Ga naar hoofdinhoud

Als er op meerdere gebieden problemen ontstaan door kanker of de behandeling van kanker dan kan Oncologische Revalidatie u mogelijk helpen om weer in balans te komen. Tijdens het revalidatieprogramma wordt aandacht besteed aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie, omgaan met vermoeidheidsklachten en het aangeven van grenzen. Daarnaast is er aandacht voor het psychisch en sociaal functioneren. De volgende hulpverleners zijn werkzaam binnen de oncologische revalidatie:

Revalidatiearts
Tijdens de intake wordt er samen gekeken of uw hulpvraag aansluit bij oncologische revalidatie. Vervolgens kunnen doelen worden vastgesteld om revalidatie op maat te bieden.

Fysiotherapeut


Samen met de fysiotherapeut werkt aan uw lichamelijke gezondheid. De focus ligt vooral op het verbeteren van de algehele kracht en conditie waarbij plezier in beweging ook erg belangrijk is.

Ergotherapeut

De ergotherapeut werkt aan het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en vrijetijd. Denk hierbij aan energieverdeling bij
vermoeidheid en werkhervatting.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker kan ondersteuning en begeleiding bieden bij persoonlijke en psychosociale problemen, die samenhangen met uw ziekte en de beperkingen die u ervaart in uw dagelijks functioneren. De maatschappelijk werker gaat samen met u na wat er nodig is om de draad van het leven weer op te pakken.
Problemen waarbij de maatschappelijk werker kan helpen:

  • Moeite met de verwerking van het ziek zijn
  • Terugkeer naar werk
  • Problemen die voortvloeien uit uw ziekte met de sociale omgeving, zoals uw gezin,
    familie of vrienden

Psycholoog
Bij aanhoudende en/of toenemende psychische klachten, zoals angst, depressie, slaapproblemen en/of chronische vermoeidheid is het mogelijk om een kortdurende
psychologische behandeling te starten binnen de Oncologische Revalidatie. De educatiegroep richt zich op het geven van informatie over de lichamelijke, psychische
en sociale gevolgen van kanker.

Diëtist

Om in goede conditie te blijven is het vaak nodig om extra energie en voedingsstoffen te gebruiken. Ook kan het zijn dat u uw voeding moet aanpassen als gevolg van de kanker of de behandeling. Een diëtist oncologie kan u daarbij helpen en adviseren. U kunt zowel voor, tijdens als na de behandeling aankloppen voor adviezen.

In onderstaande film kunt u de ervaringen bekijken van een patiënte die deelgenomen heeft aan de Oncologische Revalidatie