Ga naar hoofdinhoud

Medisch Pedagogische Zorg

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak plannen voor een voorbereidingsgesprek? Neem dan contact op met het secretariaat van de kinderafdeling

088 - 459 7131

088 - 459 7131

De “Medisch Pedagogische Zorg” kijkt naar de ontwikkeling, opvoeding en het dagelijks functioneren van het kind tijdens hun ziekenhuisverblijf. De behoefte en belevingswereld van kinderen (en hun gezin) staan hierbij centraal. De medisch pedagogisch zorgverlener helpt kind en ouders bij pedagogische vraagstukken die tijdens een opname aan bod komen. Het doel van de medisch pedagogische zorg is om de opname voor kind en ouders zo prettig mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk stress.

De medisch pedagogisch zorgverlener biedt voor kind en ouders een luisterend oor. Ieder kind, ieder gezinssysteem en iedere situatie is uniek. Daarom proberen zij met voldoende aandacht en een open houding het verhaal van kind en ouders te verhelderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, het niveau en de behoefte van het kind.

Tijdens een ziekenhuisopname of een behandeling kan een kind in geheel nieuwe (niet alledaagse) situatie terecht komen met gebeurtenissen waar het nog geen ervaring mee heeft. Het medisch pedagogisch team hecht veel waarde aan voorspelbaarheid, zodat kinderen en ouders goed weten wat hen te wachten staat. De informatie die de medisch pedagogisch zorgverlener geeft is eerlijk en eenduidig.

Een kind is niet los te zien van zijn gezin. Het gezin vormt een veilige basis in het leven van ieder kind. Daarom vindt het medisch pedagogisch team het belangrijk om ouders, verzorgers, broertjes en zusjes zo veel mogelijk bij de begeleiding te betrekken.

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak plannen voor een voorbereidingsgesprek? Neem dan contact op met het secretariaat van de kinderafdeling

088 - 459 7131

088 - 459 7131

Bekijk de kinderwebsite

Snel naar

Team

Medisch pedagogische zorg

default avatar

M. Delsing

Medisch Pedagogisch Zorgverlener

N. Beuken

Medisch Pedagogisch Zorgverlener

default avatar

M. Franse

Medisch Pedagogisch Zorgverlener

default avatar

K. Ritzerfeld

Medisch Pedagogisch Zorgverlener

R. Dols

Medisch Pedagogisch Zorgverlener