Over Jeugdgezondheidszorg

Vanaf 1 oktober  is het nieuwe online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’  van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg beschikbaar. Lees meer..

Het streven van Jeugdgezondheidszorg is om kinderen onbezorgd en gezond te laten opgroeien tot zelfstandige en mondige mensen. Ons motto luidt: ‘Alle kansen voor alle kinderen’. Om dit doel te bereiken, werken wij samen met diverse partners.

Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt uitgevoerd door Zuyderland Jeugdgezondheidszorg. De meeste activiteiten bieden we aan op het consultatiebureau. Onze jeugdgezondheidszorg heeft een groot bereik en is laagdrempelig. We kunnen u als opvoeder helpen bij de opvoeding van uw kind. Dat kan met advies en ondersteuning. Aan deze zorg zijn geen kosten verbonden. Al onze zorg wordt volledig gefinancierd vanuit de gemeenten in ons werkgebied. Hierdoor is de zorg gratis. Denk bijvoorbeeld aan de inentingen van uw kind op het consultatiebureau. Uw kind dient dan wel gebruik te maken van het zorgaanbod binnen de gemeente waar uw kind woont.

Welke vormen van zorg biedt Zuyderland JGZ onder meer aan?

 • Hielprik en gehooronderzoek bij pasgeborenen (neonatale gehoorscreening)
 • Postnataal huisbezoek
 • Consultatiebureaubezoek
 • Ogentest
 • Vaccinaties
 • Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 0-4jr
 • Extra huisbezoeken
 • Videobegeleiding
 • Advies en ondersteuning
 • Triple P (positief opvoedingsondersteuningsprogramma)
 • Samen Starten (volgsysteem gebaseerd op vroegsignalering en preventie)
Jeugdgezondheidszorg - kleuter
Onze medewerkers
Voor wie?
Samenwerkingspartners
Kwaliteit en Veiligheid
Hebt u een klacht?
Contact