Ga naar hoofdinhoud

Reva-IC

Afspraak & Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via:

088 - 459 3701

088 - 459 3701

Locaties

Sittard-Geleen

Meldpunt West 32

De Reva-IC binnen Zuyderland MC geeft intensieve revalidatie aan patiënten die, gezien hun actuele ziektebeeld, zorg nodig hebben die alleen op een Intensive Care geboden kan worden.

Door middel van een multidisciplinaire aanpak, bestaande uit o.a. intensivisten, revalidatie artsen, intensive care verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werk etc. zal de patiënt eerder én in een betere conditie overgeplaatst kunnen worden. Dit leidt tot kortere ziekenhuisopname, minder heropnames op de Intensive Care én verbetering van zowel de lichamelijke – als geestelijke conditie van de patiënt.

Patiënten voor wie deze intensieve revalidatie uitkomst biedt, zijn patiënten met bijvoorbeeld Critical Illness Neuropathy, Guillain Barré, de moeilijk te ontwennen patiënt, polytrauma patiënten, patiënten met een (i)CVA en patiënten met een hoge dwarslaesie. De patiënt kan na deze revalidatie in een algeheel betere conditie overgeplaatst worden naar een revalidatie kliniek.

Afspraak & Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via:

088 - 459 3701

088 - 459 3701

Locaties

Sittard-Geleen

Meldpunt West 32

Revalidatie op de Intensive Care

Patiëntportaal

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier