Ga naar hoofdinhoud

Door wie kunt u verwezen worden naar Aesclepios of Oncologische Revalidatie?

Door wie kunt u verwezen worden naar Aesclepios of Oncologische Revalidatie?

Medisch specialist
De medisch specialist is uw behandelend arts in het ziekenhuis. Hij/ zij heeft zich gespecialiseerd in uw ziektebeeld en bepaalt samen met u de behandeling. Voorbeelden zijn een operatie, bestraling of chemotherapie.

Verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist (ook wel: nurse practitioner) is een verpleegkundige die specialistische kennis heeft van en ervaring heeft met een bepaald vakgebied. De verpleegkundig specialist heeft meer verantwoordelijkheden dan een ‘gewone’ verpleegkundige, Zo mag de nurse practitioner zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoeren en overlegt hij of zij rechtstreeks met de patiënt over de behandeling.

Huisarts
De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor uw gezondheid. Uw huisarts kan u helpen bij lichamelijke, psychische en sociale klachten. Uw huisarts kan zo nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners.

Bedrijfsarts
Een bedrijfsarts geeft een onafhankelijk advies op het gebied van werk, gezondheid en verzuim. Hij is er voor werknemer én werkgever, heeft medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan verschillende privacyregels.