Ga naar hoofdinhoud

Voor internetbehandeling maken we gebruik van het platform Minddistrict. Internetbehandeling wordt altijd ingezet in combinatie met gesprekken met uw behandelaar. Uit onderzoek en praktijkervaring is gebleken dat het inzetten van internetbehandeling, in combinatie met reguliere gesprekken, een goede aanpak is voor mensen met psychische problemen.  

De behandeling bestaat dus uit gesprekken op onze locatie, in combinatie met videobellen via een computer, tablet of smartphone. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van online modules, waarmee u zelf aan uw behandeldoelen kunt werken. Uw hulpverlener kan u feedback geven op de oefeningen die u heeft gedaan of helpen als u een vraag heeft.  

Tijdens uw behandeling bepaalt de hulpverlener samen met u welke modules het beste passen bij uw hulpvraag en zet deze vervolgens voor u klaar. Wanneer u een moduledeel heeft afgerond kunt u deze naar de hulpverlener sturen. Deze zal dit moduledeel dan nakijken en hier schriftelijk feedback op geven. Het kan ook zijn dat u een dagboek moet invullen, deze vindt u dan ook terug in uw beginscherm.  

Voor meer informatie over internetbehandeling, klik hier.