Ga naar hoofdinhoud

Transmuraal Ondersteunend en Palliatie Advies Team (TOPAT)

Wat is palliatieve zorg / ondersteunende zorg?

Het TOPAT levert palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ook richten wij ons op de beste zorg rondom het sterven en het voorkomen van lijden. Uw wensen en behoeftes zijn hierin bepalend. Hierbij zijn uw familie  en andere naasten voor ons net zo belangrijk, als de zorg voor u.

Waarom is palliatieve zorg zo belangrijk?

Patiënten die goede palliatieve zorg krijgen:

  • zijn vaak minder somber en angstig
  • hebben minder last van andere klachten en problemen
  • ervaren dat hun kwaliteit van leven beter is
  • hoeven minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis

Ook blijkt dat naasten het sterven van hun dierbare beter kunnen verwerken.

U kunt overal palliatieve zorg krijgen. Dus thuis, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, in een andere instelling of in het hospice. Bespreek dit met uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige. Zij helpen u op weg.

Wie zijn wij en wat kunt u van ons verwachten?

Ons team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners. Naast ons werk in Zuyderland MC werken wij samen met de huisartsen en thuiszorgorganisaties en alle andere hulpverleners die voor u van belang zijn. Op deze manier bieden wij u de beste zorg die mogelijk is.

Bij palliatieve zorg kunt u denken aan hulp bij klachten zoals pijn of misselijkheid. Ook als u nog behandelingen krijgt tegen  kanker kan palliatieve zorg al aan de orde zijn om uw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Bij palliatieve zorg is er aandacht voor wat het ziek zijn met u doet en waar u zich zorgen over maakt. We vragen ook wat u juist nog graag wilt en welke wensen u nog heeft voor de toekomst. Daarnaast letten we erop hoe het met uw naasten gaat. Al onze zorg stemmen we af op uw wensen.

Uw huisarts of specialist kunnen advies aan ons vragen of u naar ons verwijzen.

Dan nemen we contact met u op om een afspraak te maken voor een bezoek op de polikliniek of bij u aan huis te maken. Ook kan het zijn dat wij u tijdens een opname in het ziekenhuis bezoeken.

Met onze adviezen aan uw behandelend artsen hopen wij dat u zo lang mogelijk kwaliteit ervaart en het leven kan leven zoals u dat wenst.