direct contact

Direct contact

Veelgestelde vragen

 • Ik heb een vraag over mijn factuur en/of behandeling.

  • Voor vragen betreffende uw (aanvullende) verzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  • Voor inhoudelijke vragen betreffende uw behandeling kunt u contact opnemen met uw behandelend specialist.
  • Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met onze afdeling Centrale Zorgadministratie via tel: 088 – 4597812.
 • Ik ben niet verzekerd, wordt mijn zorg vergoed?

  Als u niet bent verzekerd voor ziektekosten, wordt uw zorg niet vergoed en krijgt u de rekening thuisgestuurd.

 • Ik krijg mijn factuur thuisgestuurd, maar ik ben wel verzekerd. Wat moet ik doen?

  Vraag eerst bij uw zorgverzekering na of zij de uitgevoerde behandeling daadwerkelijk vergoedt. Let op dat de zorgverzekering die geldig was bij aanvang van de DBC (zie aanvangsdatum), de juiste verzekering is. Een andere reden zou kunnen zijn, dat u geen (geldige) verwijsbrief had bij aanvang van de behandeling. Meer informatie zie: Rekening thuis gestuurd.

  U bent verzekerd voor deze behandeling
  Betaal de factuur niet en dien deze ook niet in bij uw zorgverzekeraar. Neem binnen 30 dagen contact op met de afdeling Centrale zorgadministratie van Zuyderland via tel: 088 – 4597812. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur.
  De kosten van de behandeling zullen daarna rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.

  Verwijsbrief vergeten in te leveren
  Indien u de verwijsbrief vergeten bent in te leveren, kunt u dat alsnog doen. U kunt de factuur inclusief verwijsbrief toesturen naar de afdeling Centrale zorgadministratie van Zuyderland en dan zal de rekening ingediend worden bij uw zorgverzekering. t.a.v. Centrale Zorgadministratie, Heerlen Postbus 5500, 6130 MB Sittard-Geleen.

  Bent u niet verzekerd voor deze behandeling?
  U betaalt zelf de factuur binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen.

 • Ik heb een factuur ontvangen voor spoedzorg en ben verzekerd in een van onderstaande landen, wat moet ik doen?

  Verzekerd in een van de volgende landen:
  Australië en alle landen die binnen de EER vallen (België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland).

  Vraag een European Health Insurance Card (EHIC) aan bij uw verzekeringsmaatschappij. Andere voorkomende benamingen voor de EHIC zijn o.a. Europese Zorgpas, Europese Ziekteverzekeringskaart en Europese Verzekeringspas. Neem daarna contact op met onze Centrale Zorgadministratie via tel: 088 – 4597812.

 • Ik ben in het buitenland verzekerd, wat nu?

  Zuyderland Medisch Centrum heeft geen contracten met buitenlandse verzekeraars. Woont u in Europa, dan kunt u bij uw verzekeraar (buiten Nederland) een European Health Insurance Card (EHIC) pasje aanvragen, hiermee wordt spoedzorg vergoed.
  Indien u in het ziekenhuis geholpen wordt voor planbare zorg, dan dient u voor aanvang van de behandeling een machtiging aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.
  Indien u geen machtiging heeft voor de planbare zorg, dan zult u de factuur thuis ontvangen. Zie informatie “rekening thuis gestuurd” en “passantentarieven”.

 • Kan ik rechtstreeks naar het ziekenhuis gaan of moet ik eerst naar de huisarts?

  Voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis hebt u een verwijzing nodig. Zonder geldige verwijzing zijn de kosten voor eigen rekening. Bij spoedeisende zorg is er geen verwijsbrief nodig. Meer informatie is terug te lezen op: Verwijsbrief noodzakelijk.

 • Wanneer moet ik (een deel van) de behandeling zelf betalen?

  In een aantal gevallen betaalt u zelf (een gedeelte van) de behandeling. De kosten die uzelf moet betalen, kunnen betrekking hebben op uw eigen risico, uw eigen bijdrage volgens de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering óf er kunnen kosten in rekening worden gebracht als er sprake is van ‘onverzekerde zorg’. Ook als u niet verwezen bent, bijvoorbeeld door de huisarts of een specialist, dient u de kosten zelf te betalen.

 • Ik heb geen geldige verwijsbrief.

  Om uw ziekenhuisfactuur bij uw zorgverzekeraar te kunnen indienen, is een geldige verwijsbrief van uw huisarts of behandeld specialist verplicht. Indien u geen (geldige) verwijsbrief hebt, wordt u als ‘zelfverwijzer’ aangemerkt en zal u uw ziekenhuisfactuur thuis ontvangen. U moet de factuur zelf betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen.

 • Ik wil bezwaar maken tegen de factuur.

  De DBC-tarieven zijn in samenspraak met uw zorgverzekering tot stand gekomen. Voor de geleverde zorg ontvangt u een factuur. Op de factuur kunt u terugvinden op basis van welke zorgactiviteiten de factuur tot stand is gekomen.

  • Als u vraagtekens heeft bij de door u ontvangen factuur, kunt u contact opnemen met de afdeling facturering van de Centrale Zorgadministratie via: 088 – 4597812. Zij zullen voor u nakijken of de factuur correct is.
  • Als u bezwaar wilt aantekenen tegen de hoogte factuur, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering.
  • Als u bezwaar wilt maken tegen een slechte medische behandeling, dan kunt u een klacht indienen bij Patiëntenservice. Meer informatie: Klacht indienen.
 • Hoe bepaalt het ziekenhuis of de arts een DBC-zorgproduct / declaratie?

  Een patiënt komt in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na verwijzing van de huisarts of via de Spoedeisende hulp (SEH). Een medisch specialist stelt vervolgens een diagnose. Op basis daarvan opent hij een DBC-zorgproduct.
  Op dat moment staat nog niet vast welk bedrag de patiënt of zijn zorgverzekeraar uiteindelijk moet betalen. Welk DBC-zorgproduct uiteindelijk geldt, is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld of een patiënt overnacht in het ziekenhuis en of hij/zij wordt geopereerd. Pas nadat de behandeling is afgelopen, wordt op basis van alle vastgelegde informatie het uiteindelijke DBC-zorgproduct vastgesteld.

  Zorgaanbieders sturen de gegevens over de geleverde zorg naar een ‘’grouper’’. Een grouper is een landelijk registratie- en computerprogramma. Op basis van die gegevens stelt de grouper een DBC-zorgproduct samen. Die uitkomst wordt teruggestuurd naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis stuurt vervolgens de rekening naar u of uw zorgverzekeraar.

 • Wanneer wordt een DBC-zorgproduct geopend en gesloten?

  De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. Die zorgactiviteit kan geweest zijn vóór het eerste consult in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

  Een DBC-zorgproduct kan per 1 januari 2015 maximaal 120 dagen openstaan. Na afloop van die periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgesteld.
  Indien u langer onder behandeling blijft, dan wordt er opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg-DBC is dus niet gelijk aan het eerstvolgende ziekenhuisbezoek.

  Let op: de einddatum hoeft dus niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, máár is de dag dat de DBC-termijn afloopt. Ziekenhuizen dienen na sluiting van het DBC-zorgproduct de rekening in bij de zorgverzekeraar.

 • Er staat een andere startdatum van het DBC-zorgproduct op mijn factuur dan de datum van mijn eerste consult. Hoe kan dat?

  De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. Die kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen. Zo is het dus mogelijk dat u op de startdatum van het DBC-zorgproduct, de datum die te zien is op de factuur, niet in het ziekenhuis bent geweest.

  De startdatum van een vervolg DBC-zorgproduct is daarentegen niet de datum waarop de eerste vervolg-zorgactiviteit heeft plaatsgevonden. De startdatum van een vervolg DBC-zorgproduct is de datum die aansluit op de voorafgaande DBC. DBC en vervolg-DBC sluiten dus wat betreft datum altijd op elkaar aan.

 • Waarom krijg ik de rekening pas na een langere tijd?

  Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Sommige zijn korter en anderen zijn langer. Er zijn wettelijke looptijden voor het afrekenen van behandelingen (DBC’s).

  Per 1 januari 2015 is de maximale looptijd van een DBC verkort naar maximaal 120 dagen (voorheen: 365 dagen). Als u een behandeling hebt gehad na 1 januari 2015, dan ontvangt u in veel gevallen eerder dan u gewend bent de factuur.

  Daarnaast is de zorgverlener ook afhankelijk van de prijsafspraken die gemaakt worden tussen ziekenhuis en zorgverzekering. Die prijsafspraken zijn helaas vaker pas later bekend, waardoor het ziekenhuis ook dan pas kan starten met factureren.

 • Ik ben naar een andere zorgverzekeraar gegaan, maar de rekening wordt gestuurd naar mijn oude zorgverzekeraar. Hoe kan dat?

  Uw behandeling in het ziekenhuis wordt gedeclareerd door middel van één of meerdere behandeltrajecten (DBC-zorgproducten), die elkaar opvolgen. De startdatum van ieder behandeltraject is leidend voor de vergoeding. Het ziekenhuis declareert ieder DBC-zorgproduct bij de zorgverzekeraar, waar de patiënt op de startdatum van het DBC-zorgproduct is verzekerd. Als u dus tijdens een behandeltraject overstapt, dan declareert het ziekenhuis dat behandeltraject bij uw vorige zorgverzekeraar. Informeert u dus goed bij uw huidige en eventuele nieuwe zorgverzekeraar, wat de gevolgen kunnen zijn voor de vergoeding van reeds geplande en gedane behandelingen.