direct contact

Direct contact

Geheugencentrum

In het Geheugencentrum van Zuyderland Medisch Centrum houdt een team van medisch specialisten en andere deskundigen zich bezig met onderzoek, behandeling en zorg van en voor mensen met geheugenproblemen en diverse vormen van dementie.

U kunt het Geheugencentrum op twee locaties bezoeken: in Sittard-Geleen en in Brunssum.

Toon meer informatie

Met het ouder worden neemt vergeetachtigheid toe. Als dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien meer aan de hand. Ook bepaalde psychologische en gedragsveranderingen kunnen mogelijk een eerste aanwijzing zijn van een onderliggend geheugenverlies. Dit geheugenverlies kan diverse oorzaken hebben die soms lastig te achterhalen zijn. Het vroegtijdig laten onderzoeken van deze klachten is daarom van groot belang.

Cognitieve stoornissen
In het Geheugencentrum onderzoeken we vooral patiënten met zogenoemde cognitieve stoornissen. Met de term cognitie bedoelen we functies die te maken hebben met het verwerken van informatie. Hierbij kunt u denken aan functies zoals waarneming, concentratie, taalgebruik, geheugen, oriëntatie en praktische vaardigheden. Stoornissen van deze functies kunnen aanleiding geven tot problemen in het dagelijks leven.

Cognitieve stoornissen vinden hun oorzaak in de hersenen en de klachten uiten zich bijvoorbeeld door:

 • Vergeetachtigheid.
 • Moeilijk op woorden kunnen komen.
 • Het niet meer kunnen uitvoeren van complexe handelingen.
 • Verminderd oriëntatievermogen, de weg kwijt zijn.
 • Het niet meer kunnen oplossen van (eenvoudige) problemen.

Bekijk ook de video's van geheugencentrum

Naar de newsroom
 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken op het Geheugencentrum?
  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard – Geleen
  Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen bellen van 08.30 – 17.00 uur met 088 – 459 9717

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich melden bij meldpunt West 06.

  Routebeschrijving

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Geheugencentrum- meldpunt West 06
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9717

 • Spreekuur

  U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar het Geheugencentrum van de afdeling Neurologie. Uw eerste bezoek aan het Geheugencentrum is bedoeld om informatie te verzamelen over uw klachten en de problemen die u ervaart in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van verschillende vragenlijsten. U hebt een gesprek met de neuroloog en de geheugenverpleegkundige. Ook krijgt u een algemeen en neurologisch onderzoek.

 • Onderzoek

  Vaak is aanvullend onderzoek nodig om een juiste diagnose te kunnen stellen. Dit onderzoek kan onder meer bestaan uit:

  • Bloedonderzoek;
  • MRI- of CT-scan van de hersenen;
  • LP (dit is onderzoek van het hersenvocht door middel van een ruggenprik);
  • EEG (hersenfilm);
  • Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek (NPO). Dit is bedoeld om vast te stellen welke cognitieve functies minder goed zijn.

  Hersenfilmpje
  In sommige gevallen is het ook nodig om een hersenfilmpje te maken.

 • Behandeling

  Als alle onderzoeken zijn afgerond, zal de neuroloog u duidelijkheid verschaffen over de diagnose en hoort u welke behandelmogelijkheden er zijn. De neuroloog werkt nauw samen met de geheugenverpleegkundige om uw behandeling zo goed mogelijk op uw specifieke situatie toe te spitsen. Ook is er aandacht voor begeleiding en advies.

 • Multidisciplinair overleg

  Binnen het Geheugencentrum werken verschillende specialisten en hulpverleners samen. Een maal per week hebben zij een gezamenlijk overleg waarin ze de bevindingen en resultaten van de diverse onderzoeken bespreken. Afhankelijk van de specifieke problemen en klachten waar u mee kampt, kunt u te maken krijgen met de volgende specialisten en/of hulpverleners:

  • Klinisch geriater en verpleeghuisarts: deze zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van oudere mensen.
  • Neuroloog: deze is gespecialiseerd in ziekten van het zenuwstelsel, waaronder de hersenen.
  • De neuroloog beoordeelt of een neurologische ziekte de oorzaak is van de geheugenstoornissen of dementie.
  • Psycholoog: deze beoordeelt het geestelijk functioneren en het gedrag.
  • Verpleegkundige: de verpleegkundigen van het Geheugencentrum spelen een centrale rol in de zorg voor de patiënt. Naast het begeleiden en verzorgen van de patiënt, coördineren ze de zorg rond de patiënt. Ook leveren ze een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke diagnose. Bijvoorbeeld door het doen van observaties.
 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken op het Geheugencentrum of bent u verhinderd?
  Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  U kunt op maandag en donderdag van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9717
  Op dinsdag, woensdag en vrijdag is het Geheugencentrum bereikbaar via Ouderengeneeskunde (Geriatrie) op telefoonnummer 088 – 459 9713

  Routebeschrijving

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij balie 3.01

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  Geheugencentrum – balie 3.01
  Prins Hendrikstraat 376
  6443 AE Brunssum
  Tel: 088 – 459 9717

 • Spreekuur

  U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar het Geheugencentrum van de afdeling Neurologie. Uw eerste bezoek aan het Geheugencentrum is bedoeld om informatie te verzamelen over uw klachten en de problemen die u ervaart in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van verschillende vragenlijsten. U hebt een gesprek met de neuroloog en de geheugenverpleegkundige. Ook krijgt u een algemeen en neurologisch onderzoek.

 • Onderzoek

  Vaak is aanvullend onderzoek nodig om een juiste diagnose te kunnen stellen. Dit onderzoek kan onder meer bestaan uit:

  • Bloedonderzoek;
  • MRI- of CT-scan van de hersenen;
  • LP (dit is onderzoek van het hersenvocht door middel van een ruggenprik);
  • EEG (hersenfilm);
  • Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek (NPO). Dit is bedoeld om vast te stellen welke cognitieve functies minder goed zijn.

  Hersenfilmpje
  In sommige gevallen is het ook nodig om een hersenfilmpje te maken.

 • Behandeling

  Als alle onderzoeken zijn afgerond, zal de neuroloog u duidelijkheid verschaffen over de diagnose en hoort u welke behandelmogelijkheden er zijn. De neuroloog werkt nauw samen met de geheugenverpleegkundige om uw behandeling zo goed mogelijk op uw specifieke situatie toe te spitsen. Ook is er aandacht voor begeleiding en advies.

 • Multidisciplinair overleg

  Binnen het Geheugencentrum werken verschillende specialisten en hulpverleners samen. Een maal per week hebben zij een gezamenlijk overleg waarin ze de bevindingen en resultaten van de diverse onderzoeken bespreken. Afhankelijk van de specifieke problemen en klachten waar u mee kampt, kunt u te maken krijgen met de volgende specialisten en/of hulpverleners:

  • Klinisch geriater en verpleeghuisarts: deze zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van oudere mensen.
  • Neuroloog: deze is gespecialiseerd in ziekten van het zenuwstelsel, waaronder de hersenen.
  • De neuroloog beoordeelt of een neurologische ziekte de oorzaak is van de geheugenstoornissen of dementie.
  • Psycholoog: deze beoordeelt het geestelijk functioneren en het gedrag.
  • Verpleegkundige: de verpleegkundigen van het Geheugencentrum spelen een centrale rol in de zorg voor de patiënt. Naast het begeleiden en verzorgen van de patiënt, coördineren ze de zorg rond de patiënt. Ook leveren ze een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke diagnose. Bijvoorbeeld door het doen van observaties.