direct contact

Direct contact

Oncologisch Centrum Zuyderland

alle zorg rondom kanker

Oncologische zorg

Als u te horen krijgt dat u (mogelijk) kanker heeft, is dat een grote schok. Vaak breekt er een onzekere periode aan. U moet allerlei onderzoeken en behandelingen ondergaan, terwijl u emotioneel veel te verwerken krijgt. Binnen de oncologisch zorg in Zuyderland bent u dan in goede handen en doen we er alles aan om u bij dit alles zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.
Samen met een verpleegkundige (uw vaste aanspreekpunt) volgt u het hele zorgproces.

Een belangrijk punt is dat u snel duidelijkheid krijgt over wat er aan de hand is en hoe het dan verder moet. Daar is het hele zorgproces op ingericht en dus zijn onderzoek, behandeling en zorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Afspraken worden zo snel mogelijk na elkaar gepland. En er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams. Zo kunt u worden behandeld door een oncoloog, maar ook door een chirurg, gynaecoloog, maag-darm-leverarts, longarts of uroloog die u vanuit hun eigen deskundigheid behandelen. Indien nodig kan er ook een fysiotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog worden ingeschakeld.

U krijgt van ons daarbij zoveel mogelijk de regie over de zorg voor u en uw persoonlijke situatie. We houden rekening met uw naasten en persoonlijke wensen. We zien u als meer dan iemand die ziek is, hebben oog voor u als mens, uw angst en onzekerheid, achtergrond, religie, waarden en normen. Immers: ieder mens is uniek.
Als u ons nodig heeft, zijn we er voor u: gastvrij, vriendelijk en met respect. Samen beslissen we over de beste zorg.

 • Oncologisch Netwerk Zuid Oost Nederland (OncoZON)

  Zuyderland is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). OncoZON is een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Door o.a. het delen van kennis en inzichten, het maken van gezamenlijke protocollen, het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, het opstellen en delen van best practices en het gezamenlijk bespreken van uitkomstmaten.

  Dichtbij als het kan, veraf als het moet
  OncoZON zorgt ervoor dat iedereen in de regio Zuidoost-Nederland de best mogelijke behandeling krijgt bij iedere vorm van kanker, met aandacht voor de mens achter de patiënt. Alle deelnemende instellingen hebben vastgelegd dat ze dezelfde procedures en werkwijzen volgen. Zo weet de patiënt dat hij exact dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk. In principe probeert OncoZON iedere patiënt in zijn eigen instelling te behandelen. Bij een zeldzame aandoening of bij een complexe behandeling wordt de patiënt tijdelijk behandeld in een ziekenhuis die deze specialistische expertise heeft.
  Meer informatie: www.oncozon.nl

 • Onderzoek

  In Zuyderland Medisch Centrum hechten we naast het behandelen van patiënten ook veel waarde aan hoogwaardig en relevant wetenschappelijk onderzoek. Binnen Zuyderland lopen meerdere onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en de langetermijneffecten van verschillende vormen van kanker. Alle met het doel de behandeling  voor iedere individuele patiënt met kanker in de toekomst nog verder te verbeteren.

  Indien u in aanmerking komt voor een studie zal uw specialist u hier verder over informeren. Wij willen u in dit kader nog wijzen op bijgaande informatie: Patiëntenfolder registratie van Kanker.

 • Online magazine Oncologisch Centrum Zuyderland

  Het eerste magazine van Oncologisch Centrum Zuyderland is verschenen. Maak kennis met onze artsen, verpleegkundigen en paramedici die dagelijks optimale zorg leveren aan patiënten met kanker. Met de zomer voor de boeg besteden we in deze eerste editie onder andere aandacht aan huidkanker. Lees het magazine hier!

  Geen magazine meer missen? Schrijf je dan nu HIER in!!