Ga naar hoofdinhoud

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Als opleidingsziekenhuis doen wij ook veel wetenschappelijk onderzoek. Uw behandelend oncoloog kan u vragen deel te nemen aan een bepaald wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt ook wel een trial genoemd.

Onderzoek is noodzakelijk om behandelingen te kunnen verbeteren of om meer te begrijpen van de oorzaak van ziekten.
Daarom is het Zuyderland ziekenhuis actief betrokken bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Er is een reële kans dat u als patiënt gevraagd wordt voor deelname aan studie/onderzoek. Studies naar betere behandelingen doen we meestal samen met andere ziekenhuizen omdat er vaak veel patiënten nodig zijn om een onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden. Ook wordt er geparticipeerd in studies die geïnitieerd zijn vanuit de farmaceutische industrie.
De studies kunnen betrekking hebben op een betere diagnostiek of bepalen van prognostische parameters waarvoor bv extra bloedafnames, puncties en andere onderzoeken nodig zijn.
Behandelstudies vergelijken een standaard medicamenteuze behandeling met een nieuw medicijn.

Als u gevraagd wordt om deel te nemen aan een studie, bent u altijd vrij geen toestemming te geven zonder opgave van reden. Ook tijdens het onderzoek kunt u uw toestemming intrekken. Er zal altijd schriftelijke informatie over de betreffende studie gegeven worden en indien u wilt meedoen, wordt er u om een schriftelijke toestemming gevraagd.

Bij deelname aan een studie zal er een research verpleegkundige u begeleiden gedurende uw behandeling.

Kijk voor meer informatie in de folder Medisch-wetenschappelijk onderzoek of kijk op de website van Rijksoverheid