direct contact

Direct contact

‘Ballonnetjes blazen op de computer’

Terwijl de zevenjarige Giovanni zijn jas opent, vertelt hij trots dat hij voetbalt bij HBC’09 in Buchten.....

Pulmocheck

Veel kinderen hebben op jonge leeftijd luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid of een piepende ademhaling. Deze klachten kunnen passen bij astma en/of allergieën. Om u en uw huisarts een antwoord te geven op de vraag of er bij uw kind sprake is van astma en/of allergieën, heeft Zuyderland Medisch Centrum de Pulmocheck ontwikkeld. U kunt voor dit onderzoek terecht in ons ziekenhuis in Sittard-Geleen.

Wat is de Pulmocheck?
Uw kind en u komen één ochtend naar het ziekenhuis. Via longfunctieonderzoek, een allergietest, lichamelijk onderzoek én gesprekken met enkele zorgverleners zoeken we een antwoord op de vraag of uw kind last heeft van astma en/of allergieën.

Toon meer informatie

Voor wie?
De Pulmocheck is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar met luchtwegklachten die passen bij astma. U kunt daarbij denken aan klachten zoals hoesten, kortademigheid en/of een piepende ademhaling. De keuze voor een leeftijdsgrens van 6 jaar is van belang omdat een longfunctieonderzoek onderdeel uitmaakt van de Pulmocheck. Om dit longfunctieonderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten kinderen goed naar opdrachten kunnen luisteren, meewerken en zich kunnen concentreren. De ervaring leert dat dit vanaf een leeftijd van 6 jaar meestal lukt. Een technisch goed uitgevoerd longfunctieonderzoek is van belang voor het beoordelen van de resultaten van het onderzoek.

 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met Kindergeneeskunde op telefoonnummer 088 – 459 9703.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt Oost 11

   

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen Pulmocheck– meldpunt Oost 11
  Dr. H van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Telefoonnummer afspraken :  088-4599703

 • Voorbereiding - waar over na te denken

  Voor de afspraak van de Pulmocheck is het van belang dat u goed nadenkt over de klachten van uw kind. Hieronder vindt u een checklijst die u voor de afspraak kunt doorlopen:

  • Sinds wanneer heeft uw kind luchtwegklachten? Kunt u zich het begin herinneren? Hoe zijn de luchtwegklachten begonnen?
  • Heeft uw kind hoestklachten? Hoe klinkt de hoest? Hoe zou u de hoest omschrijven? Hoest uw kind continu of in buien? Is het hoesten meer overdag of meer ’s nachts?
  • Heeft uw kind kortademigheidsklachten? Wat merkt u of ziet u aan uw kind als het kortademig is? Hoe is de ademhaling als u kind kortademig is?
  • Hoort u uw kind wel eens piepen bij de ademhaling? Is dit bij de inademing, uitademing of beide?
  • Hoe vaak heeft uw kind luchtwegklachten? Dagelijks? Wekelijks? Met perioden?
  • Zijn er bepaalde perioden, bijvoorbeeld winter of zomer,  dat uw kind meer luchtwegklachten heeft?
  • Zijn er factoren bekend waardoor de luchtwegklachten verergeren?
  • Is uw kind bekend met allergieën? Zo ja, welke?
  • Heeft uw kind in het verleden al eens een allergietest gehad (bloedonderzoek of huidtest)?
  • Heeft uw kind last van eczeem of last van eczeem gehad?
  • Heeft uw kind klachten op gebied van keel, neus en/of oren?
  • Heeft uw kind hooikoortsklachten? Zo ja, welke?
  • Zijn er bepaalde perioden dat uw kind last heeft van hooikoortsklachten?
  • Komt er bij vader, moeder, broertjes en/of zusjes astma, allergie, hooikoorts of eczeem voor?
  • Welke medicatie gebruikt uw kind?
  • Gebruikt uw kind luchtwegverwijdende medicatie ? Zo ja, vindt u dat deze helpt bij klachten?

  Neem alle medicatie die uw kind gebruikt mee naar de afspraak.

  Printversie aandachtspuntenlijst

 • Voorbereiding - medicatie

  Stoppen met medicatie
  Voor het longfunctieonderzoek is het van belang dat uw kind stopt met het innemen van (luchtweg)medicatie, vóór de afspraak van de Pulmocheck. Vanaf welk moment u deze medicatie dient te stoppen, kunt u terugvinden in onderstaande lijst. Medicijnen die niet in deze lijst voorkomen, kan uw kind gewoon blijven gebruiken.

  Meebrengen medicatie
  Ook willen wij u vragen om alle medicatie en voorzetkamers/hulpmiddelen die uw kind gebruikt, mee te nemen naar de afspraak.

  Lijst Stoppen met medicatie

  Medicatie die niet gestopt hoeft te worden
  – Qvar (Beclametason)
  – Flixotide (Fluticasonpropionaat)
  – Pulmicort (Budesonide)
  – Alvesco (Ciclesonide)
  – beclomethason
  – fluticasonpropionaat
  – budesonide

  Stoppen 8 uur voor aanvang onderzoek:
   Airomir (Salbutamol)
   Ventolin (Salbutamol)
   salbutamol

  Stoppen 12 uur voor aanvang onderzoek:
   Berodual (Fenoterol+Ipratropium)
  Bricanyl (Terbutaline)

  Stoppen 24 uur voor aanvang onderzoek:
   Oxis (Formoterol)
   Serevent (Salmeterol)
   Seretide (Salmeterol en Fluticason)
   Salmeterol-fluticasonpropionaat
   Symbicort (Formoterol en Budesonide)
   Flutiform ( Formoterol + Fluticason)
   Foster (Formoterol + Beclometason)
   Singulair (Montelukast)
   montelukast

  Stoppen 48 uur voor aanvang onderzoek:
   Relvar Ellipta (Fluticasonfuroaat/Vilanterol)

  Stoppen 72 uur voor aanvang onderzoek:
   Atarax  (Hydroxyzine)
   Aerius (Desloratadine)
   Fenistil  (Dimetindeen)
   Ketotifen, Zaditen  (Ketotifen)
   Claritine/ Allerfree( Loratadine)
   Mizollen  ( Mizolastine)
   Phenergan / Promethazine  (Promethazine)
   Tavegil  (Clemastine)
   Telfast  (Fexofenadine)
   Xyzal  (Levocetirizine)
   Zyrtec/ Reactine/ Revalintabs  (Cetirizine)

  Stoppen 1 week voor aanvang onderzoek:
  —   Prednison/prednisolon/ Di-Adreson
  —   hormoonzalven (als er een allergietest / huidtest gepland is)

   

 • De gang van zaken

  1.  Gesprek verpleegkundig specialist kinderlongziekten (meldpunt Oost 11)
  Tijdens dit gesprek bespreken we de klachten van uw kind en verrichten we lichamelijk onderzoek. Hiertoe behoren het opnemen van de lengte, het bepalen van het gewicht, het beluisteren van de longen en een inspectie van het KNO-gebied (keel-neus en oren). Verder kijken we – als uw kind medicatie gebruikt – kort naar de wijze van toedienen. Wij verzoeken u dan ook dringend alle medicatie en voorzetkamers / hulpmiddelen mee te brengen naar de afspraak.

  2.  Longfunctieonderzoek (meldpunt West 06)
  Uw kind ondergaat de volgende longfunctieonderzoeken:

  • Huidtest voor het bepalen van allergieën: Een allergietest wordt gedaan om te kijken voor welke stoffen uw kind eventueel overgevoelig is. De test bestaat uit 15 verschillende stofjes zoals b.v. hond, kat, gras, bomen of huisstof (duur onderzoek: 45 minuten).
  • Stikstofmonoxidemeting (NO-meting): Onderzoek waarbij de hoeveelheid gas (stilkstofmonoxide) bij uitademing wordt gemeten. Dit onderzoek wordt gedaan om te kijken of er sprake is van een ontsteking van de luchtwegen of astma (duur onderzoek: 15 minuten). Voor het onderzoek mag het kind 1 uur niet eten/drinken en inspannen.
  • Flow volume curve: Onderzoek waarbij de hoeveelheid lucht wordt gemeten, die maximaal in- en uitgeademd kan worden. Tijdens dit onderzoek blaast het kind door een apparaat (duur onderzoek: 45 minuten).

  Klik hier voor meer informatie over de onderzoeken bij Kinderlongfunctie.

  3.  Gesprek met de kinder(long)arts (meldpunt Oost 11)
  Tijdens dit gesprek zal de kinder(long)arts met u de resultaten van het longfunctieonderzoek en de verkregen informatie uit het gesprek met de verpleegkundig specialist bespreken. U krijgt antwoord op de vraag of er sprake is van astma en/of allergieën. Verder geeft de kinder(long)arts de huisarts een medicatie-/behandeladvies. De kinder(long)arts schrijft geen recept uit voor eventueel andere medicatie, deze verantwoordelijkheid blijft bij de huisarts. Uw huisarts krijgt schriftelijk bericht over de onderzoeksresultaten die met u besproken zijn. Is er verdere behandeling nodig? Dan moet u een vervolgafspraak bij uw huisarts maken.

  4.  Gesprek kinderlongverpleegkundige (meldpunt Oost 11)
  Is bij uw kind de diagnose astma en/of allergieën vastgesteld? Dan volgt een afspraak bij de kinderlongverpleegkundige. Deze zal uw kind een inhalatie-instructie geven waarin het leert om medicatie op een juiste manier toe te dienen. Dit is essentieel omdat medicatie bij een onjuiste toediening niet in de longen terechtkomt en dus ook niet zal werken. Verder geeft de kinderlongverpleegkundige uitleg over astma en/of allergieën en de medicatie .

 • Na afloop

  Binnen 24-48 uur na afloop van de Pulmocheck ontvangt uw huisarts via een e-mail bericht over de Pulmocheck. Uzelf ontvangt dit bericht bij afloop van de Pulmocheck. Hierin kunt u nalezen welke adviezen er zijn gegeven. Als er verdere behandeling nodig is, dient u een vervolgafspraak te maken bij uw huisarts.