Ga naar hoofdinhoud

Onze werkwijze

Binnen Zuyderland GGz werken we met regioteams. Binnen ieder regioteam zijn verschillende expertisegroepen vertegenwoordigd, met ieder hun eigen aandachtsgebied. Dit zijn de volgende expertisegroepen: FACT (Flexibele Assertive Community Treatment), Basis GGz, ouderenzorg, Angst & Stemming en Persoonlijkheid. De huisarts speelt een centrale rol in dit geheel. Als cliënt valt u binnen een regioteam op basis van de postcode van uw woonadres. Aan de hand van uw situatie worden de benodigde expertises binnen het regioteam aan u toegekend. Zo krijgt u de best mogelijke en best passende zorg en zorgen wij er als team voor dat u bij de juiste zorgverleners terechtkomt. Op deze manier hoeft u tijdens uw behandeling nooit te wisselen van team, ook niet wanneer er sprake is van meerdere (psychische) problemen.  

Naast deze regioteams hebben we nog een aantal losstaande expertises. Deze vallen niet binnen de regioteams maar hebben wel korte lijnen met de regioteams.
Deze expertises zijn: