Ga naar hoofdinhoud

Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland: Aesclepios

Zuyderland Medisch Centrum beschikt over een aantal hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de begeleiding en behandeling van patiënten met kanker en zich georganiseerd hebben in het Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland: Aesclepios. De volgende hulpverleners zijn werkzaam binnen Aesclepios:

Psycholoog
Wanneer u last heeft van spanning, angsten of somberheidsklachten en u er niet in slaagt uw emotionele balans terug te vinden, dan kunt u in behandeling komen bij de (klinisch) psycholoog. De behandeling kan gericht zijn op het verwerken en accepteren van wat u heeft meegemaakt en de gevolgen daarvan, leren omgaan met angst (bv dat u opnieuw ziek wordt), het verbeteren van uw stemming, het omgaan met vermoeidheid en het weer oppakken van het leven.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan ondersteuning en begeleiding bieden bij persoonlijke en psychosociale problemen, die samenhangen met uw ziekte en de beperkingen die u ervaart in uw dagelijks functioneren. De maatschappelijk werker gaat samen met u na wat nodig is om de draad van het leven weer op te pakken.

Problemen waarbij de maatschappelijk werker u onder andere bij kan helpen:

  • Moeite met de verwerking van het ziek zijn
  • Terugkeer naar werk
  • Problemen die voortvloeien uit uw ziekte met de sociale omgeving, zoals uw gezin, familie of vrienden

Psychiater
Bij overheersende emoties, zoals angst of somberheid die uw leven ernstig ontregelen, kan de psychiater ingeschakeld worden. De psychiater zal dan door gesprekken met u en eventueel met aanvullend onderzoek een diagnose stellen.

Werkwijze

In onderstaande video wordt verteld over de werkwijze en het behandeltraject binnen Aesclepios.

Patiëntervaring
In onderstaande film kunt u luisteren naar de ervaringen van een patiënte die psychologische behandeling heeft gekregen binnen Aesclepios.