Ga naar hoofdinhoud
1. Er is tijd en aandacht om bewust keuzes te maken

De chirurg, oncoloog of verpleegkundig specialist zal in alle rust  de behandelmogelijkheden voor u op een rij zetten. Alle voor- en nadelen van verschillende behandelingen en de eventuele gevolgen zullen besproken worden. Borstcentrum Zuyd start binnenkort een proef met de online keuzehulp van Patiënt+.

2. Patiënten hebben toegang tot de beste zorg en expertise

Borstcentrum Zuyd biedt u de beste zorg en behandeling volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Wij volgen de Nederlandse borstkankerrichtlijnen.
Binnen Borstcentrum Zuyd werken enkel gespecialiseerde professionals, dit zijn artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met borstproblematiek.

3. Patiënten krijgen snel de uitslag en (volledige) diagnosestelling

Binnen Borstcentrum Zuyd worden alle benodigde onderzoeken  op één dag verricht. Dit wordt ook wel ‘sneldiagnostiek’ genoemd. Indien er geen biopt nodig is, krijgen patiënten meteen de uitslag van alle onderzoeken en een behandeladvies. Indien het voor het stellen van de diagnose nodig is dat er een biopt wordt afgenomen, krijgen patiënten de dag erna de uitslag inclusief het behandelplan. Soms is de afwijking die op de foto gezien wordt niet geschikt voor sneldiagnostiek. In dat geval zal de verpleegkundige u vooraf informeren over de benodigde tijd voor de uitslag.
Indien er aanvullende onderzoeken nodig zijn, worden deze altijd binnen een week gepland.

4. Overbehandeling en onderbehandeling wordt zoveel mogelijk beperkt

Van iedere patiënt die voor onderzoeken naar Borstcentrum Zuyd komt in verband met (verdenking op) borstkanker, worden de uitslagen besproken tijdens het teamoverleg (MDO). Dit vindt elke dag plaats. Bij het vormen van een behandeladvies wordt er altijd rekening gehouden met verschillende aspecten, denk daarbij aan; kwaliteit van leven, medische noodzakelijkheid, eventueel eerder doorgemaakte ziektes, en de wensen van de patiënt zelf.  Het definitieve behandelplan wordt opgesteld in samenspraak met de patient.

5. Toegang voor patiënten tot wetenschappelijk onderzoek

Het Borstcentrum Zuyd voert wetenschappelijk onderzoek uit en participeert aan veel wetenschappelijk onderzoeken. Wanneer een patiënt voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan een studie zal de specialist dit altijd bespreken met de patiënt.

6. Het optimale zorgpad kenmerkt zich door een goede taakverdeling

Binnen het zorgpad van Borstcentrum Zuyd is de patiënt regisseur van zijn/haar proces. Iedere patiënt heeft een casemanager als vast aanspreekpunt, de gespecialiseerd verpleegkundige borstkankerzorg licht de patiënt hierover in. De huisarts wordt actief betrokken vanaf  de diagnostische fase.

7. Specialisten zijn volledig toegewijd aan borstkankerzorg

Borstkankerzorg is gecompliceerd en vereist expertise en vaardigheid. De zorgprofessionals werkzaam binnen het Borstcentrum Zuyd zijn daarom aantoonbaar toegewijd aan borstkankerzorg.
Dat betekent dat zij gespecialiseerd zijn borstkankerzorg zodat zij volledig op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten. Dat geldt voor alle disciplines binnen het hele team , zoals de chirurgen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, medische oncologen, en plastisch chirurgen etc.

8. Erkenning van lange termijn gevolgen en recht op goede nazorg

De lange- termijn gevolgen van borstkanker hinderen soms tot lang na het herstel, in het dagelijks functioneren op het psychische, fysieke en/of sociale vlak. Deze gevolgen worden tijdig en op herhaalde tijdstippen gesignaleerd en de patiënten krijgen de juiste nazorg, advies en begeleiding aangeboden.

9. Inzicht in (ervaren) kwaliteit van zorg via patiëntervaringen en uitkomstindicatoren

Er komt meer inzicht in de kwaliteit van de borstkankerzorg door inzage in medische uitkomstindicatoren en de ervaring van patiënten met de zorgverlening (PREM) en behandelresultaten (PROM). Dit inzicht draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van borstkankerzorg. Wij benaderen alle borstkankerpatiënten om deel te nemen aan de Monitor Borstkankerzorg, hiermee krijgen wij inzage in deze patiëntenervaringen. Ons team bespreekt deze uitkomsten en bepaalt de punten waarop we willen verbeteren.

10. Patiënten met uitgezaaide borstkanker krijgen specifieke zorg en behandeling

Door veel nieuwe behandelingen kunnen steeds meer patiënten met uitzaaiingen langer leven. Deze patiënten krijgen adequate en specifieke zorg en begeleiding door een vaste gespecialiseerde medisch oncoloog en verpleegkundige, in het ziekenhuis en thuis.