direct contact

Direct contact

Verwijzers

Algemene informatie voor verwijzers

Wist u dat.. patiënten sinds kort gebruik kunnen maken van gratis vervoer tussen de twee ziekenhuislocaties Sittard-Geleen en Heerlen?
Meer informatie leest u in de folder patiëntenvervoer tussen de ziekenhuislocaties

MCC Omnes

MCC Omnes is een motor van verbetering en vernieuwing in de zorg in de regio Westelijke Mijnstreek. MCC Omnes wilt vanuit kennis diagnostiek op een zinnige en zuinige manier gebruiken. We vinden het belangrijk dat het verwachte aantal aangevraagde onderzoeken en verwijzingen toetsbaar is.

HuisartsenOZL

In oostelijk Zuid-Limburg hebben 131 huisartsen zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. Deze zorgorganisatie voor en door huisartsen regelt de 24/7-uurs huisartsenzorg voor de inwoners via één centraal loket.

 • Geestelijke Gezondheidszorg

  Aanmelden via zorgdomein
  Zorgdomein verbindt zorgaanbieders en zorgvragers onderling en met hun patiënten. Zorgdomein maakt informatie voor én over patiënten toegankelijker. Dankzij een slim platform waarop zorgverleners zorg aanbieden, zorg vragen of overleggen.

  Huisartsen en andere erkende verwijzers die niet zijn aangesloten bij Zorgdomein
  U kunt aanmelden middels een verwijsbrief. Wij verzoeken u om, behalve de gebruikelijke gegevens van de cliënt de relevante GGZ behandelgeschiedenis en het recente beloop en medicatiegebruik toe te voegen aan de verwijsbrief. Het is ook belangrijk dat er in de verwijsbrief de vermoedelijke GGZ-diagnose staat én uw handtekening met AGB-code. Gaarne aangeven of het om specialistische GGZ gaat of om Generalistische Basis GGZ.
  N.B. Verwijzers uit het buitenland hoeven geen AGB-code toe te voegen
  Postadres Zuyderland GGZ Postbus 5500 6130 MB Sittard-Geleen

  Kinderen en Jeugdigen
  Tussen 09.00 uur tot 13.00 uur is een professional telefonisch bereikbaar voor aanmelding, overleg of consultatievragen.
  Telefoon: 088 – 459 0340, fax 088-4590305

  Volwassenenzorg
  Tussen 09.00 uur tot 13.00 uur is een professional telefonisch bereikbaar voor overleg over een aanmelding of voor consultatievragen.
  Telefoon: 088 – 459 93 93, fax 088-4599386.

  Ouderen
  Tussen 09.00 uur en 17.00 uur zal een medewerker van het secretariaat uw aanmelding aannemen a.d.h.v. dezelfde vragen als in het digitale aanmeldingsformulier.
  Telefoon: 088 – 459 93 93, fax 088-4598859. Desgewenst wordt u binnen twee werkdagen door de professional teruggebeld

 • Contact

  Paul Kuipers, senior beleidsadviseur Transmurale Zorg
  088 – 459 7576 | M 06 – 30722506 | p.kuipers@zuyderland.nl