direct contact

Direct contact

Naar de polikliniek

U bent door uw huisarts, tandarts of andere specialist, doorverwezen voor een afspraak in ons ziekenhuis. Bent u al ingeschreven bij Zuyderland Medisch Centrum? Dan kunt u zich melden bij het meldpunt dat u heeft doorgekregen bij het maken van een afspraak.

Begeleiding naar plaats van bestemming
Gastvrouwen van de informatiebalie begeleiden u als u dat wilt naar de plaats van bestemming. Dit doen zij in samenwerking met vrijwilligers.

Wat brengt u mee?

 • uw verwijzing van de huisarts
 • uw verzekeringsbewijs
 • uw medicijnen (in originele verpakking) of uw medicijnpaspoort
 • een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort, rijbewijs of Nederlandse ID-kaart.

Wijzigen uw persoonlijke gegevens na verloop van tijd? Geef dit dan direct door bij het meldpunt van uw arts.

Waar kunt u wachten?
Vanuit het meldpunt vervolgt u eenvoudig uw weg naar het wachtgebied. Dit wachtgebied bevindt zich in de directe nabijheid van de specialist of zorgverlener met wie u een afspraak heeft. Als u aan de beurt bent, haalt de specialist of zorgverlener u persoonlijk op.

Wachttijd
Wij streven naar een wachttijd van maximaal vijftien minuten. Het kan gebeuren dat u enige tijd moet wachten voordat u terecht kunt bij de specialist. Wij vinden dit vervelend en doen er dan ook alles aan om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden.
Bezoekt u met een verstandelijk gehandicapte persoon ons ziekenhuis? Vraag dan of u zo snel mogelijk geholpen kunt worden. Wij doen er alles aan om uw bezoek zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Spreekuur
 • Met wie maakt u kennis tijdens uw spreekuur?

  De specialist
  Als behandelend arts is uw specialist verantwoordelijk voor het aanvragen van alle benodigde onderzoeken en uw medische behandeling. Deze zal, als de situatie daar om vraagt, de hulp inroepen van andere deskundigen in het ziekenhuis. Ook al krijgt u te maken met andere specialisten, uw behandelend arts blijft uw vaste aanspreekpunt.

  De waarnemend specialist
  Mocht uw vaste arts door omstandigheden verhinderd zijn, dan neemt een waarnemend specialist de behandeling over. U wordt hierover van tevoren altijd geïnformeerd. Kiest u ervoor om toch geholpen te worden door uw specialist, dan kan de behandeling langer op zich laten wachten.

  Arts-assistent
  Een arts-assistent is een afgestudeerde arts, die in ons ziekenhuis wordt opgeleid tot specialist of ervaring opdoet als algemeen assistent. De arts-assistent neemt enkele taken van uw specialist over. Welke medische behandeling u krijgt bepaalt de arts-assistent altijd in overleg met uw specialist.

  Co-assistent
  Een co-assistent is een student Geneeskunde die in het ziekenhuis praktijkervaring opdoet, als laatste onderdeel van de opleiding tot arts. De co-assistent is vaak aanwezig bij gesprekken en behandelingen, maar voert zelf geen behandelingen uit.

  Hebt u bezwaar tegen een behandeling door een arts-assistent of de aanwezigheid van een co-assistent? Geef dit dan aan bij uw behandelend arts. Gedurende uw hele opname houden wij hier dan rekening mee.

 • Uw gesprek met de specialist

  De specialist probeert aan de hand van het gesprek en/of lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klacht(en) vast te stellen. Als het nodig is dan overlegt deze met andere deskundigen in het ziekenhuis. De resultaten van onderzoeken die gedaan zijn, ontvangt uitsluitend uw specialist. Deze is dan ook degene die alle gegevens met u bespreekt. Als u iets niet begrijpt of u wilt meer weten, vraag uw specialist dan om uitleg. Op basis van alle bevindingen bespreekt uw specialist het vervolg van de behandeling.

  Onderzoek dat onmiddellijk moet plaatsvinden, vermeldt de specialist in uw dossier. De spreekuurassistent regelt meteen de afspraak voor u. Na afloop van het vervolgonderzoek meldt u zich weer bij het meldpunt. Uw specialist weet dan dat u klaar bent.

  U kunt in het wachtgebied wachten totdat u weer naar binnen geroepen wordt. Voor onderzoeken die niet meteen plaatsvinden, maakt u een afspraak bij de afsprakenbalie. Als meerdere onderzoeken nodig zijn, dan kunt u, als u dit prettig vindt, vragen om deze zoveel mogelijk achter elkaar op dezelfde dag te plannen.

  Als een opname noodzakelijk is, zal de zorgplanner in overleg met u alle afspraken plannen die van belang zijn voor deze opname.

 • Hoe bereidt u zich voor?

  Een bezoek aan het ziekenhuis brengt altijd wat spanning met zich mee. Bereid uw afspraak met de specialist zo goed mogelijk voor door al uw vragen thuis op te schrijven. Dan bent u ervan verzekerd dat u belangrijke zaken niet vergeet. Want alleen met de juiste informatie kunt u de juiste beslissingen nemen.

  3 goede vragen
  De campagne 3 goede vragen is in het leven geroepen om u te helpen bij het gesprek met uw zorgverlener én om de dialoog tussen u en de zorgverlener te verbeteren. Binnen Zuyderland ondersteunen wij de 3 goede vragen op alle poliklinieken.
  Meer informatie

  Wat vraag ik mijn arts?

  Weet wat u de specialist wilt vertellen. Probeer zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen welke klachten u hebt en op welk moment.
  U kunt ook een familielid of goede bekende vragen om mee te gaan naar uw afspraak. Twee personen horen meer dan één.
  Lees voor tips de folder ‘Wat vraag ik aan mijn arts’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

 • Specifiek voor locatie Heerlen

  Onderzoek na verwijzing door de  huisarts
  Heeft uw huisarts u verwezen voor een onderzoek? Bel dan voor een afspraak met: Afsprakenbureau Zuyderland/Mitralis: 045 – 820 0100
  Het afsprakenbureau Zuyderland/Mitralis is er voor patiënten die door de huisarts worden doorverwezen voor een onderzoek. Zij krijgen van de huisarts een formulier mee waarop het onderzoek wordt aangevraagd.

  Het gaat hoofdzakelijk om afspraken voor de volgende onderzoeken:

  • Medische beeldvorming: röntgen, echografie, mammografie, DEXA-scan.
  • Interne geneeskunde: scopieën van maag en darm,
  • Longgeneeskunde: Longvolume onderzoek
  • Cardiologie: Echocardiografie en ergofietstest

  In een aantal gevallen maakt de huisarts de afspraak voor de patiënt, in veel gevallen kan de patiënt dat zelf doen.

  Het afsprakenbureau Zuyderland/Mitralis is voor alle afspraken op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur te bereiken via tel: 045 – 820 0100.

  Meer informatie?
  Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Mitralis.