Ga naar hoofdinhoud

‘Mijn hersencellen moeten nu een topprestatie leveren’

Lees meer

CVA zorg

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur contact opnemen met:

Locaties

Heerlen: 088 – 459 9717

Sittard Geleen: 088 – 459 7811

Meldpunt West 44

Op beide locaties (Heerlen en Sittard-Geleen) beschikt Zuyderland over een CVA-afdeling. Deze afdelingen zijn bedoeld voor de zorg aan mensen met een beroerte. De medische term voor een beroerte is CVA. De afkorting CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Letterlijk betekent dit een ongeluk in de bloedvaten in de hersenen. Het kan bij een CVA gaan om een herseninfarct (een doorbloedingsstoornis waardoor zuurstoftekort ontstaat) of een hersenbloeding (veroorzaakt door een gesprongen bloedvaatje).

Binnen de CVA-afdelingen van Zuyderland Medisch Centrum werkt een hecht team van deskundigen  van de afdeling Neurologie samen. Behalve de neuroloog,  speelt de verpleegkundig specialist CVA daarin een belangrijke rol. Deze verpleegkundig specialist bespreekt de ontwikkelingen rondom uw mobiliteit, eten en drinken en werk. Ook zaken als relaties, communicatie. Kortom, de dagelijkse bezigheden komen aan bod tijdens het spreekuur CVA-nazorg. De verpleegkundig specialist geeft daarbij voorlichting en praktische tips. Bovendien kijkt zij/hij tijdens het spreekuur CVA-nazorg ook met u naar de risicofactoren die een beroerte kunnen veroorzaken en wat u hier zelf aan kunt doen om herhaling te voorkomen.  Het spreekuur CVA-nazorg is behalve voor de patiënt zelf, ook nadrukkelijk bestemd voor de partner of directe naasten van de CVA-patiënt.

Keten

Beide Zuyderland CVA-afdelingen zijn actief binnen de regionale CVA-keten. Binnen deze CVA-keten zorgverleners binnen respectievelijk Westelijke Mijnstreek en regio Parkstad werken zorgverleners samen om mensen met een beroerte in de verschillende fasen van hun ziekteproces de juiste zorg te bieden. Om de opname en het herstel van een patiënt met een beroerte accuraat en snel op elkaar aan te laten sluiten, zijn in heel Nederland deze zorgketens opgericht. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties, huisartsen en zorgverzekeraars vormen de schakels van die CVA-keten.

 

Patiënten met een herseninfarct kunnen in Zuyderland getrombolyseerd worden. Deze video laat zien hoe een trombolyse in zijn werk gaat.

Doel

Het doel van de samenwerking binnen het CVA-centrum is om mensen met een beroerte in de verschillende fasen van hun ziekteproces de juiste zorg te bieden. Om de opname en het herstel van een patiënt met een beroerte accuraat en snel op elkaar aan te laten sluiten, zijn in Nederland zogeheten zorgketens opgericht. Deze ketens worden gevormd door regionale zorgverleners. Hieronder vallen onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties, huisartsen en zorgverzekeraars.

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur contact opnemen met:

Locaties

Heerlen: 088 – 459 9717

Sittard Geleen: 088 – 459 7811

Meldpunt West 44

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier

1346

opgenomen CVA-patiënten per jaar

Team

CVA

Bekijk team

drs. F. Rooyer

Neuroloog

dr. D. Pröpper

Neuroloog

default avatar

drs. L. Khajeh

Neuroloog

drs. A. Schreuder

Neuroloog