Ga naar hoofdinhoud

Jeugdgezondheidszorg

Een nieuwe organisatie voor jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar

Zuyderland biedt per 1 januari 2020 geen jeugdgezondheidszorg meer aan. Vanaf die datum kunnen ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar terecht bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg. Dit is een onderdeel van de GGD Zuid Limburg.

Oude situatie

Voorheen konden ouders met hun kind van 0 tot 4 jaar terecht bij Zuyderland (Westelijke Mijnstreek), Envida (Maastricht/Heuvelland) of Meander (Parkstad). De GGD verzorgde de jeugdgezondheidszorg voor jeugd van 4 tot 18 jaar. Per 1 januari 2020 is de hele jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 18-jarigen in Zuid-Limburg ondergebracht bij de GGD.

Dezelfde medewerkers en locaties

Bij de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werken dezelfde medewerkers als bij de voormalige jeugdgezondheidszorg-organisaties. Ook de locaties zijn niet veranderd.

Dezelfde dienstverlening

De vaccinaties, de periodieke controles, de ondersteuning die kinderen of ouders krijgen, het blijft allemaal doorlopen. Ook aan de toegang die ouders van kinderen tot 12 jaar hebben tot Mijn Kinddossier verandert niets.

Waarom één organisatie?

Voor ouders en kinderen is het fijner om bij dezelfde organisatie en bij dezelfde deskundigen één keer hun verhaal te vertellen. Omdat alle kinderen in een gezin onder hetzelfde team vallen, kan de jeugdgezondheidszorg nog beter gezinsgericht werken.

Contactgegevens

De contactgegevens van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg staan op www.ggdzl.nl/adressenjgz .