direct contact

Direct contact

Tevredenheidsonderzoek

Zuyderland Medisch Centrum houdt doorlopend een tevredenheidsonderzoek. Wij vinden het erg belangrijk om te weten wat u van onze zorg vindt en hoe wij deze kunnen verbeteren.

Contactgegevens

Patiëntenservice
Locatie  Heerlen tel: 088 – 459 6300
Locatie Sittard-Geleen tel: 088 – 459 7603
patientenservice@zuyderland.nl 

U kunt u na een bezoek aan een van de poliklinieken, of na een opname schriftelijk worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Patiënten worden hiervoor willekeurig ‘door de computer’ geselecteerd. U krijgt dan een brief met een login thuisgestuurd. Patiënten van 65 jaar en ouder krijgen bovendien een papieren vragenlijst meegestuurd.

Hoe invullen? 
Digitaal
Wanneer u de vragenlijst via internet wilt invullen, hebt u hiervoor de login (respondent ID en wachtwoord) nodig die in de uitnodiging staan die u hebt gekregen. Volg de instructies op het scherm. Patiënten die niet in staat zijn om de vragenlijst digitaal in te vullen, kunnen contact opnemen met onze Patiëntenservice, locatie Heerlen tel: 088 – 459 6300, locatie Sittard-Geleen tel: 088 459 7603 .Op verzoek krijgt u dan een papieren vragenlijst toegestuurd.
Het online tevredenheidsonderzoek.

Via post
Hebt u een papieren vragenlijst ontvangen, dan kunt u deze ingevulde vragenlijst kostenloos retourneren in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Wat gebeurt er met mijn ingevulde vragenlijst?
Uw ingevulde vragenlijst wordt door een door Zuyderland ingehuurd extern en geaccrediteerd bureau (Meteq in Boxtel) verwerkt. Dit gebeurt anoniem en geheel geautomatiseerd.

Van de teruggekomen vragenlijsten worden per afdeling (polikliniek of verpleegafdeling) rapportages gemaakt, die naar het management van Zuyderland worden gestuurd. Uit de gegevens in de rapportages kan het management zien waarop goed wordt gescoord door de afdelingen en waarop slecht. Hiermee kan worden gewerkt aan het verbeteren van de zorg.
Veelgestelde vragen:

 • Waarom ontvang ik deze brief?

  Wij willen graag uw mening weten over de zorg die u van Zuyderland Medisch Centrum heeft ontvangen, zodat wij de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren. Daartoe worden middels een willekeurige steekproef geselecteerd. Dit gebeurt geautomatiseerd. Maandelijks worden er zo’n 3.000 patiënten uitgenodigd om deel te nemen.

  Deelname is vanzelfsprekend vrijwillig en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.

 • Wie worden er benaderd?

  Voor het onderzoek worden patiënten bevraagd die kortgeleden op de polikliniek of op de Spoedeisende Hulp zijn geweest, of die in het ziekenhuis hebben gelegen. In de brief en op de vragenlijst staat de polikliniek of de verpleegafdeling vermeld waarover de vragenlijst gaat.

 • Is het onderzoek anoniem?

  Het onderzoek is volledig anoniem.

  Patiënten worden volstrekt willekeurig en door de computer geselecteerd. De door u ingevulde vragen zijn niet direct herleidbaar tot uw persoon, tenzij u zelf uw persoonsgegevens heeft vermeld.

  De uitkomsten worden door Meteq, een onafhankelijk onderzoeksbureau, verwerkt tot rapportages. Meteq behandelt de onderzoeksgegevens eenmalig, anoniem en strikt vertrouwelijk.

   

 • Ik heb een brief gekregen. Op welke manieren kan ik meedoen aan het onderzoek?

  U kunt op twee manieren meedoen. U bepaalt zelf op welke manier dit voor u het prettigst is:

  1. U vult de vragenlijst in via internet.
  Hiervoor heeft u de inlogcode (respondent ID en wachtwoord) nodig die u in de uitnodigingsbrief vindt. Na inloggen komt u in de in de brief genoemde vragenlijst. Het invullen kost ongeveer vijf minuten van uw tijd. Klik hier voor de online vragenlijst.

  2. U vult de papieren vragenlijst in.
  Patiënten van 65 jaar en ouder krijgen deze bij de uitnodiging meegestuurd. Wanneer u niet over internet beschikt of liever de papieren vragenlijst invult, kunt u contact opnemen met onze afdeling Patiëntenservice, tel: 045-576 6300. Op verzoek krijgt u dan een papieren vragenlijst toegestuurd.
  Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijf minuten tijd. Schrijft u s.v.p. geen opmerkingen bij de antwoorden. Omdat de vragenlijsten geautomatiseerd worden verwerkt (ingescand), worden de erbij geschreven antwoorden onleesbaar; uw opmerkingen zijn dus niet leesbaar voor het geautomatiseerde systeem en gaan verloren. Dat is jammer van alle moeite!
  Na het invullen stuurt u de vragenlijst in de bijgeleverde antwoordenvelop naar het onderzoeksbureau Meteq in Boxtel. Dit bureau verwerkt voor Zuyderland de vragenlijsten tot rapportages.

 • Ik heb meer dan één uitnodiging ontvangen; moet ik deze vragenlijsten allemaal invullen en retourneren?

  De selectie van patiënten voor het onderzoek verloopt volledig geautomatiseerd. De computer selecteert volstrekt willekeurig de patiënten die een uitnodiging krijgen. Bijkomend voordeel is, dat er wordt bijgehouden welke patiënten al een vragenlijst hebben gehad. Daardoor kunt u maar één keer per jaar een uitnodiging krijgen, ongeacht hoe vaak u in het ziekenhuis bent geweest. Het maakt daarbij niet uit of u de vragenlijst invult of niet.

  De naam van het polikliniek of de verpleegafdeling waarvoor u een vragenlijst krijgt staat in de brief en op de vragenlijst zelf.

  In een enkel geval kan het voorkomen dat u meerdere uitnodigingen ontvangt. Een aantal keer per jaar vinden er extra onderzoeken plaats onder patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten met diabetes en longpatiënten.

  We stellen het evenwel erg op prijs wanneer u de moeite wilt doen om alle vragenlijsten ingevuld te retourneren! Daarmee kunt u ons nog beter helpen om de zorg te verbeteren!

 • Mijn gegevens in de uitnodigingsbrief zijn niet juist. Wat nu?

  Wij gebruiken de bij ons bekende gegevens van patiënten. Dit zijn de gegevens zoals u die aan ons ziekenhuis heeft doorgegeven. Wanneer u bent verhuisd of de gegevens kloppen om een andere reden niet meer, verzoeken wij u om dit aan ons door te geven. Dat kunt u doen aan de balie (receptie of polikliniek).

 • Hoe kan het dat iemand die is overleden toch een brief krijgt?

  Om de anonimiteit en objectiviteit van dit onderzoek te borgen hebben wij een willekeurige selectie gemaakt uit ons meest recente patiëntenbestand.

  Daar wij – ter bescherming van ieders privacy – geen inzicht hebben in bestanden van gemeenten en andere zorginstellingen dan dit ziekenhuis, kan het zijn dat wij patiënten benaderen die niet (meer) in staat zijn deze vragenlijst in te vullen. Wij bieden bij voorbaat onze excuses aan voor deze vervelende situatie.

 • Ik wil geen uitnodiging (meer) ontvangen. Wat moet ik hiervoor doen?

  Wanneer u er geen prijs op stelt dat wij u een vragenlijst sturen, kunt u dit aan ons kenbaar maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice, tel. (045) 576 63 00 (tijdens kantooruren). Of een e-mail naar patientenservice@zuyderland.nl. Vermeld uw naam, adres, geboortedatum en bij voorkeur ook de respondent ID die in de uitnodigingsbrief staat.

  De selectie van patiënten is zodanig georganiseerd dat u maar één uitnodiging per jaar ontvangt.

 • Mag ik hulp vragen bij het invullen van de vragenlijst?

  Indien u niet in staat bent om de vragenlijst zelf in te vullen, mag u hierbij natuurlijk hulp van een naaste vragen of het formulier door hem/haar laten invullen. U mag de vragenlijst echter niet doorgeven aan een andere patiënt.

 • Hoe snel moet ik de ingevulde vragenlijst terugsturen?

  Wij ontvangen uw reactie het liefst binnen twee weken retour. Wanneer u de papieren vragenlijst gebruikt kunt u deze ingevuld terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig.

  Ingevulde vragenlijsten die op redelijke termijn hierna bij het onderzoeksbureau binnenkomen, worden in principe nog wel verwerkt.

 • Waarom kan ik geen opmerkingen bij de vragen schrijven?

  De papieren vragenlijsten worden door een scanner ingelezen. Dat betekent dat alleen de door u gegeven antwoorden (= de met pen ingekleurde vakjes) worden ‘gelezen’. Eventuele opmerkingen die u bij uw antwoorden heeft geschreven, gaan daardoor verloren en dat is jammer!

  We vragen u daarom om uw eventuele opmerkingen op een apart papier mee te sturen in de antwoordenvelop. Mocht u er prijs op stellen, dat de leidinggevende van de afdeling, waarnaar uw opmerking(en) verwijst, contact met u opneemt, vermeld dan uw naam én het telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent. Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

  Zo weten we zeker dat ook uw opmerkingen bij ons terecht komen!

 • Ik kan niet inloggen, waar ligt dat aan?

  Dat inloggen niet lukt, kan verschillende oorzaken hebben:

  1. U hebt n.a.v. uw bezoek aan Zuyderland Medisch Centrum geen uitnodigingsbrief ontvangen.

  Voor deelname aan het patiënttevredenheidsonderzoek vindt een steekproefsgewijze selectie plaats, d.w.z. dat niet elke patiënt zo’n brief met uitnodiging tot deelname ontvangt. Wilt u toch graag uw ervaringen met ons delen, neem dan contact op met de (afdelingsmanager van de) polikliniek die u heeft bezocht, of de afdeling waar u was opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice, tel: 045 – 576 6300 (kantooruren). Hier kunt u ook informatie inwinnen over bijvoorbeeld het indienen van een klacht.

  1. U hebt een brief met inlogcode, maar deze werkt niet.

  Let goed op dat u op de juiste website bent. Type géén punt of punt nl achter het webadres.

  Let goed op bij het overnemen van de inlogcode (respondent ID en wachtwoord). Deze bestaat uit een cijfer-/(hoofd)lettercombinatie. Een veelgemaakte fout is dat tussen de cijfers en de letters een spatie wordt gezet. Alle cijfers en letters moeten echter achter elkaar, dus zonder spaties worden getypt. Kunt u dan nog niet inloggen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice, tel: 045 -576 6300. Een medewerker helpt u dan op weg.

  Vul het webadres in de adresbalk linksboven van het beeldscherm, dus niet in een zoekmachine (zoals Google, Explorer of Firefox).

 • Ik heb een klacht over het ziekenhuis. Kan ik die ook via deze vragenlijst kwijt?

  Dat is toegestaan, maar omdat de uitkomsten van het onderzoek bij een extern onderzoeksbureau terecht komen, duurt het enige tijd voordat het ziekenhuis uw klacht krijgt doorgestuurd. Omdat het onderzoek anoniem is en de ruimte op het vragenformulier beperkt is, is het verstandig om uw klacht op een apart papier te zetten en uw naam en telefoonnummer te vermelden als u wilt dat er contact met u wordt opgenomen.

  Beter is om in geval van een klacht, zeker wanneer het er één betreft die vanuit  het ziekenhuis zo snel mogelijk actie behoeft, rechtstreeks te melden. Er kan dan direct iets aan uw ontevredenheid worden gedaan.

  Dit kan op verschillende manieren. Kijk op onze pagina Een klacht voor meer informatie.

 • Hoe worden afdelingen beoordeeld?

  De meeste vragen zijn voorzien van een norm. Dat betekent dat door het ziekenhuis is bepaald dat een afdeling een minimale score moet behalen.

  De verpleegafdelingen en poliklinieken werken aan verbetering met o.a. een eigen Verbeter Top 3 van de vragen die de laagste scores hebben gekregen en die daarnaast door patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld als belangrijk worden gezien.