direct contact

Direct contact

Een klacht

Bent u onverhoopt ontevreden over de gang van zaken in het ziekenhuis, bespreek dit dan allereerst met de betrokkene(n) op de afdeling.

Het indienen van een klacht

Ontevredenheid bespreken, bespaart niet alleen u veel ergernis, ook het ziekenhuis kan er voordeel bij hebben. Juist ú kunt beoordelen of diensten goed of minder goed zijn. Het ziekenhuis gebruikt uw klacht als advies om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Aarzelt u daarom niet om uw ongenoegen of klacht kenbaar te maken. Kunt u uw ongenoegen, om welke reden dan ook, niet bespreken met de betrokkene(n), dan helpen de medewerkers van Patiëntenservice u graag verder.
U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail indienen of via onderstaand online klachtenformulier.

Waar vindt u de afdeling Patiëntenservice?
Heerlen, Brunssum of Kerkrade:
U vindt de afdeling Patiëntenservice in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen, centrale hal, tussenverdieping, ruimte 48.
Patiëntenservice is bereikbaar via tel: 088 – 459 6300.
Geopend: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30.

Voor Sittard-Geleen of Echt:
U vindt de afdeling Patiëntenservice in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, centrale hal, nabij Meldpunt West 05.
Patiëntenservice is bereikbaar via tel: 088 – 459 7603.
Geopend: maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30.

Mailen
U kunt een email sturen naar het volgende adres: patientenservice@zuyderland.nl 

Schriftelijk een klacht indienen
Wanneer u uw klacht schriftelijk indient, stuur uw brief dan naar:

Zuyderland Medisch Centrum t.a.v. Patiëntenservice
Antwoordnummer 27
6130 WB Sittard-Geleen

Meer informatie over een  klacht over Zuyderland thuiszorg


Let op: vermeld op de envelop of uw brief bestemd is voor Patiëntenservice in Heerlen of in Sittard-Geleen.

Uiteraard behandelen wij uw klacht vertrouwelijk en gebruiken we uw gegevens alleen voor de behandeling van uw klacht.

Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u terugvinden in:

/

Nadat uw klacht is ingediend

Na ontvangst van de klacht neemt een medewerker of klachtenfunctionaris van Patiëntenservice zo spoedig mogelijk contact met u op. De klachtenfunctionaris biedt professionele bemiddeling.

Het klachtentraject wordt afgesloten middels een schriftelijke reactie. Bent u niet tevreden, dan is het mogelijk om de klacht daarna voor te leggen aan de geschillencommissie.


 

Klachtencommissie

Wenst u geen bemiddeling of heeft bemiddeling niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Ook klachten die betrekking hebben op de GGZ/psychiatrie en waarop BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) van toepassing is, worden door de klachtencommissie behandeld.

De klachtencommissie hanteert een formele procedure waarbij u en de betrokkene(n) uit de organisatie worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Patiëntenservice. Ook kunt u bij Patiëntenservice terecht voor meer informatie over het indienen van een schadeclaim en de mogelijkheden om bij externe instanties uw klacht te melden.


 

Het online klachtenformulier

Met behulp van het onderstaand formulier kunt u uw klacht/probleem kenbaar maken. Het formulier komt rechtstreeks bij de medewerkers van Patiëntenservice terecht en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dient u een klacht in namens iemand anders, vermeld dan in de omschrijving van de klacht uw relatie met de betrokken patiënt en uw contactgegevens.

Het klachtenformulier

Gegevens patiënt
De klacht
Vermeld, indien bekend, de naam van de afdeling/polikliniek/specialisme/ naam van de betrokkenen