direct contact

Direct contact

Verwijzers

MCC Omnes

MCC Omnes is een motor van verbetering en vernieuwing in de zorg in de regio Westelijke Mijnstreek. MCC Omnes wilt vanuit kennis diagnostiek op een zinnige en zuinige manier gebruiken. We vinden het belangrijk dat het verwachte aantal aangevraagde onderzoeken en verwijzingen toetsbaar is.

HuisartsenOZL

In oostelijk Zuid-Limburg hebben 131 huisartsen zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. Deze zorgorganisatie voor en door huisartsen regelt de 24/7-uurs huisartsenzorg voor de inwoners via één centraal loket.

 • Tijdelijk verblijf/eerstelijnsverblijf

  Wat is Eerstelijnsverblijf?

  Wanneer u door medische redenen, bijvoorbeeld door herstel van een heup-, knieoperatie of longontsteking, tijdelijk niet thuis kunt wonen, kunt u in aanmerking komen voor een Eerstelijnsverblijf (ELV) indicatie.

  ELV is een medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf in een zorginstelling gedurende een aantal weken tot maximaal 3 maanden, met als uitgangspunt terugkeer naar huis.

  ELV wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet via uw zorgverzekeraar. ELV gaat dus van uw verplichte eigen risico af.

  Hoe komt u in aanmerking voor ELV?

  Een indicatie voor ELV wordt verstrekt door de medisch specialist in het ziekenhuis, de huisarts of wijkverpleegkundige. Deze indicatie heeft u nodig om in aanmerking te komen voor een ELV. Afhankelijk van de indicatie (laag- of hoog complex) is respectievelijk de huisarts en de Specialist Ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de zorgverlening.

  Eerstelijnsverblijf in Olympiastaete

  Zuyderland Zorgcentra heeft op locatie Olympiastaete een speciale afdeling ingericht voor ELV. Een vast multidisciplinair team, gespecialiseerd in complexe, kortdurende opnames staat voor u klaar. Afhankelijk van uw indicatie worden verschillende disciplines bij uw opname en behandeling betrokken.

  In Olympiastaete heeft u een gemeubileerd 1-persoonsappartement ter beschikking met zit-slaapruimte en eigen sanitaire voorzieningen. Er is 24-7 zorgpersoneel aanwezig, maaltijden zijn inbegrepen en er zijn ruime bezoek mogelijkheden.

 • Geestelijke Gezondheidszorg

  Aanmelden via zorgdomein
  Zorgdomein verbindt zorgaanbieders en zorgvragers onderling en met hun patiënten. Zorgdomein maakt informatie voor én over patiënten toegankelijker. Dankzij een slim platform waarop zorgverleners zorg aanbieden, zorg vragen of overleggen.

  Huisartsen en andere erkende verwijzers die niet zijn aangesloten bij Zorgdomein
  U kunt aanmelden middels een verwijsbrief. Wij verzoeken u om, behalve de gebruikelijke gegevens van de cliënt de relevante GGZ behandelgeschiedenis en het recente beloop en medicatiegebruik toe te voegen aan de verwijsbrief. Het is ook belangrijk dat er in de verwijsbrief de vermoedelijke GGZ-diagnose staat én uw handtekening met AGB-code. Gaarne aangeven of het om specialistische GGZ gaat of om Generalistische Basis GGZ.
  N.B. Verwijzers uit het buitenland hoeven geen AGB-code toe te voegen
  Postadres Zuyderland GGZ Postbus 5500 6130 MB Sittard-Geleen

  Kinderen en Jeugdigen
  Tussen 09.00 uur tot 13.00 uur is een professional telefonisch bereikbaar voor aanmelding, overleg of consultatievragen.
  Telefoon: 088 – 459 0340, fax 088-4590305

  Volwassenenzorg
  Tussen 09.00 uur tot 13.00 uur is een professional telefonisch bereikbaar voor overleg over een aanmelding of voor consultatievragen.
  Telefoon: 088 – 459 93 93, fax 088-4599386.

  Ouderen
  Tussen 09.00 uur en 17.00 uur zal een medewerker van het secretariaat uw aanmelding aannemen a.d.h.v. dezelfde vragen als in het digitale aanmeldingsformulier.
  Telefoon: 088 – 459 93 93, fax 088-4598859. Desgewenst wordt u binnen twee werkdagen door de professional teruggebeld

 • Consultatie specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

  inds een aantal jaren bieden de specialisten ouderengeneeskunde van Zuyderland Zorgcentra consultaties aan in de eerste lijn om zo huisartsen te ondersteunen bij de zorg rondom de oudere patiënt met complexe (multi-)problematiek.
  Dit houdt in dat de huisarts advies of medebehandeling kan inroepen via de specialist ouderengeneeskunde bij complexe casuïstiek bij ouderen in zijn praktijk zoals ernstige gedragsverandering en lichamelijke problematiek. De specialist ouderengeneeskunde kan zowel bij de patiënt thuis komen als in het verzorgingshuis.
  Uitgangspunt is het optimaliseren van de zorg rondom de patiënt en zijn omgeving, en daarnaast het ondersteunen van de huisarts.
  De specialist ouderengeneeskunde kan in consult gevraagd worden voor onder andere:
  – Polyfarmacie
  – Meekijkconsult
  – Geriatrisch Assessment
  – Palliatieve zorg
  – Juiste zorgsetting

  Meer informatie?
  Wilt u graag meer informatie over wat de specialist ouderengeneeskunde voor u kunt betekenen? Neem dan contact met ons op. U kunt zowel telefonisch als per e-mail contact opnemen met de specialist ouderengeneeskunde of de zorgtrajectbegeleider.

  Het aanvragen van een consult kan enkel door de huisarts.

  Regio Echt-Susteren
  Specialist ouderengeneeskunde
  drs. Willy Drummen-Sikma
  tel: 06 22356108
  E: wi.sikma@zuyderland.nl
  Zorgtrajectbegeleider
  Mevr. Monique Pesgens-Diederen
  tel: 06 51572786
  E: m.pesgens@zuyderland.nl
  GZ psycholoog
  Mevr. Mare Oehlen
  tel: 06 2002368
  Regio Born-Sittard
  Specialist ouderengeneeskunde
  drs. Mathieu Prevoo
  tel: 06 12176939
  E: m.prevoo@zuyderland.nl
  Zorgtrajectbegeleider
  Mevr. Clementine Claessen
  tel: 06 12011712
  E: cl.claessen@zuyderland.nl
  GZ psycholoog
  Mevr. Maaike van Kordenoordt
  tel: 06 57134915
  Regio Geleen-Stein
  Specialist ouderengeneeskunde
  drs. Inge van Es
  tel: 06 12404754
  E: i.vanes@zuyderland.nl
  Zorgtrajectbegeleider
  Mevr. Clementine Claessen
  tel: 06 12011712
  E: cl.claessen@zuyderland.nl
  GZ psycholoog
  Mevr. Fenne Belt
  tel: 06 82415807

   

 • MIJN.streek formularium

  De regio’s Westelijk Mijnstreek (WM) en Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) hebben de triple aim gedachte hoog in het vaandel staan. Doelmatig voorschrijven van medicijnen draagt hieraan in belangrijke mate bij.
  In 2014 en 2015 zijn in het farmacieproject (met name gericht op statines) in beide regio’s goede ervaringen opgedaan met formulariumafspraken en samenwerking tussen huisarts, apotheker en specialist. Om doelmatige farmacotherapeutische zorg met behoud van kwaliteit regionaal te borgen en verder te ontwikkelen is besloten om een transmuraal formularium en een formulariumcommissie op te zetten voor WM, Echt en OZL samen. Ondersteund door slimme ICT ondersteuning voor huisartsen en specialisten om alle formulariumafspraken in onder te brengen en actueel te houden. En indien nodig bijbehorende beloningsindicatoren.
  De implementatie voor een succesvolle uitrol en uitvoer kan per regio verschillen. Daar waar men samen kan optrekken doet men dit. Daar waar regionale nuanceringen nodig zijn, worden deze aangebracht. Uiteraard is dit alleen van toepassing op basis van valide argumenten en wordt gestreefd naar een uitrol die in beide regio’s kan worden geïmplementeerd.

  Meer informatie en actuele stand van zaken over het MIJN.streek formularium vindt u op de site van MCC Omnes onder categorie Apotheek.

 • Verwijzing oncologiepatienten naar Aesclepios of Oncologische Revalidatie

  Oncologiepatiënten en diens naasten met psychosociale problematiek, kunnen worden verwezen tijdens alle fasen van het ziekteproces. Verwijzing naar de polikliniek gebeurt door de behandelend specialist, huisarts of naar aanleiding van de Oncoscreening die aangereikt is door de verpleegkundige of uw specialist.
  Aanmelding geschiedt altijd via verwijzing van de specialist of via de huisarts, volgens de huidige regelgeving.

  U kunt uw patiënt aanmelden via SAP of via het zorgdomein.

 • Contact

  Paul Kuipers, senior beleidsadviseur Transmurale Zorg
  088 – 459 7576 | M 06 – 30722506 | p.kuipers@zuyderland.nl