Een budgetpolis is een zorgverzekering, waarbij de zorgverzekeraar de kosten betaalt van behandelingen door zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. In de regel zijn dat de meeste zorgverleners zoals de reguliere ziekenhuizen, artsen, therapeuten en apotheken.

Als u hebt gekozen voor een budgetpolis, betekent dat dat u naar de zorgaanbieder moet gaan waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Uw zorgverzekaar betaalt dan alleen de zorgkosten van behandelingen door zorgverleners waarmee zij contract hebben afgesloten.
Een budgetpolis wordt in sommige gevallen ook wel een selectiefpolis genoemd.

Het verschil tussen een ‘normale’ polis en een budgetpolis is, dat bij een budgetpolis het aantal zorgverleners voor planbare zorg beperkter is. Soms gaat het om een beperkt aantal behandelingen, bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u in het geval van planbare zorg bijbetalen.
Meer informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

U krijgt 100% vergoed in elk ziekenhuis in Nederland voor:

  • Spoedeisende hulp;
  • Een behandeling in een niet-geselecteerd ziekenhuis, als u door uw behandelend arts vanaf de Spoedeisende hulp bent doorverwezen;
  • Verloskundige zorg (zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed);
  • Een IVF traject;
  • Zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Zuyderland heeft vanaf 2018 tot op heden geen contract gesloten met de Gewoon ZEKUR polis van Univé en de Basis Budget polis van Zilverenkruis. Heeft u een van deze polissen, dan dient u een deel van de kosten zelf te betalen. (20% tot 30% van het gemiddelde marktconforme tarief, de zogenaamde eigen bijdrage – vraag dit na bij uw verzekeraar).

U ontvangt van Zuyderland de rekening met de zogenaamde passantenprijs (dat is de prijs voor niet-gecontracteerde zorg). Deze passantenprijzen kunt u vinden op de pagina: Passantentarieven.
U moet de rekening allereerst volledig betalen aan Zuyderland. Vervolgens kunt u die rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, om de ziekenhuiskosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Naast de eigen bijdrage zoals hierboven beschreven, geldt ook altijd het eigen risico voor ziekenhuiszorg.