Infectiepreventie

Afspraak & Contact

Bent u op zoek naar meer informatie over de afdeling Infectiepreventie? Neem dan contact op met:

088-4599622

088-4599622

De afdeling Infectiepreventie van Zuyderland Medisch Centrum richt zich op het voorkómen van ziekenhuisinfecties en de verspreiding van (resistente) micro-organismen onder patiënten, bezoekers en personeel.

Gemiddeld loopt jaarlijks tussen de 5 à 10 procent van de opgenomen patiënten een infectie op in een ziekenhuis. Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor. Meestal worden ze veroorzaakt door bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt. Ook komt het voor dat ze worden overgedragen door andere patiënten, bezoekers of personeel. Onder bijzondere omstandigheden kunnen deze bacteriën de mens ziek maken. Mensen met een lage weerstand zijn extra vatbaar voor infecties. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een luchtweginfectie, urineweginfectie of wondinfectie oplopen.

Taken
Werkzaamheden

Afspraak & Contact

Bent u op zoek naar meer informatie over de afdeling Infectiepreventie? Neem dan contact op met:

088-4599622

088-4599622
10

deskundigen infectiepreventie