direct contact

Direct contact

‘Mijn hersencellen moeten nu een topprestatie leveren’

‘Het begon vier weken geleden in de ochtend met een ‘slapende’ arm en hoofdpijn.....

Lees meer

CVA zorg

Op beide locaties (Heerlen en Sittard-Geleen) beschikt Zuyderland over een CVA-afdeling. Deze afdelingen zijn bedoeld voor de zorg aan mensen met een beroerte. De medische term voor een beroerte is CVA. De afkorting CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Letterlijk betekent dit een ongeluk in de bloedvaten in de hersenen. Het kan bij een CVA gaan om een herseninfarct (een doorbloedingsstoornis waardoor zuurstoftekort ontstaat) of een hersenbloeding (veroorzaakt door een gesprongen bloedvaatje).

Binnen de CVA-afdelingen van Zuyderland Medisch Centrum werkt een hecht team van deskundigen  van de afdeling Neurologie samen. Behalve de neuroloog,  speelt de verpleegkundig specialist CVA daarin een belangrijke rol. Deze verpleegkundig specialist bespreekt de ontwikkelingen rondom uw mobiliteit, eten en drinken en werk. Ook zaken als relaties, communicatie. Kortom, de dagelijkse bezigheden komen aan bod tijdens het spreekuur CVA-nazorg. De verpleegkundig specialist geeft daarbij voorlichting en praktische tips. Bovendien kijkt zij/hij tijdens het spreekuur CVA-nazorg ook met u naar de risicofactoren die een beroerte kunnen veroorzaken en wat u hier zelf aan kunt doen om herhaling te voorkomen.  Het spreekuur CVA-nazorg is behalve voor de patiënt zelf, ook nadrukkelijk bestemd voor de partner of directe naasten van de CVA-patiënt.

Keten
Beide Zuyderland CVA-afdelingen zijn actief binnen de regionale CVA-keten. Binnen deze CVA-keten zorgverleners binnen respectievelijk Westelijke Mijnstreek en regio Parkstad werken zorgverleners samen om mensen met een beroerte in de verschillende fasen van hun ziekteproces de juiste zorg te bieden. Om de opname en het herstel van een patiënt met een beroerte accuraat en snel op elkaar aan te laten sluiten, zijn in heel Nederland deze zorgketens opgericht. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties, huisartsen en zorgverzekeraars vormen de schakels van die CVA-keten.

Patiënten met een herseninfarct kunnen in Zuyderland getrombolyseerd worden. Deze video laat zien hoe een trombolyse in zijn werk gaat.

Toon meer informatie

Doel
Het doel van de samenwerking binnen het CVA-centrum is om mensen met een beroerte in de verschillende fasen van hun ziekteproces de juiste zorg te bieden. Om de opname en het herstel van een patiënt met een beroerte accuraat en snel op elkaar aan te laten sluiten, zijn in Nederland zogeheten zorgketens opgericht. Deze ketens worden gevormd door regionale zorgverleners. Hieronder vallen onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties, huisartsen en zorgverzekeraars.

1346

opgenomen CVA-patiënten per jaar

 • Contact

  Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met de polikliniek Neurologie op 088 – 459 9717

  Routebeschrijving

   

 • Contact

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard – Geleen
  U kunt Neurologie bereiken via het telefoonnummer 088 – 459 7811
  Dit kan op werkdagen van 09.00 – 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt West 44.
  Routebeschrijving

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  CVA-Centrum – meldpunt West 44
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 7811

 • Spreekuur CVA-nazorg

  Een patiënt wordt ongeveer vier tot zes weken na ontslag uit het ziekenhuis opgeroepen voor een gesprek met de verpleegkundig specialist op het spreekuur CVA-nazorg. Als een patiënt eenmaal thuis is, worden problemen en vragen die door de gevolgen van een beroerte ontstaan, vaak pas echt duidelijk. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis, zorgcentrum of het revalidatiecentrum. Patiënten die een CVA hebben gehad, kunnen lichamelijke en/of emotionele beperkingen ervaren. Ook gedrags- en karakterveranderingen als gevolg van een beroerte, kunnen vragen en problemen oproepen. Om zulke zaken bespreekbaar te maken, is er het spreekuur CVA-nazorg.

  Wat doet de verpleegkundig specialist CVA?
  In het gesprek met de verpleegkundig specialist gaat het voornamelijk over uw dagelijks functioneren. De  gespecialiseerde CVA-verpleegkundige bespreekt de ontwikkelingen met betrekking tot uw mobiliteit, eten & drinken en werk. Ook zaken als relaties, communicatie en andere dagelijkse bezigheden komen aan bod tijdens het spreekuur CVA-nazorg. De verpleegkundig specialist geeft voorlichting en praktische tips.  Bovendien kijkt zij/hij tijdens het spreekuur CVA-nazorg ook met u naar de risicofactoren die een beroerte kunnen veroorzaken en wat u hier zelf aan kunt doen om herhaling te voorkomen.

  Het spreekuur CVA-nazorg is behalve voor de patiënt zelf, ook nadrukkelijk bestemd voor de partner of directe naasten van de CVA-patiënt.

 • Brain Care Unit - verpleegafdeling West 44

  Op de Brain Care Unit (Stroke Unit) van Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen worden patiënten in de acute fase van een beroerte opgenomen. Via de Stroke Unit vindt snel diagnostiek en behandeling plaats. Uit onderzoek is gebleken dat door opname op deze afdeling patiënten met een beroerte doorgaans sneller en beter herstellen. Dat geldt voor herstel op de korte, maar ook op de lange termijn. Er overlijden minder patiënten, er gaan meer patiënten met ontslag naar huis en patiënten verblijven korter in het ziekenhuis.

  Brain Care Unit (Stroke unit) – verpleegafdeling West 44
  Op deze afdeling werken we volgens een vaststaand programma. Dit noemen we een protocol. Door het werken met een protocol hopen we mogelijke complicaties na een beroerte zoveel mogelijk te voorkomen.

  Onderzoek en behandelingen
  Als u bent opgenomen op deze afdeling, starten we snel met onderzoeken en therapieën om zo mogelijke uitvalsverschijnselen in kaart te brengen en behandelingen te starten. In de meeste gevallen gaat het om de volgende onderzoeken:

  • CT-scan (röntgenfoto van de hersenen);
  • Duplexonderzoek (onderzoek van de bloedvaten);
  • ECG (hartfilmpje);
  • Bloedonderzoek.

  Tijdens de opname wordt de patiënt intensief bewaakt. Dit doen we om ervoor te zorgen dat bepaalde waarden, zoals bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed, glucose in het bloed en de lichaamstemperatuur binnen vastgestelde grenzen blijven. Dit is noodzakelijk in verband met een beter en sneller herstel van de hersenen.

  Trombolyse
  Afhankelijk van de uitslagen van onder meer het bloedonderzoek en de CT-scan van uw hersenen, bepaalt de neuroloog of u in aanmerking komt voor trombolyse. Met trombolyse proberen we om de bloeddoorstroming in het getroffen hersengebied te herstellen. Daarnaast proberen we met trombolyse hersenschade te herstellen of te beperken. Door het toedienen van de bloedverdunner Actilyse via een infuus, kan een stolsel of een bloedprop in de hersenen verdwijnen. Deze behandeling kan niet altijd uitgevoerd worden. Zo mag de behandeling niet meer gedaan worden wanneer de klachten langer dan 4,5 uur aanwezig zijn. Ook wanneer op de foto’s van de hersenen te zien is dat u een hersenbloeding heeft óf uw bloed te dun is door bepaalde bloedverdunners, komt u niet in aanmerking voor deze behandeling.