Ga naar hoofdinhoud

Kliniek

In de Kliniek bieden wij zorg aan mensen die het niet lukt om hun problemen, door de ernst hiervan, thuis aan te pakken. De Kliniek van Zuyderland GGz verricht psychiatrische opnames van volwassenen en ouderen. Op de locatie Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen bieden we (kortdurende) psychiatrische behandelingen op één gesloten afdeling en op drie open afdelingen: 

 • Medium care, een open afdeling waar cliënten met zwaardere problematiek worden opgenomen. Het gaat om cliënten die binnen een open setting kunnen verblijven.  
 • Medische Psychiatrische Unit (MPU), een opnameafdeling voor cliënten met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problematiek 
 • High and Intensive Care (HIC), een acute opnameafdeling voor cliënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is.  
 • Mixed care, een open afdeling voor cliënten met een mix aan psychiatrische problematiek. 

Daarnaast is er nog een klinische afdeling het Hostel, gelegen op een aparte locatie in de binnenstad van Sittard. Op deze locatie behandelen we herstelgericht psychiatrische problematiek die vaak gepaard gaat met complexe sociale problemen van uiteenlopende aard.  

De zorg binnen de Kliniek wordt geboden door teams waarin medewerkers met verschillende beroepen samenwerken, dit zijn onder andere psychiaters, verpleegkundig specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen, psychologen en activiteitenbegeleiders. Daarnaast werken ze nauw samen met andere onderdelen van Zuyderland GGz.  

De behandeling in de Kliniek kan bestaan uit de volgende onderdelen: 

 • Observatie en diagnostiek 
 • Individuele gesprekstherapie 
 • Groepstherapie 
 • Medicamenteuze behandeling 
 • Systeemtherapie (behandeling voor u, samen met uw naasten) 
 • Psycho-educatie (uitleg over psychische aandoeningen en hoe ermee om te gaan) 
 • Verpleegkundige begeleiding in het kader van behandeling 

Bekijk onze locaties voor meer informatie.