Ga naar hoofdinhoud

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor slokdarmkanker. Om de juiste behandeling te bepalen volgen we de landelijke richtlijnen én vindt geregeld overleg plaats met collega’s uit andere gespecialiseerde ziekenhuizen in Nederland. Uw behandeling is steeds uw situatie aangepast.

Artsen doen ook onderzoek naar nieuwe behandelingsmogelijkheden voor slokdarmkanker.
Soms kunt u meedoen aan een van deze onderzoeken. Dit zal altijd in overleg met u bepaald worden.

Slokdarmkanker vergt een complexe behandeling. Per periode is steeds een specialist uw hoofdbehandelaar. Uw verpleegkundig specialist is daarbij uw aanspreekpunt.

Bekend is dat bij slokdarmkanker voedingsproblemen kunnen optreden. U wordt daarom standaard verwezen naar een diëtiste.

“Het was zwaar, maar ik kijk positief terug”