direct contact

Direct contact

Kindergeneeskunde

De verpleegafdeling Kindergeneeskunde van het Zuyderland Medisch Centrum is sinds 23 februari 2018 gecentraliseerd in Heerlen. Er worden kinderen en jongeren behandeld in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarbij is er een diversiteit aan ziektes en aandoeningen bij kinderen in elk hun specifieke leeftijdscategorie.

Elke kinderarts heeft zijn eigen specialisaties en wordt er nauw samengewerkt met diverse specialisten in ons ziekenhuis en met die van omliggende zorginstellingen (MUMC, Mondriaan).
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om zorg op maat te leveren voor uw kind met zijn/haar specifieke aandoening. Desgewenst worden er specialisten gecontacteerd om een zorg/behandelplan te optimaliseren. Verder zijn er natuurlijk ook diverse contacten met huisartsen, verloskundigen, JGZ artsen, thuiszorg. Dit om de zorg na ontslag verder te continueren.
Soms is het in een bepaalde fase van de behandeling ook mogelijk om behandeling, ingezet in het ziekenhuis, thuis voort te zetten. Welke thuiszorginstantie bij u thuis komt, is afhankelijk van leeftijd kind, beschikbaarheid e.d.

Onze kinderartsen hebben een spreekuurcentrum op diverse locaties van het Zuyderland Medisch Centrum. Aan u de keuze welke locatie voor u het prettigst is.

 

 

Bekijk de kinderwebsite

www.zuydieland.nl
 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Kindergeneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  U kunt dan bellen met telefoonnummer: 088 – 4599703
  Dit kan op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  U kunt zich voor uw afspraak melden op de begane grond, balie 07.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Binnen de afdeling kindergeneeskunde zijn er een aantal specialistisch verpleegkundigen werkzaam op diverse poliklinieken.

  • Kinderdiabetesverpleegkundigen: 088-4597341/ kinderdiabeteszorg@zuyderland.nl
  • Kinderastmaverpleegkundigen: 088-4595202
  • Kinderlongfunctie: 088-4597887
  • Kinderallergiepoli: 088-4597236

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Kindergeneeskunde – begane grond, balie 07
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9703
  Email: kinderpoli@zuyderland.nl
  Routebeschrijving

   

 • Recht op informatie en beslissingsrecht van kinderen en (gescheiden) ouders

 • Speciale spreekuren

  Behalve bij een algemene kinderarts kunt u ook terecht op een aantal thema spreekuren t.w.:

  • Diabetes polikliniek
  • Integrale vroeghulp polikliniek
  • Klinische genetica polikliniek
  • Kindercardiologie polikliniek
  • Neuro polikliniek
  • MDL algemeen
  • Obesitas polikliniek
  • Luchtweg polikliniek
  • Pectus polikliniek
  • Allergie polikliniek

  Op deze poli’s kunt u een afspraak maken door het algemeen nummer van de poli te bellen 088 – 4597236. Dit kan op werkdagen van 8.30-17.00 uur

 • Kinderverpleegafdeling

  Op de verpleegafdeling verplegen we kinderen en jongeren van 0-18 jaar die zijn opgenomen voor onderzoeken, behandelingen of operaties. De verpleegafdeling bevindt zich op etage 13 en 14.
  Waar uw kind komt te liggen is afhankelijk van leeftijd, aandoening en capaciteit op dat moment. Er wordt overlegd gepleegd tussen kinderarts en verpleegkundige.

  Op de afdeling heeft u contact met verschillende medewerkers zoals:

  • Behandelend kinderarts, arts-assistent en co assistent
  • Kinderverpleegkundigen (allemaal speciaal opgeleide verpleegkundigen om met kinderen en jongeren te kunnen werken)
  • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners (Zij ondersteunen en begeleiden kind en ouders gedurende de ziekenhuisopname)
  • Secretaresse
  • Voedingsassistenten
  • Op aanvraag kunnen ook andere specialisten ingezet worden zoals:
   • fysiotherapeut
   • ergotherapeut
   • logopedist
   • medisch maatschappelijk werk
   • psycholoog, psychiater
   • verpleegkundige pijnteam
   • CIS verpleegkundige e.d.

  De afdeling is verdeeld in twee gangen, te weten een oost- en een westkant. Er wordt gewerkt met patiënten toewijzing. Dit wil zeggen dat elke verpleegkundige een aantal patiënten toegewezen krijgt waar zij die dag voor gaat zorgen.. Bij hen kunt u terecht voor alle vragen en informatie. Deze verpleegkundige is op de hoogte van het beleid rondom uw kind, onderhoud de contacten met de kinderarts en noteert de gemaakte afspraken. Op het whiteboard dat op de kamer hangt staat de naam van de behandelend arts en de naam van de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. Het streven is om enkele dagen dezelfde verpleegkundige en arts uw aanspreekpunt te laten zijn. Dit is echter vanwege wisselende diensten niet altijd mogelijk.

  U en uw kind verblijven op een eenpersoonskamer met eigen douche, toilet, koelkast en televisie. Sommige kamers zijn voorzien van een in hoogte verstelbare commode met babybadje en een intercom.
  Het is mogelijk dat 1 van de ouders/ of verzorgers blijft slapen. U slaapt op een slaapbank of soms op een stretcher. Als ouder/ of verzorger heeft u 24 uur per dag toegang tot de afdeling. Het overige bezoek is welkom gedurende de bezoektijden. ’s Ochtends van 10.00-12.00 uur en ’s middags van 14.00-19.30 uur. Bezoek dient in overleg met u geregeld te worden zodat het niet te druk wordt voor uw kind. Dit kan ook in overleg met de verpleegkundigen. Het is mogelijk om gebruik te maken van de ouderruimte. Deze is gelegen aan de oostkant van de afdeling. Hier staat een drankenautomaat waar u kosteloos gebruik van kunt maken.
  In verband met de veiligheid zijn de deuren van onze afdeling altijd gesloten. Indien u naar binnen wilt dient u aan te bellen en even te communiceren via de intercom en u te laten zien voor de camera.
  De afdeling is toegankelijk middels een gastenpas. De gastenpas is kosteloos verkrijgbaar bij de secretaresse of bij diens afwezigheid de verpleegkundige.
  Na ontslag zien we de pas graag weer terug. Bij vermissing wordt er wel een vergoeding gevraagd.

  Uw ontbijt en warme maaltijd ’s avonds kunt u samen met/bij uw kind gebruiken. De voedingsassistente komt uw ontbijtwensen opnemen en zal u een keuzelijst m.b.t. de warme maaltijd uitreiken waarin u kunt aangeven wat u ’s avonds wil eten.
  U kunt desgewenst eigen producten koud zetten in de koelkast op de kamer. Denk bijvoorbeeld aan producten die uw kind gewend is te gebruiken en die de afdeling niet in het assortiment heeft.
  Indien u in het bezit bent van een gastenpas heeft u ook toegang tot het personeelsrestaurant.

  Wij realiseren ons dat een opname voor u en uw kind een grote impact heeft op uw gezinsleven. Wij als team proberen er alles aan te doen om een opname en verblijf zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen.
  Mochten er tijdens het verblijf van u en uw kind onverhoopt zaken zijn waar u tegenaan loopt, maak deze dan zo spoedig mogelijk bespreekbaar.

 • Kinderdagverpleging

  De kinderdagverpleging is gesitueerd op 2 locaties.
  Zowel op Locatie Heerlen als Sittard-Geleen is het mogelijk om uw kind te laten behandelen.
  Als ouders is het mogelijk om uw kind te begeleiden tijdens deze opname. U kunt met maximaal 2 personen bij uw kind verblijven.
  Bij een operatie is het voor 1 ouder mogelijk om met het kind mee te gaan naar de operatiekamer totdat het in slaap is gebracht.
  Samen met een pedagogisch hulpverlener wordt u wegwijs gemaakt en krijgt u uitleg over wat u kunt verwachte. Ook legt ze uit waar u kunt plaatsnemen totdat de ingreep achter de rug is en u bij uw kind kunt zijn bij het ontwaken uit de narcose.

  Via onderstaande telefoonnummers kunt u contact opnemen met de kinderdagverpleging.
  Heerlen, locatie 14 west: 088- 4597141
  Sittard-Geleen, Oost 41D2: 088- 4597345

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Kindergeneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Telefoonnummer: 088 – 4599703
  Dit kan op werkdagen van  08.30 17.00 uur.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt Oost 11.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer..

  Binnen de afdeling kindergeneeskunde zijn er een aantal specialistisch verpleegkundigen werkzaam op diverse poliklinieken.

  • Kinderdiabetesverpleegkundigen: 088-4597341/ kinderdiabeteszorg@zuyderland.nl
  • Kinderastmaverpleegkundigen: 088-4595202
  • Kinderlongfunctie: 088-4597887
  • Kinderallergiepoli: 088-4597236

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Kindergeneeskunde – Oost 11
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9703

  Routebeschrijving

 • Recht op informatie en beslissingsrecht van kinderen en (gescheiden) ouders

 • Kinderlongzorg

  Bij kinderlongzorg werken de kinderlongarts/kinderarts,  kinderlongverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en longfunctieassistent intensief samen om optimale zorg te verlenen aan kinderen met astma of astmatisch klachten zoals hoesten, benauwdheid, piepende ademhaling  en/of allergie. Aan het stellen van een juiste diagnose geven we maximale aandacht. Dit gebeurt  door het uitvoeren van  uitgebreid longfunctieonderzoek en allergietesten. Verder  is de aandacht voor  informatie/educatie van essentieel  belang. Het gaat dan om uitleg over de diverse geneesmiddelen, keuze inhalator en inhalatietechniek. We streven ernaar u en uw kind voldoende handvatten te geven om zelf  astma en/of de astmatische klachten en te kunnen managen.  Voor een afspraak bij kinderlongzorg hebt u een verwijzing van de huisarts nodig.

 • Buikpijnpoli

  Buikpijn is een van de meest voorkomende klachten bij kinderen. Buikpijn kan veel oorzaken hebben. Emoties kunnen een rol spelen bij het ontstaan van buikpijn, maar buikpijn kan natuurlijk ook veel emoties oproepen. Op de buikpijnpoli bezoekt het kind niet alleen een kinderarts en daarna een psycholoog. Dit gebeurt om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind en zijn klachten. De huisarts kan kinderen naar dit spreekuur verwijzen.

 • Pulmocheck

  Veel kinderen hebben op jonge leeftijd luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid of een piepende ademhaling. Deze klachten kunnen passen bij astma en/of allergieën. Om u en uw huisarts een antwoord te geven op de vraag of er bij uw kind sprake is van astma en/of allergieën, heeft Zuyderland Medisch Centrum de Pulmocheck ontwikkeld.  Uw kind en u komen één ochtend naar het ziekenhuis. Via longfunctieonderzoek, een allergietest, lichamelijk onderzoek én gesprekken met de zorgverleners zoeken we een antwoord op de vraag of uw kind last heeft van astma en/of allergieën. Na verwijzing door de huisarts, kunt u voor dit onderzoek terecht in Zuyderland Medisch centrum locatie Sittard–Geleen.

  Meer informatie over de Pulmocheck.

 • Pulmocheck inspanningsastma

  Kortademigheidsklachten bij inspanning, sport en/of spel kunnen passen bij de diagnose inspanningsastma. Om u en uw huisarts een antwoord te geven op de vraag of er bij uw kind sprake is van inspanningsastma, heeft Zuyderland Medisch Centrum de Pulmocheck-inspanningsastma ontwikkeld.  Uw kind en u komen één ochtend naar het ziekenhuis. Via longfunctieonderzoek,  eventueel een allergietest, lichamelijk onderzoek én gesprekken met de zorgverleners zoeken we een antwoord op de vraag of uw kind last heeft van inspanningsastma.  Na verwijzing door de huisarts kunt u voor dit onderzoek terecht in op locatie Sittard – Geleen.

  Meer informatie over Pulmocheck Inspanningsastma.

 • Kinderneurologiespreekuur

  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met neurologische aandoeningen is er het kinderneurologiespreekuur. Bij neurologische aandoeningen kunt u denken aan klachten zoals hoofdpijn, epileptische stoornissen, gedragsneurologische problemen zoals tics, AD(H)D, autisme en andere ontwikkelingsstoornissen.  Tijdens dit spreekuur brengt u een bezoek aan de kinderneurologe.  De huisarts of kinderarts  kan uw kind verwijzen naar dit spreekuur.

 • Kinderrevalidatiespreekuur

  Als uw kind een lichamelijk probleem heeft, of zich anders ontwikkelt dan de meeste kinderen,  kan de huisarts  of de kinderarts  uw kind verwijzen naar een kinderrevalidatiearts. De kinderrevalidatiearts kijkt samen met u en uw kind op welke manier uw kind zich zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen. Uiteindelijk bepaalt de kinderrevalidatiearts of  uw kind in aanmerking komt voor revalidatie en zo ja, voor welke revalidatiezorg. Dit gebeurt in overleg met u als ouder, de  betrokken specialisten, therapeuten en de leerkrachten/interne begeleiders van de school van uw kind.

 • Trechterborst

  Trechterborst

  Chirurg Jan Siebenga en kinderarts Jamiu Busari vertellen over een moderne operatietechniek waarmee de trechterborst kan worden verholpen.

 • Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

  Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij Kindergeneeskunde of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  U kunt dan bellen met telefoonnummer: 088 – 459 9703
  Dit kan op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  U kunt zich voor uw afspraak melden op etage 2, balie 2.01.

  Patiënten die een afspraak hebben, ontvangen twee dagen voor de daadwerkelijke afspraak een SMS – bericht. Lees meer.

  Binnen de afdeling kindergeneeskunde zijn er een aantal specialistisch verpleegkundigen werkzaam op diverse poliklinieken.

  • Kinderdiabetesverpleegkundigen: 088-4597341/ kinderdiabeteszorg@zuyderland.nl
  • Kinderastmaverpleegkundigen: 088-4595202
  • Kinderlongfunctie: 088-4597887
  • Kinderallergiepoli: 088-4597236

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  Kindergeneeskunde – etage 2, balie 2.01
  Prins Hendriklaan 376
  6443 AE Brunssum
  Tel: 088 – 459 9703
  Email: kinderpoli@zuyderland.nl

  Routebeschrijving

 • Recht op informatie en beslissingsrecht van kinderen en (gescheiden) ouders

 • Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

  Centralisatie Kinderafdeling Zuyderland

 • Diabetespoli Maastricht

  Zuyderland kinderdiabetesteam

  In Zuyderland Medisch Centrum is een diabetesteam voor kinderen werkzaam. Dit team biedt kinderen en jongeren een totaalpakket aan zorg, behandeling en advies. Het kinderdiabetesteam staat voor een optimale behandeling van kind en jongere met diabetes en zijn omgeving, met als doel een zo goed mogelijke diabetesinstelling, het voorkomen of uitstellen van complicaties en goede kwaliteit van leven nu en in de toekomst.

  In Heerlen vindt de klinische zorg plaats. Voor poliklinische zorg kunt u terecht op de locaties Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht.

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken bij kinder diabetesverpleegkundig of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Kinderdiabetesverpleegkundige:  088 – 459 7341 / kinderdiabetes@zuyderland.nl

 • Facebook kinderdiabeteszorg

  Bekijk onze facebookpagina