Een compliment, suggestie of klacht – ziekenhuis

Heeft u een compliment, suggestie of klacht? Dan horen wij graag van u!

Wij vinden het van groot belang dat u tevreden bent met de behandeling en/of zorg die u van ons krijgt en vernemen daarom graag uw ervaring. Wilt u ons een compliment maken of heeft u suggesties, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar patientenservice@zuyderland.nl
Wij stellen uw mening op prijs!

Het indienen van een klacht

Bent u onverhoopt ontevreden over de gang van zaken in het ziekenhuis, bespreek dit dan allereerst met de betrokkene(n) op de afdeling.

Ontevredenheid bespreken, bespaart u niet alleen veel ergernis, ook het ziekenhuis heeft er voordeel bij. Juist ú kunt beoordelen of diensten goed of minder goed zijn. Het ziekenhuis gebruikt uw klacht als advies om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Aarzelt u daarom niet om uw ongenoegen of klacht kenbaar te maken. Kunt u uw ongenoegen, om welke reden dan ook, niet bespreken met de betrokkene(n), dan helpen de medewerkers van Patiëntenservice u graag verder.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen: persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via onderstaand online klachtenformulier. Bij uitgebreidere klachten vragen wij altijd uw klacht zelf te beschrijven.

Mailen
U kunt een email sturen naar het volgende adres: patientenservice@zuyderland.nl 
Graag bij het indienen van de klacht uw naam, geboortedatum en telefoonnummer vermelden.

Schriftelijk een klacht indienen
Wanneer u uw klacht schriftelijk indient, stuur uw brief dan naar:

Zuyderland Medisch Centrum t.a.v. Patiëntenservice
Antwoordnummer 27
6130 WB Sittard-Geleen

Let op: vermeld op de envelop of uw brief bestemd is voor Patiëntenservice in Heerlen of in Sittard-Geleen.

Uiteraard behandelen wij uw klacht vertrouwelijk en gebruiken we uw gegevens alleen voor de behandeling van uw klacht.

Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u terugvinden in:

Meer informatie over een  klacht over Zuyderland thuiszorg

 

Nadat uw klacht is ingediend
Klachtencommissie
Het online klachtenformulier