direct contact

Direct contact

Opname in ziekenhuis

Als de specialist, in overleg met u, besluit tot ziekenhuisopname, schrijft de zorgplanner u in. Samen bepaalt u de opnamedatum. Zuyderland doet er alles aan om een tijd te vinden die u goed uitkomt. Informeer naar de meest actuele wachttijden per specialisme tijdens het plannen van de opnamedatum.

Een opname in het ziekenhuis kan plaatsvinden op locatie Heerlen en Sittard-Geleen.

Voorbereiding op uw verblijf

Pre-operatief onderzoek
Als u wordt geopereerd, vinden er voorbereidende onderzoeken, zoals lichamelijk onderzoek, bloed- en röntgenonderzoek plaats vóór de opname. Zo duurt uw ziekenhuisopname niet langer dan nodig is. Als we de opnamedatum afspreken, vertellen we u ook wanneer het pre-operatief onderzoek plaatsvindt. Een verpleegkundige geeft u dan informatie over uw opname en vertelt wat u al kunt regelen voor de periode na uw ontslag.
Volgt u een dieet of bent u overgevoelig voor jodium, pleisters of bepaalde medicijnen? Geef dit dan door tijdens het pre-operatief onderzoek.
Een anesthesist of anesthesieverpleegkundige bespreekt met u de verdoving.

Wat hebt u nodig?
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis hebt u nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Belangrijke telefoonnummers
 • Zakgeld
 • Ondergoed en bedkleding (bij voorkeur met korte of oprolbare mouw)
 • Kamerjas, stevige pantoffels of schoenen en zakdoeken
 • Toiletartikelen (geen handdoeken)
 • Lees- en/of puzzelboeken, laptop
 • Bloedgroepenkaartje (als u dit hebt)
 • Uw verzekeringsbewijs

Waardevolle bezittingen
Omdat het ziekenhuis een openbaar gebouw is, adviseren wij u grotere geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. De ervaring leert dat het gevaar van zoekraken en diefstal aanwezig is. Zuyderland Medisch Centrum kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Medicijnen, dieet, allergie
De medicijnen die u tijdens uw verblijf nodig hebt, ontvangt u meestal van het ziekenhuis. Neem geen medicijnen in zonder hierover met de verpleegkundige te overleggen. Een combinatie van geneesmiddelen kan namelijk gevaarlijk zijn.
Het is voor ons van belang om te weten welke medicijnen u tot de opnamedag hebt gebruikt. Daarom vragen wij u deze medicijnen, in de originele verpakking, op de opnamedag mee te brengen.
Bent u voor bepaalde stoffen allergisch? Of volgt u een dieet? Dan kunt u dit bij het opnamegesprek op de verpleegafdeling kenbaar maken.
U mag eten en drinken van thuis/elders meenemen. Het ziekenhuis is echter op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden, voor de veiligheid van (zelf) meegebrachte voedingsmiddelen. Dit geschiedt op eigen risico.

Piercings
Als u geopereerd wordt, verwijder dan voor de operatie álle piercings (inclusief oorbellen), ook als ze niet in het operatiegebied zitten.

Kluisje
Op uw kamer is een kluisje. Toch adviseren we u kostbaarheden zoveel mogelijk thuis te laten.

De verpleegafdeling
Zuyderland Medisch Centrum heeft een groot aantal verpleegafdelingen. Over de organisatie van de afdeling waar u bent opgenomen, ontvangt u bij het opnamegesprek op de verpleegafdeling meer informatie.

Polsbandje
Als u wordt opgenomen, krijgt u op de afdeling waar u bent opgenomen een polsbandje overhandigd. Hierop staan uw persoonsgegevens, gekoppeld aan een streepjescode, vermeld.

Contactpersoon en zorgbegeleider
Bij opname vragen wij aan u wie uw contactpersoon en uw zorgbegeleider zijn. Dit kan één persoon zijn of twee verschillende mensen.

Contactpersoon
Uw gezondheid is een privéaangelegenheid. Benoem voor vertrek naar het ziekenhuis één contactpersoon uit uw naaste omgeving. Dit is de persoon die wij informeren over uzelf, uw ziekte of uw behandeling. Na een ingreep of onderzoek kan alleen uw contactpersoon navragen hoe het met u gaat.  Overige familieleden of vrienden kunnen voor informatie over u bij deze persoon terecht. Eventueel kan de contactpersoon ook regelen wie er op welk tijdstip op bezoek komt.

Zorgbegeleider
Tijdens de ziekenhuisopname is het mogelijk dat u zo veel mogelijk wordt bijgestaan door een zorgbegeleider. Dit kan uw partner zijn of iemand anders uit uw naaste omgeving.
De aanwezigheid van een zorgbegeleider is bedoeld om de opname voor de patiënt zo prettig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast verwachten wij van de zorgbegeleider dat deze de patiënt helpt bij de dagelijkse verzorging. Het bieden van praktische ondersteuning gebeurt overigens alleen als het verantwoord is en als de patiënt dit op prijs stelt.

De zorgbegeleider kan u begeleiden tijdens de opname en is daarmee goed op de hoogte van uw situatie.
Wij adviseren u de zorgbegeleider ook al te betrekken bij de voorbereiding van de opname en bijvoorbeeld samen naar voorlichtingsbijeenkomsten te gaan.

Uw zorgbegeleider mag doorlopend bij u aanwezig zijn. Als u meer informatie wenst over de voorwaarden die gelden voor de zorgbegeleider en de kosten die aan het verblijf verbonden zijn, kunt u zich wenden tot een van de verpleegkundigen.

iPad tijdens uw opname

Op de verpleegafdelingen van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen kunnen patiënten aan het bed gebruik maken van een iPad. Deze instructievideo (met dank aan BeagleBoxx) legt alle mogelijkheden kort en overzichtelijk uit.

 • Locatie Heerlen

  Op de dag van de opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de Verpleegafdeling.

  Als u wordt geopereerd, wordt u mogelijk eerst opgenomen op de Nuchter Opname Afdeling, daarna volgt de ingreep. Na de operatie gaat u naar de verpleegafdeling. Een verpleegkundige van de afdeling maakt u wegwijs en zal eventuele vragen graag beantwoorden. Wanneer u speciale wensen hebt ten aanzien van uw verblijf, kunt u deze kenbaar maken. Waar mogelijk zullen we hieraan tegemoet komen.

  Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen beschikt over één-, tweepersoonskamers.

  Lees ook onze opnamegids, locatie Heerlen

  Dagindeling
  De dag in het ziekenhuis begint al vroeg, rond 6.00 uur, omdat u op tijd moet zijn voor eventuele onderzoeken of behandelingen. Rond 7.30 uur en rond 12.00 uur krijgt u een broodmaaltijd. ‘s Avonds wordt rond 16.30 uur de warme maaltijd geserveerd.
  Op de meerpersoonskamers gaat rond 22.00 uur het grote licht uit. U kunt daarna wel uw eigen bedlamp gebruiken.

  Voeding
  We besteden veel zorg aan het bereiden en serveren van uw maaltijden. Voor de warme maaltijd ontvangt elke patiënt in de loop van de ochtend een keuzekaart. Hierop geeft u uw keuze aan voor de warme maaltijd, diezelfde avond. De voedingsassistente geeft informatie over het invullen van de maaltijdkeuzekaart en kan adviseren over de combinatie van gerechten.
  Voor de broodmaaltijden kunt u een keuze maken uit een ruimt assortiment brood en beleg van de broodserveerwagen. Rond 7.30 uur en rond 12.00 uur krijgt u een broodmaaltijd. ‘s Avonds wordt rond 16.30 uur de warme maaltijd geserveerd.

  Verlaten van de afdeling
  Onderzoek en behandeling nemen niet de hele dag in beslag. De tijd die u over heeft, kunt u zelf invullen. Wilt u wandelen buiten het ziekenhuis, dan moet u dit met uw behandelend arts bespreken. Als u de afdeling wilt verlaten, kunt u het beste even een verpleegkundige op de hoogte stellen.

  Voorzieningen
  Radio

  Via de hoofdtelefoon bij het bed kunt u luisteren naar verschillende, centraal ingestelde radiozenders en naar de ziekenomroep van het ziekenhuis.

  Tv en telefoonverhuur
  Uit veiligheidsoverwegingen mag u zelf geen eigen televisie plaatsen. Wel kunt u telefoon en televisie voor onbepaalde tijd huren.

  Mobiele telefoon
  Het gebruik van een mobiele telefoon is in Zuyderland Medisch Centrum toegestaan, behalve op afdelingen waar aangegeven staat dat dit niet mag. Zuyderland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en/of diefstal van uw mobiele telefoon.

  Internet
  U kunt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis op alle verpleegafdelingen gratis gebruik maken van draadloos internet. Dat kan via uw eigen laptop of mobiele telefoon (met internetverbinding). Daarnaast kunt u tijdens kantooruren gratis gebruik maken van de pc’s op het bordes op de tussenverdieping (nabij routenummer 123).

  Krant
  De hostessen van UVV verkopen verschillende dagbladen. Deze zijn ook verkrijgbaar bij de winkel nabij de parkeergarage.

  Ontslag
  In een aantal gevallen kan worden voorspeld hoe lang uw verblijf in het ziekenhuis daadwerkelijk duurt. Hebt u na ontslag een nabehandeling nodig (bijvoorbeeld dieet, therapie of extra rust) dan kunt u in overleg met de behandelend arts en/of de verpleegkundige bespreken hoe dit aan te pakken.
  Het is mogelijk dat u thuis nog verpleegkundige hulp nodig hebt of behoefte hebt aan ondersteuning bij bepaalde werkzaamheden of bij problemen. Indien er in uw familie- of kennissenkring geen mensen zijn om u te helpen, kan de verpleegkundige van de afdeling u daarbij kan helpen. Hier wordt voor u de nazorg geregeld, waarvoor u in aanmerking komt.
  Uw huisarts wordt door de behandelend arts over uw opname, ziekteverloop en ontslag geïnformeerd.

  Bewijs van ontslag
  Een bewijs van ontslag en verblijfsduur kunt u krijgen bij de afdeling Patiëntenservice. Hiervoor kunt u persoonlijk langsgaan, of telefonisch contact opnemen: 045 – 576 6300, routenummer 123.

  Medisch uitbehandeld en eigen bijdrage
  Verblijft u langer in het ziekenhuis dan medisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld als u moet wachten op plaatsing in een andere zorginstelling, dan moeten wij dit melden aan uw zorgverzekeraar. In veel gevallen moet u dan een eigen bijdrage betalen. Meer informatie hierover vindt op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Wendt u zich bij eventuele vragen over uw rekening tot de Financiële Administratie op telefoonnummer 045 576 7811.

  Ontslag op eigen verzoek
  Wanneer u tegen het advies van uw arts in, het ziekenhuis verlaat, is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Als zich daardoor medische complicaties voordoen, kan het ziekenhuis hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer u op eigen verzoek het ziekenhuis verlaat, gebeurt dit altijd met een registratie in uw patiëntendossier.

 • Locatie Sittard-Geleen

  Op de dag van de ziekenhuisopname gaat u eerst naar het meldpunt van de verpleegafdeling. We schrijven u in en u krijgt een kaart voor de bedsideterminal: uw computer aan bed.
  De hotelmedewerker informeert u en uw eventuele begeleiders over de praktische gang van zaken. Daarna hebt u een gesprek met een verpleegkundige. Deze verpleegkundige neemt uw gegevens met u door en bespreekt met u wat er tijdens de opname gaat gebeuren. U krijgt een bandje om uw enkel of pols waar uw naam, geboortedatum en de verpleegafdeling op staan. Zo is altijd duidelijk wie u bent.

  Lees ook onze opnamegids, locatie Sittard-Geleen

  Uw kamer
  Tijdens uw verblijf beschikt u over een eigen éénpersoonskamer. Bij uw kamer hebt u een eigen toilet, douche en wasbak. In deze kamer met zitslaapbank kunt u comfortabel bezoek ontvangen en eventueel een naaste of uw zorgpartner laten overnachten.

  In uw kamer bepaalt u zelf de mate van privacy. Vanuit uw bed kunt u de schuifdeur zelf open en dicht doen, de gordijnen voor de ramen bedienen en de jaloezieën van de glazen schuifdeur openen en sluiten. Uw kamer is uw domein en u hoort zich daar prettig en veilig te voelen. Wij doen er alles aan om daarvoor te zorgen.

  De bedsideterminal
  In uw kamer hebt u de beschikking over een bedsideterminal met lcd-beeldscherm, toetsenbord en handbediening. Deze terminal geeft u onder andere de mogelijkheid om het licht en de temperatuur te reguleren, maaltijden te bestellen, tv te kijken, radio te luisteren, de gordijnen en luxaflex te bedienen en een verpleegkundige of een hotelmedewerker op te roepen.
  Via de bedsideterminal kunnen de hulpverleners met hun medewerkerspas uw medisch dossier inzien. Zo hebben zij altijd de meest actuele gegevens van u bij de hand.

  Telefoon, televisie en internet
  U kunt op de bedsideterminal gratis televisie kijken, surfen op internet en radio luisteren.

  Alarmoproep of oproep voor ondersteuning en vragen
  Via de rode knop op de handset (hoorn) van de bedsideterminal kunt u direct contact maken met de verpleegkundige, die de mogelijkheid heeft om op afstand met u te praten via de handset.  Op de badkamer kunt u door middel van de rode knop of het rode touwtje een oproep doen voor ondersteuning.

  Bloemen
  Om hygiënische redenen is het in ons ziekenhuis niet toegestaan om bloemen mee te nemen.

  Voeding
  De hotelmedewerkers serveren drie keer per dag een maaltijd aan u: twee broodmaaltijden en een warme maaltijd. Rond  8.00 uur komen zij naar u toe met het ontbijt, rond 12.00 uur met de lunch en rond 17.00 uur met het avondeten.

  U bestelt de maaltijden via de bedsideterminal. Als u dit wenst, kan de hotelmedewerker u hierbij helpen. Uw warme maaltijd moet u vóór 11.30 uur bestellen. Deze maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht en een nagerecht naar keuze.
  Bij alle maaltijden kunt u een keuze maken uit koffie, thee, sap en verschillende melkproducten. Tussen alle maaltijden door bieden wij u ook nog twee keer koffie, thee, sap en verschillende melkproducten aan.

  Voorzieningen op uw afdeling
  Op en rond uw afdeling zijn diverse voorzieningen waar u, als uw medische conditie dit toelaat, gebruik van kunt maken.

  Het Activity Centre
  Bij alle verpleegafdelingen vindt u een Activity Centre. Hiervan is een gedeelte uitsluitend toegankelijk voor patiënten: het revalidatiegedeelte. Er zijn ook voorzieningen getroffen voor het ontvangen van bezoek: de ontmoetingsruimte.

  De huiskamer
  Elke verpleegafdeling heeft een eigen huiskamer, die uitsluitend toegankelijk is voor patiënten en hun zorgpartner. U kunt hier lezen, wat ontspannen, gezellig praten of in de eethoek een maaltijd gebruiken.

  Bent u iets kwijtgeraakt?
  Gevonden voorwerpen worden drie maanden bewaard. Na deze termijn worden de voorwerpen geschonken aan een goed doel, met uitzondering van kostbaarheden. Deze worden minimaal een jaar bewaard. Voor meer informatie kunt u terecht bij de informatiebalie (Meldpunt Oost 01 en in de avonduren Oost 03).

 • Opname voor een dag(deel)

  Op de afdeling Dagverpleging van Zuyderland Medisch Centrum verrichten we kleine ingrepen, waarbij het nodig is dat u na afloop enkele uren in het ziekenhuis verblijft. Meer informatie kunt u terugvinden op de pagina Dagverpleging.