Ga naar hoofdinhoud

Logopedie

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met:

088 - 459 9718

088 - 459 9718

Bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur

Locaties

Heerlen

Begane grond, balie/meldpunt/meldpunt/meldpunt 10

Sittard-Geleen

Meldpunt West 07

Logopedie is een onderdeel van Zuyderland Ziekenhuis Revalidatie en kan in verschillende vormen van revalidatie aan bod komen. Er is een team van logopedisten op zowel locatie Sittard als locatie Heerlen. De verschillende logopedisten hebben veelal hun eigen specialisaties en worden gericht ingezet op het gebied van hun expertise.

De logopedisten binnen het Zuyderland MC zijn verantwoordelijk voor diagnostisering, het behandelen en begeleiden van stem, spraak-, taal-, en slikstoornissen en voedingsproblemen bij patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis of de revalidatie afdeling.

Logopedische behandeling kan bij ons alleen plaatsvinden als u bent verwezen door een specialist uit het ziekenhuis.

De logopedisten onderzoeken en behandelen volwassenen met de volgende klachten:

  • Spraak- en taalproblemen o.a. ten gevolge van een beroerte of NAH (niet- aangeboren hersenletsel);
  • Slikproblemen o.a. ten gevolge van neurologische problemen, oncologie, dementie, algehele verzwakking of door trauma/chirurgie;
  • Aangezichtsverlamming (bijvoorbeeld bij verlamming van Bell);
  • Slik en/of stem-spraakproblemen bij stembandproblematiek, COPD of overige longproblemen

Bij klinisch opgenomen kinderen wordt de (preverbale) logopedist ingeschakeld bij:

  • Voedingsproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen;

De logopedist werkt volgens de verschillende werkwijzers vanuit de Beroepsvereniging NVLF en landelijke richtlijnen voor de betreffende stoornisgebieden, de beroepscode en volgens, in overeenstemming met afspraken met betrekking tot richtlijnen van verstrekking/ opvragen van patiënteninformatie, inzage recht en verstrekking Wet bescherming persoonsgegevens, regels/ afspraken rondom privacy.

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met:

088 - 459 9718

088 - 459 9718

Bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur

Locaties

Heerlen

Begane grond, balie/meldpunt/meldpunt/meldpunt 10

Sittard-Geleen

Meldpunt West 07