Ga naar hoofdinhoud

Om de diagnose slokdarmkanker te stellen zijn een aantal onderzoeken nodig die het stadium van de ziekte bepalen. Deze onderzoeken vinden fasegewijs plaats. Het kan zijn dat in uw specifieke situatie wordt afgeweken van de hierna beschreven stappen. Dit wordt altijd toegelicht. Met uitzondering van de endo echografie vinden alle onderzoeken plaats op zowel de locatie Heerlen als Sittard-Geleen. De endo echografie vindt plaats op de locatie Sittard-Geleen.

Wij begrijpen dat de periode van onderzoeken veel spanning met zich meebrengt. De onderzoeken trachten we in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw casemanager.