Vanwege het Coronavirus is het mogelijk dat uw vervolgafspraak, behandeling of operatie dit jaar is uitgesteld. Hierdoor kan er onverwachts (dubbel) aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico.

Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt een onwenselijke situatie kan creëren. Zuyderland volgt hierin echter het beleid van het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, en de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit houdt in dat er door Zuyderland geen coulance verleend kan worden. Voor vragen kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.

Op de factuur van de zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. In de periode van de Coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Landelijk is dit overeengekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa. De hoogte van de factuur wordt in de meeste gevallen niet beïnvloed door de wijze waarop het contact heeft plaatsgevonden (fysiek of op afstand).

U hebt een factuur ontvangen omdat u in het ziekenhuis bent geweest voor een onderzoek en/of behandeling. Deze factuur omvat de kosten van de totale behandeling: van het eerste consult of onderzoek tot en met de laatste controle.
Afhankelijk van de duur en soort van de behandeling, kunt u één of meerdere facturen ontvangen.

DBC-zorgproducten
DBC-zorgproducten die vanaf 1 januari 2015 worden geopend, hebben één tarief. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis alle behandelkosten declareert en vervolgens zelf beslist hoe zij die inkomsten aanwendt.
Het tarief van een DBC-zorgproduct was tot januari 2015 opgedeeld in een kostencomponent en een honorariumcomponent.
Het kostencomponent dekt de ziekenhuiskosten en de kosten van het ondersteunende personeel.
Het honorariumdeel is de vergoeding voor de medisch specialisten.

Kijk meer informatie op de pagina: Financiering ziekenhuiszorg.


Voorbeeld nota

Klik hier voor een voorbeeldfactuur en lees hieronder de uitleg.

Uitleg nota