direct contact

Direct contact

Infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie van Zuyderland Medisch Centrum richt zich op het voorkómen van ziekenhuisinfecties en de verspreiding van (resistente) micro-organismen onder patiënten, bezoekers en personeel.

Gemiddeld loopt jaarlijks tussen de 5 à 10 procent van de opgenomen patiënten een infectie op in een ziekenhuis. Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor. Meestal worden ze veroorzaakt door bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt. Ook komt het voor dat ze worden overgedragen door andere patiënten, bezoekers of personeel. Onder bijzondere omstandigheden kunnen deze bacteriën de mens ziek maken. Mensen met een lage weerstand zijn extra vatbaar voor infecties. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een luchtweginfectie, urineweginfectie of wondinfectie oplopen.

Taken
De afdeling Infectiepreventie richt zich op het voorkómen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers. De afdeling houdt zich bezig met de preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties en geeft de afdelingen en specialismen in Zuyderland Medisch Centrum advies over hygiëne en infectiepreventie. De overheid verlangt van elk ziekenhuis in Nederland dat het zorgt voor een goed hygiëne- en infectiepreventiebeleid. De afdeling Infectiepreventie vertaalt landelijke afspraken en richtlijnen naar beleid voor Zuyderland.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de deskundigen Infectiepreventie zijn divers. Onderstaand vindt u voorbeelden van enkele veel voorkomende werkzaamheden:

  • Het signaleren van situaties die infecties kunnen veroorzaken en zorgdragen voor maatregelen die dit kunnen voorkomen.
  • Toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en controleren of deze het gewenste effect opleveren.
  • Het opstellen van richtlijnen en protocollen.
  • Het geven van advies, instructies, voorlichting en scholing op het gebied van infectiepreventie aan alle afdelingen binnen Zuyderland Medisch Centrum.
  • Het verzamelen van materiaal voor microbiologisch onderzoek.
  • Het opzetten, uitvoeren en beoordelen van epidemiologisch onderzoek.
  • Het bestrijden en voorkomen van epidemieën zoals MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). MRSA is een bacterie.

Contact
Bent u op zoek naar meer informatie over de afdeling Infectiepreventie?
Neem dan contact op met een van de medewerkers

Telefoonnummer: 088-4599622

10

deskundigen infectiepreventie