Rekening thuis gestuurd

Vanwege het Coronavirus is het mogelijk dat uw vervolgafspraak, behandeling of operatie dit jaar is uitgesteld. Hierdoor kan er onverwachts (dubbel) aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico.

Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt een onwenselijke situatie kan creëren. Zuyderland volgt hierin echter het beleid van het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, en de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit houdt in dat er door Zuyderland geen coulance verleend kan worden. Voor vragen kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.

Op de factuur van de zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. In de periode van de Coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Landelijk is dit overeengekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa. De hoogte van de factuur wordt in de meeste gevallen niet beïnvloed door de wijze waarop het contact heeft plaatsgevonden (fysiek of op afstand).

Waarom krijg ik zelf de rekening voor mijn behandeling?
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het ziekenhuis de nota (de rekening voor uw behandeling) rechtstreeks naar u toestuurt:

  • U bent niet verzekerd
  • Uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens zijn onjuist
  • Er is sprake van onverzekerde zorg
  • Er is geen geldige verwijzing
  • Pasgeboren baby niet op tijd aangemeld bij zorgverzekeraar.

U bent niet verzekerd
Als u niet verzekerd bent op het moment dat u voor een diagnose bij de arts kwam, krijgt u de nota altijd rechtstreeks naar u toe gestuurd.

Uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens zijn onjuist
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens up-to-date zijn. De zorgverzekeraar kan onze ingediende declaratie afwijzen als de aangeleverde gegevens niet overeenkomen met de informatie zoals deze bij de zorgverzekeraar bekend is. Als wij niet beschikken over de juiste gegevens, sturen wij de nota naar uw huisadres.

Identificeren
Het is belangrijk dat u zich kunt identificeren wanneer u in het ziekenhuis bent. Zuyderland Medisch Centrum is wettelijk verplicht om de identiteit van haar patiënten vast te stellen. Dat geldt voor alle patiënten, dus ook voor kinderen en baby’s.

Er is sprake van zorg die niet vanuit het basispakket wordt vergoed
Als de geleverde zorg niet onder het basispakket valt, krijgt u de nota altijd thuisgestuurd. Als de geleverde zorg door uw aanvullende verzekering wordt vergoed, dan kunt u de nota alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt de nota dan geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Er is geen geldige verwijzing
Als nieuwe patiënt hebt u voor een bezoek aan een medisch specialist altijd een verwijsbrief nodig. U krijgt een verwijsbrief mee van uw huisarts als u wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Ook als u wordt doorverwezen door uw specialist naar een andere specialist of ziekenhuis, krijgt u een verwijsbrief mee. Voor spoedeisende hulp hebt u echter geen verwijsbrief nodig.
Meer informatie kunt u terugvinden op de pagina: Verwijsbrief noodzakelijk

Pasgeboren baby niet op tijd aangemeld bij de zorgverzekeraar
Ouders zijn verplicht om hun baby zo spoedig mogelijk, doch binnen vier maanden na de geboorte aan te melden bij een zorgverzekeraar (van één van de ouders). Dit geldt ook voor een geadopteerd kind. Eén van de ouders ontvangt dan voor de baby een eigen polisnummer. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding. Wordt de baby niet binnen de vastgestelde termijn aangemeld en is er op moment van facturering nog geen polisnummer bekend, dan komen reeds gemaakte zorgkosten helemaal voor rekening van de ouders. Zij ontvangen de nota dan op hun thuisadres.