Veelgestelde vragen

Vanwege het Coronavirus is het mogelijk dat uw vervolgafspraak, behandeling of operatie dit jaar is uitgesteld. Hierdoor kan er onverwachts (dubbel) aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico.

Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt een onwenselijke situatie kan creëren. Zuyderland volgt hierin echter het beleid van het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, en de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit houdt in dat er door Zuyderland geen coulance verleend kan worden. Voor vragen kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.

Op de factuur van de zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. In de periode van de Coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Landelijk is dit overeengekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa. De hoogte van de factuur wordt in de meeste gevallen niet beïnvloed door de wijze waarop het contact heeft plaatsgevonden (fysiek of op afstand).

Ik heb een vraag over mijn factuur en/of behandeling.
Ik ben niet verzekerd, wordt mijn zorg vergoed?
Ik krijg mijn factuur thuisgestuurd, maar ik ben wel verzekerd. Wat moet ik doen?
Ik heb een factuur ontvangen voor spoedzorg en ben verzekerd in een van onderstaande landen, wat moet ik doen?

Verzekerd in een van de volgende landen:
Australië en alle landen die binnen de EER vallen (België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland).

Ik ben in het buitenland verzekerd, wat nu?
Kan ik rechtstreeks naar het ziekenhuis gaan of moet ik eerst naar de huisarts?
Wanneer moet ik (een deel van) de behandeling zelf betalen?
Ik heb geen geldige verwijsbrief.
Ik wil bezwaar maken tegen de factuur.
Hoe bepaalt het ziekenhuis of de arts een DBC-zorgproduct / declaratie?
Wanneer wordt een DBC-zorgproduct geopend en gesloten?
Er staat een andere startdatum van het DBC-zorgproduct op mijn factuur dan de datum van mijn eerste consult. Hoe kan dat?
Waarom krijg ik de rekening pas na een langere tijd?
Ik ben naar een andere zorgverzekeraar gegaan, maar de rekening wordt gestuurd naar mijn oude zorgverzekeraar. Hoe kan dat?