direct contact

Direct contact

Een compliment, suggestie of klacht – ziekenhuis

Heeft u een compliment, suggestie of klacht? Dan horen wij graag van u!

Wij vinden het van groot belang dat u tevreden bent met de behandeling en/of zorg die u van ons krijgt en vernemen daarom graag uw ervaring. Wilt u ons een compliment maken of heeft u suggesties, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar patientenservice@zuyderland.nl
Wij stellen uw mening op prijs!

Het indienen van een klacht

Bent u onverhoopt ontevreden over de gang van zaken in het ziekenhuis, bespreek dit dan allereerst met de betrokkene(n) op de afdeling.

Ontevredenheid bespreken, bespaart u niet alleen veel ergernis, ook het ziekenhuis heeft er voordeel bij. Juist ú kunt beoordelen of diensten goed of minder goed zijn. Het ziekenhuis gebruikt uw klacht als advies om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Aarzelt u daarom niet om uw ongenoegen of klacht kenbaar te maken. Kunt u uw ongenoegen, om welke reden dan ook, niet bespreken met de betrokkene(n), dan helpen de medewerkers van Patiëntenservice u graag verder.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen: persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via onderstaand online klachtenformulier. Bij uitgebreidere klachten vragen wij altijd uw klacht zelf te beschrijven.

Mailen
U kunt een email sturen naar het volgende adres: patientenservice@zuyderland.nl 
Graag bij het indienen van de klacht uw naam, geboortedatum en telefoonnummer vermelden.

Schriftelijk een klacht indienen
Wanneer u uw klacht schriftelijk indient, stuur uw brief dan naar:

Zuyderland Medisch Centrum t.a.v. Patiëntenservice
Antwoordnummer 27
6130 WB Sittard-Geleen

Let op: vermeld op de envelop of uw brief bestemd is voor Patiëntenservice in Heerlen of in Sittard-Geleen.

Uiteraard behandelen wij uw klacht vertrouwelijk en gebruiken we uw gegevens alleen voor de behandeling van uw klacht.

Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u terugvinden in:

Meer informatie over een  klacht over Zuyderland thuiszorg

 • Nadat uw klacht is ingediend

  Na ontvangst van de klacht neemt een medewerker of klachtenfunctionaris van Patiëntenservice zo spoedig mogelijk contact met u op. De klachtenfunctionaris biedt professionele bemiddeling.

 • Klachtencommissie

  Wenst u geen bemiddeling of heeft bemiddeling niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Ook klachten die betrekking hebben op de GGZ/psychiatrie en waarop BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) van toepassing is, worden door de klachtencommissie behandeld.

  De klachtencommissie hanteert een formele procedure waarbij u en de betrokkene(n) uit de organisatie worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Patiëntenservice. Ook kunt u bij Patiëntenservice terecht voor meer informatie over het indienen van een schadeclaim en de mogelijkheden om bij externe instanties uw klacht te melden.

  Het klachtentraject wordt afgesloten middels een schriftelijke reactie. Bent u niet tevreden, dan is het mogelijk om de klacht daarna voor te leggen aan de geschillencommissie.

 • Het online klachtenformulier

  Met behulp van het onderstaand formulier kunt u uw klacht/probleem kenbaar maken. Het formulier komt rechtstreeks bij de medewerkers van Patiëntenservice terecht en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dient u een klacht in namens iemand anders, vermeld dan in de omschrijving van de klacht uw relatie met de betrokken patiënt en uw contactgegevens.

  Het klachtenformulier

  Gegevens patiënt
  De klacht
  Vermeld, indien bekend, de naam van de afdeling/polikliniek/specialisme/ naam van de betrokkenen
/