Ga naar hoofdinhoud

Geheugencentrum

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met: Polikliniek Ouderengeneeskunde

088 – 459 9713

088 – 459 9713

Op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur

In het Geheugencentrum van Zuyderland Medisch Centrum houdt een team van medisch specialisten en andere deskundigen zich bezig met onderzoek, behandeling en zorg van en voor mensen met geheugenproblemen en diverse vormen van dementie. U kunt het Geheugencentrum op twee locaties bezoeken: in Heerlen en Sittard-Geleen.

Iedereen is vergeetachtig, en met het ouder worden neemt dat toe. Maar als het ernstige vormen aanneemt, is er misschien meer aan de hand. Ook bepaalde psychologische en gedragsveranderingen kunnen hiervoor een eerste aanwijzing zijn van een onderliggend geheugenverlies. Dit geheugenverlies kan diverse oorzaken hebben die soms lastig te achterhalen zijn. Het vroegtijdig laten onderzoeken van deze klachten is daarom van groot belang.

Cognitieve stoornissen

In het Geheugencentrum onderzoeken we vooral patiënten met zogenoemde cognitieve stoornissen. Met de term cognitie bedoelen we functies die te maken hebben met het denkvermogen. Hierbij kunt u denken aan functies zoals waarneming, concentratie, snelheid van informatieverwerking, taalgebruik, geheugen, oriëntatie, planning en praktische vaardigheden. Stoornissen van deze functies kunnen aanleiding geven tot problemen in het dagelijks leven.

Cognitieve stoornissen vinden hun oorzaak in de hersenen en de klachten uiten zich bijvoorbeeld door:

  • Vergeetachtigheid.
  • Verminderd oriëntatievermogen, de weg kwijt zijn.
  • Moeilijk op woorden kunnen komen.
  • Gedragsverandering.
  • Het niet meer kunnen uitvoeren van complexe handelingen.

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met: Polikliniek Ouderengeneeskunde

088 – 459 9713

088 – 459 9713

Op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur

Patiëntportaal

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier