direct contact

Direct contact

Research- en Innovatiefonds Zuyderland

 • Over Research- en Innovatiefonds Zuyderland

  Als topklinisch opleidingsziekenhuis geloven we dat wetenschappelijk onderzoek en innovatie essentieel zijn voor betere patiëntenzorg. Het investeren in innovatieve en wetenschappelijke projecten die bijdragen aan de zorg die we Zuyderland dagelijks bieden, geeft onze zorgprofessionals de mogelijk om nieuwe inzichten te vergaren en kennis op te doen. Dit alles met als doel om de kwaliteit van onze patiëntenzorg te verbeteren, voor nu én voor de toekomst.
  De stichting Research- en Innovatiefonds draagt hieraan bij.

  Het fonds heeft als doel het bevorderen, stimuleren, initiëren en subsidiëren van klinisch wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie in Zuyderland Medisch Centrum, als ook de activiteiten die daarmee verband houden op medisch en verpleegkundig gebied. De stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland beoogt het algemeen belang te dienen en heeft geen winstoogmerk.

  Zuyderland Medisch Centrum is een groot, topklinisch opleidingsziekenhuis met als belangrijkste ambitie het verlenen van de best mogelijke patiëntenzorg in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Onze artsen en verpleegkundigen willen kwalitatief hoogwaardige zorg niet alleen behouden voor de regio, maar vooral ook verder verbeteren en verdiepen. Voor het verbeteren van onze zorg en behandelingen is wetenschappelijk onderzoek en innovatie noodzakelijk. Onderzoek en innovatie kost handen vol geld en wordt niet regulier bekostigd door de overheid of zorgverzekeraars. Om wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen Zuyderland Medisch Centrum blijvend mogelijk te maken, is – fiscaal vriendelijk – het Research- en Innovatiefonds Zuyderland opgericht.

 • Research en innovatie

  Het Research- en Innovatiefonds Zuyderland maakt onderzoek naar een betere en effectievere behandeling mogelijk en heeft daarbij de volgende medische speerpunten:

  • Oncologie
  • Obesitas
  • Neurocognitieve aandoeningen
  • Mobiliteit en bewegen
  • Zorg aan ouderen

  In ons ziekenhuis dragen wij jaarlijks bij met ca. 350 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden ieder kwartaal gepubliceerd in ons wetenschappelijk magazine Zuyderland & Science.
  Zuyderland Medisch Centrum heeft een goede infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Binnen Bureau Wetenschappelijk Onderzoek van Zuyderland werken gepromoveerde wetenschapscoördinatoren, die medisch specialisten en verpleegkundigen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Daarnaast is er een innovatietafel die actief betrokken is of ondersteuning biedt bij het implementeren van zorginnovaties.

 • Bestuur

  Van links naar rechts: Dr. W. Nijdam voorzitter, Y. Kruijtzer, MSc penningmeester
  en drs. J. Straetmans secretaris

  Beloningsbeleid
  Het Bestuur van de Stichting bestaat uit enthousiaste leden die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hun werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de Stichting. Hiervoor kunnen de bestuursleden een niet bovenmatige onkostenvergoeding en vacatiegeld ontvangen.

 • Beleidsplan en jaarverslagen

  Voor het komend jaar is er een beleid neergezet, waarin de verschillende vormen van fondsenwerving in kaart zijn gebracht. Tevens wordt in het beleidsplan aangegeven hoe we een ieder bij het Research- en Innovatiefonds willen betrekken.

 • ANBI-status

  De Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld bij een lijfrenteschenking) fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op http://www.anbi.nl

  RSIN/ Fiscaalnummer: 858293675
  Kamer van Koophandel: 70364753

 • Gezocht: Senior donateur werver

  Senior donateur werver voor het Research- en Innovatiefonds Zuyderland

  Om wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen Zuyderland Medisch Centrum blijvend mogelijk te maken, is het Research- en Innovatiefonds Zuyderland opgericht.
  Voor dit fonds zijn wij op zoek naar betrokken en ervaren medewerkers met levenservaring die willen helpen met de fondsenwerving in Zuyderland. U werft donaties voor onderzoek en een betere en effectievere behandeling op de volgende medische aandachtsgebieden van Zuyderland: Oncologie, Obesitas, Neurocognitieve aandoeningen, Mobiliteit en bewegen en Zorg aan ouderen.

  Uw werkzaamheden
  In uw werkzaamheden als werver gaat u in de ziekenhuishal in Sittard-Geleen en/of Heerlen op vriendelijke wijze in gesprek met patiënten en bezoekers met als doel donateur te worden van het Research- en Innovatiefonds Zuyderland. Tijdens het werven is een goed gesprek en aandacht voor de relatie met donateurs het allerbelangrijkst.

  Bent u 55 jaar of ouder, representatief, sociaal, empathisch en niet bang om met mensen in gesprek te gaan  en beschikt u ook over goede communicatieve en commerciële vaardigheden, dan zijn wij misschien wel op zoek naar u.

  StreetSeniors werft met ervaren senioren, donateurs voor het Research- en Innovatiefonds in Zuyderland Medisch Centrum. Gezien de doelgroep is bewust de keuze gemaakt voor senior wervers uit de eigen regio. Gesprekken tussen leeftijdsgenoten zijn over het algemeen sneller vertrouwd en doelmatiger, waardoor er duurzame geefrelaties kunnen ontstaan. De patiënten en bezoekers ervaren de gesprekken met de senioren als zeer prettig.

  U wordt getraind door StreetSeniors, zodat u goed voorbereid met de werkzaamheden van start kunt gaan. Wij investeren in uw persoonlijke ontwikkeling. Voor de werkzaamheden ontvangt u tevens een vergoeding.

  U werkt in een klein team of zelfstandig met flexibele werktijden. De werktijden zijn gemiddeld drie uur per dag op doordeweekse dagen. Wij zijn op zoek naar iemand die minimaal zes uur en maximaal vijftien uur per week beschikbaar is en met het openbaar vervoer of met de fiets naar het ziekenhuis komt.

  We starten met een proefperiode om te onderzoeken of u het werk leuk vindt en u voldoende donateurs werft. Bij gebleken geschiktheid, kunt u voor langere tijd een vast aantal uren per week aan de slag.

  Is uw interesse gewekt? Neemt u dan gerust contact op met Niek te Stroete niek@streetseniors.nl T 06 – 5343 5375

 • Doneren

  Wilt u het fonds eenmalig of structureel ondersteunen, vul dan het machtigingsformulier van de Folder Research en innovatiefonds in

  Ook is het mogelijk om handmatig een donatie te doen door een bedrag over te maken op de rekening van de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland .
  IBAN: NL59INGB 0666242100
  BIC: INGBBL2A

 • Contact

  De Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland
  Bezoekadres: Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen.
  Postadres: Postbus 5500, 6130 MB Sittard-Geleen
  Telefoon: 0031-612449777
  Email: researchinnov@zuyderland.nl
  IBAN: NL59INGB 0666242100
  BIC: INGBBL2A

  Wanneer u telefonisch contact opneemt met het secretariaat, wordt u te woord gestaan door Luc Cools. Hij is in dienst van Zuyderland Medisch Centrum en ondersteunt het Bestuur van de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland. Het secretariaat is op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08.30 uur tot 16.00 uur.

 • Nieuws

  Juli 2019
  Toegekende subsidies Research- en Innovatiefonds

  Medewerkers en medisch specialisten van Zuyderland Medisch Centrum hebben begin van dit jaar een aanvraag voor medefinanciering van hun onderzoek of innovatief project kunnen indienen bij het Research- en Innovatiefonds Zuyderland dat € 150.000 beschikbaar heeft gesteld. Het Bestuur van het fonds heeft 13 projectaanvragen ontvangen. Na toetsing aan diverse criteria door de Adviesraad heeft het Bestuur van het R&I Fonds een viertal projectvoorstellen op medisch wetenschappelijk, verpleegkundig wetenschappelijk en/of innovatief gebied gehonoreerd.

  U kunt de publiekssamenvattingen van de vier gehonoreerde projecten hier lezen.

  Mei 2019
  Met een oude Fransman en twee mini’s door Amerika
  Zoals in het vorige bericht vermeld reist een medewerkster van Zuyderland, Daniëlle met haar gezin, door Amerika met een oldtimer.
  Zo treden zij in de voetsporen van Daniëlle’s vader en werken aan de naamsbekendheid voor het Research- en Innovatiefonds Zuyderland.
  Ook de media in Parkstad besteden aandacht aan deze bijzondere reis.

  Lees verder..

  Mei 2019
  Medewerkster Zuyderland werft gelden tijdens Amerikareis
  Daniëlle, senior projectleider bij Projectbureau Additionele Gelden, verblijft momenteel voor enkele weken met haar gezin in Amerika. Deze reis heeft zij opgedragen aan haar vader die ruim twee jaar geleden na een ongelukkige val kwam te overlijden. Daniëlle, Martijn en hun kinderen reizen met een Citroën Traction Avant uit 1952 van haar vader van de oost- naar westkust, inclusief Route 66.

  Lees verder..

  Maart 2019
  Open dag Zuyderland en Sint Joepmarkt

  Onderzoeksfonds Zuyderland aanwezig op Open dag Zuyderland en op Sint Joepmarkt. Tijdens de Zuyderland Experience – de open dag van Zuyderland Medisch Centrum – op zaterdag 17 maart presenteerde het Research- en Innovatiefonds Zuyderland zich op de locatie Sittard-Geleen.

  Lees verder...