Ga naar hoofdinhoud

Infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie van Zuyderland Medisch Centrum richt zich op het voorkómen van ziekenhuisinfecties en de verspreiding van (resistente) micro-organismen onder patiënten, bezoekers en personeel.

Gemiddeld loopt jaarlijks tussen de 5 à 10 procent van de opgenomen patiënten een infectie op in een ziekenhuis. Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor en meestal worden ze veroorzaakt door bacteriën en virussen die de patiënt zelf bij zich draagt. Onder bijzondere omstandigheden kunnen deze bacteriën de mens ziek maken. Mensen met een lage weerstand zijn extra vatbaar voor infecties. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een luchtweginfectie, urineweginfectie, bloedbaaninfectie of wondinfectie oplopen. Ook komt het voor dat bacteriën en virussen worden overgedragen door andere patiënten, bezoekers of personeel. Mensen waarbij medische hulpmiddelen worden ingezet zijn extra vatbaar voor ziekenhuisinfecties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan infuusnaalden, blaaskatheters, maagsondes of wonddrains.

Bacteriële infecties kunnen over het algemeen behandeld worden met antibiotica. Het komt echter steeds vaker voor dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden tegen bepaalde soorten antibiotica, waardoor behandeling moeilijk of zelfs onmogelijk wordt. Indien sprake is van een dergelijk Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO), wordt de patiënt (net als bij virale infecties zoals Corona, waterpokken en Griep) in isolatie verpleegd en behandeld. Andere veel voorkomende voorbeelden van infecties die in isolatie worden verpleegd en behandeld zijn Tuberculose (TBC) en kinkhoest.