Ga naar hoofdinhoud

Infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie van Zuyderland richt zich op het voorkómen van zorginfecties en de verspreiding van (bijzonder resistente) micro-organismen onder patiënten, cliënten bezoekers en personeel.

Dit is belangrijk omdat er in het Zuyderland MC patiënten komen met een (tijdelijk) verminderde weerstand. Daardoor zijn ze vatbaarder voor infecties. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een luchtweginfectie, urineweginfectie, bloedbaaninfectie of wondinfectie krijgen. Preventie is ook belangrijk, omdat resistentie tegen antibiotica een groeiend probleem is.

Team en takenDe afdeling Infectiepreventie adviseert de afdelingen en specialismen binnen Zuyderland gevraagd en ongevraagd over hygiëne en infectiepreventie. Samen met verschillende disciplines binnen Zuyderland maken we beleid en leveren per afdeling specifieke ondersteuning. We werken volgens zowel landelijke richtlijnen als Europese wetgeving en streven naar een continue verbetering van patiëntveiligheid en kennis over infectiepreventie. Dit doen we onder andere door scholingen te geven, audits uit te voeren en door surveillance. Daarnaast signaleren we situaties die infecties kunnen veroorzaken, nemen we maatregelen die dit kunnen voorkomen en hebben we een coördinerende functie bij calamiteiten en uitbraaksituaties. Ons team bestaat uit deskundigen infectiepreventie, projectmedewerkers, artsen-microbioloog en een afdelingshoofd.

Dragerschap BRMO

Bij een geplande (ziekenhuis)opname wordt vooraf een risico-inventarisatie gemaakt. Dit om te checken of u mogelijk drager bent van een BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme).  Als voor of tijdens een opname blijkt dat u drager bent, wordt u daarover geïnformeerd door uw arts of verpleegkundige. U wordt dan mogelijk in isolatie verpleegd en de arts of verpleegkundige neemt extra voorzorgsmaatregelen. De afdeling Infectiepreventie informeert u over het dragerschap en de risicomelding daarvan in ons ziekenhuissysteem. Ons opvolgbeleid zorgt ervoor dat de risicomelding na enige tijd uit uw dossier kan worden gehaald, hierover wordt u dan geïnformeerd.