direct contact

Direct contact

‘Adieu….’

'Mevrouw van de Roer’, zegt de Parkinsonverpleegkundige. ‘Zou u even op willen staan, dan kijken we hoe het lopen gaat’.

Lees meer

Parkinson

Het Parkinsoncentrum van Zuyderland Medisch Centrum is verbonden aan de afdeling Neurologie van Zuyderland Medisch Centrum.

Het Parkinsoncentrum vindt u op twee locaties: in Sittard-Geleen en in Heerlen. Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen op beide locaties terecht voor behandeling, begeleiding en specifieke informatie over deze aandoening.

Toon meer informatie

Centraal zenuwstelsel
De ziekte van Parkinson is een ziekte van het centraal zenuwstelsel. Meestal spelen zowel omgevingsfactoren als erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van deze aandoening. De ziekte ontstaat doordat bepaalde cellen in de hersenstam, de zwarte kern, de chemische stof dopamine niet meer in voldoende mate aanmaken. Dopamine is een stof die nodig is om signalen van de hersenen door te geven aan de spieren. Deze stof is essentieel voor de overdracht van prikkels van zenuwcel naar zenuwcel. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Tot de meest opvallende verschijnselen van de ziekte van Parkinson behoren spierstijfheid, bewegingstraagheid, beven en houdingsinstabiliteit.

 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met Neurologie op telefoonnummer 088 – 459 9717.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden op de begane grond, balie 1.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Parkinsoncentrum – begane grond, balie 1
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9717

  Routebeschrijving

 • Spreekuur

  Patiënten die naar het ziekenhuis verwezen zijn, komen in eerste instantie bij de neuroloog terecht. Als de ziekte van Parkinson bij u wordt geconstateerd, kunt u terecht in het Parkinsoncentrum van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen en in Heerlen.

  Het Parkinsoncentrum in Sittard-Geleen kent twee verschillende spreekuren:

  • Gezamenlijk Parkinsonspreekuur
  • Verpleegkundig Parkinsonspreekuur

  Gezamenlijk Parkinsonspreekuur
  Als bij u de ziekte van Parkinson is geconstateerd, dan gaat u eerst naar het zogeheten Gezamenlijk Parkinsonspreekuur. Bij dit spreekuur zijn een neuroloog en een Parkinsonverpleegkundige aanwezig. Het houden van een gezamenlijk spreekuur geeft een bredere kijk op de patiënt en zijn of haar ziektebeeld, zo blijkt uit ervaring. De patiënt staat centraal en de behandeling is zowel medisch als verpleegkundig. Doordat de Parkinsonverpleegkundige ook manager van het Parkinsoncentrum is, is deze steeds optimaal geïnformeerd over de situatie van de patiënt. Dit maakt het mogelijk om sneller te reageren en overlegmomenten in te plannen.

  Verpleegkundig Parkinsonspreekuur
  Hebt u het gezamenlijk Parkinsonspreekuur bezocht, dan kunt u een afspraak maken voor het verpleegkundig Parkinsonspreekuur. Tijdens dit spreekuur is alleen de Parkinsonverpleegkundige aanwezig. Deze coördineert en regelt de totale zorg voor de Parkinsonpatiënt. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Medische informatie over de ziekte.
  • Adviezen en instructies over omgaan met de ziekte.
  • Informatie en begeleiding over de medicatie.
  • Het beoordelen en coördineren van paramedische begeleiding zoals fysio-, logo- en ergotherapie.
  • Het beoordelen, coördineren en aanvragen van ondersteunde zorg zoals thuiszorg, diëtetiek en maatschappelijk werk.
  • Adviezen over voeding bij de ziekte van Parkinson.

  Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen ook terecht op het Parkinsonspreekuur van het Parkinsoncentrum in Heerlen. Patiënten kunnen er aankloppen voor medische hulp en behandeling van deze chronische ziekte. Een van de grote voordelen van het Parkinsoncentrum is dat alle kennis en ervaring gebundeld is. Zo werken de medisch specialisten van de afdeling Neurologie van Zuyderland Medisch Centrum bijvoorbeeld nauw samen met revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. Door de samenwerking is de kans dat problemen over het hoofd worden gezien een stuk kleiner.

 • Onderzoek

  Door te luisteren naar uw klachten en door u te onderzoeken, kan een neuroloog beoordelen of er problemen zijn in het centraal zenuwstelsel. De neuroloog beschikt over een groot aantal tests waarmee hij kan onderzoeken of u een stoornis in het zenuwstelsel hebt. Het neurologisch onderzoek kan bestaan uit bijvoorbeeld het testen van het geheugen, de ogen of de kracht in de diverse spieren.

  Bloedonderzoek
  Het kan ook nodig zijn dat bij u bloedonderzoek nodig is. Hiervoor kunt u bloed laten afnemen bij de afdeling Bloedafname.

 • Behandelingen

  Als een diagnose is gesteld, bespreekt de neuroloog met u welke behandelmogelijkheden er zijn. Behandelingen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het slikken van medicijnen, revalidatie, fysiotherapie, ergotherapie of een operatie. Soms krijgt u ook het advies om u aan bepaalde leefregels te houden.

  Wanneer een operatie noodzakelijk is, is het in de meeste gevallen niet de neuroloog die u opereert, maar de neurochirurg. De neurologen en neurochirurgen werken intensief met elkaar samen.

 • Multidisciplinair overleg

  De neuroloog of de Parkinsonverpleegkundige kunnen u verwijzen naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de ergotherapeut of de logopedist. Ook een verwijzing naar de revalidatiearts of neuropsycholoog behoort tot de mogelijkheden. De bevindingen van de screening (onderzoeken en behandelingen) die hieruit voortkomen, worden structureel eens per maand besproken in een multidisciplinair team. Deze bespreking tussen de Parkinsonverpleegkundige en de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist, revalidatiearts en neuropsycholoog wordt gecoördineerd door de Parkinsonverpleegkundige. Deze bespreekt de bevindingen ook weer met de patiënt. Op basis hiervan krijgt de patiënt concrete adviezen en hoort hij welke acties hij moet ondernemen.

 • Afspraak maken en contact

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met Neurologie op telefoonnummer 088 – 459 9717.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt West 06.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Parkinsoncentrum – meldpunt West 06
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 –  459 9717

  Routebeschrijving

 • Spreekuur

  Patiënten die naar het ziekenhuis verwezen zijn, komen in eerste instantie bij de neuroloog terecht. Als de ziekte van Parkinson bij u wordt geconstateerd, kunt u terecht in het Parkinsoncentrum van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen en in Heerlen.

  Het Parkinsoncentrum in Sittard-Geleen kent twee verschillende spreekuren:

  • Gezamenlijk Parkinsonspreekuur
  • Verpleegkundig Parkinsonspreekuur

  Gezamenlijk Parkinsonspreekuur
  Als bij u de ziekte van Parkinson is geconstateerd, dan gaat u eerst naar het zogeheten Gezamenlijk Parkinsonspreekuur. Bij dit spreekuur zijn een neuroloog en een Parkinsonverpleegkundige aanwezig. Het houden van een gezamenlijk spreekuur geeft een bredere kijk op de patiënt en zijn of haar ziektebeeld, zo blijkt uit ervaring. De patiënt staat centraal en de behandeling is zowel medisch als verpleegkundig. Doordat de Parkinsonverpleegkundige ook manager van het Parkinsoncentrum is, is deze steeds optimaal geïnformeerd over de situatie van de patiënt. Dit maakt het mogelijk om sneller te reageren en overlegmomenten in te plannen.

  Verpleegkundig Parkinsonspreekuur
  Hebt u het gezamenlijk Parkinsonspreekuur bezocht, dan kunt u een afspraak maken voor het verpleegkundig Parkinsonspreekuur. Tijdens dit spreekuur is alleen de Parkinsonverpleegkundige aanwezig. Deze coördineert en regelt de totale zorg voor de Parkinsonpatiënt. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Medische informatie over de ziekte.
  • Adviezen en instructies over omgaan met de ziekte.
  • Informatie en begeleiding over de medicatie.
  • Het beoordelen en coördineren van paramedische begeleiding zoals fysio-, logo- en ergotherapie.
  • Het beoordelen, coördineren en aanvragen van ondersteunde zorg zoals thuiszorg, diëtetiek en maatschappelijk werk.
  • Adviezen over voeding bij de ziekte van Parkinson.

  Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen ook terecht op het Parkinsonspreekuur van het Parkinsoncentrum in Heerlen. Patiënten kunnen er aankloppen voor medische hulp en behandeling van deze chronische ziekte. Een van de grote voordelen van het Parkinsoncentrum is dat alle kennis en ervaring gebundeld is. Zo werken de medisch specialisten van de afdeling Neurologie van Zuyderland Medisch Centrum bijvoorbeeld nauw samen met revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. Door de samenwerking is de kans dat problemen over het hoofd worden gezien een stuk kleiner.

 • Onderzoek

  Door te luisteren naar uw klachten en door u te onderzoeken, kan een neuroloog beoordelen of er problemen zijn in het centraal zenuwstelsel. De neuroloog beschikt over een groot aantal tests waarmee hij kan onderzoeken of u een stoornis in het zenuwstelsel hebt. Het neurologisch onderzoek kan bestaan uit bijvoorbeeld het testen van het geheugen, de ogen of de kracht in de diverse spieren.

  Bloedonderzoek
  Het kan ook nodig zijn dat bij u bloedonderzoek nodig is. Hiervoor kunt u bloed laten afnemen bij de afdeling Bloedafname.

 • Behandelingen

  Als een diagnose is gesteld, bespreekt de neuroloog met u welke behandelmogelijkheden er zijn. Behandelingen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het slikken van medicijnen, revalidatie, fysiotherapie, ergotherapie of een operatie. Soms krijgt u ook het advies om u aan bepaalde leefregels te houden.

  Wanneer een operatie noodzakelijk is, is het in de meeste gevallen niet de neuroloog die u opereert, maar de neurochirurg. De neurologen en neurochirurgen werken intensief met elkaar samen.

 • Multidisciplinair overleg

  De neuroloog of de Parkinsonverpleegkundige kunnen u verwijzen naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de ergotherapeut of de logopedist. Ook een verwijzing naar de revalidatiearts of neuropsycholoog behoort tot de mogelijkheden. De bevindingen van de screening (onderzoeken en behandelingen) die hieruit voortkomen, worden structureel eens per maand besproken in een multidisciplinair team. Deze bespreking tussen de Parkinsonverpleegkundige en de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist, revalidatiearts en neuropsycholoog wordt gecoördineerd door de Parkinsonverpleegkundige. Deze bespreekt de bevindingen ook weer met de patiënt. Op basis hiervan krijgt de patiënt concrete adviezen en hoort hij welke acties hij moet ondernemen.