeteszorg

  Bekijk onze facebookpagina