Ga naar hoofdinhoud

Samen werken aan terugkeer naar thuissituatie

Acute Opname Afdeling

Afspraak & Contact

088 - 4592809

088 - 4592809

Locaties

Heerlen

Vleugel B

Sittard-Geleen

West 34

De Acute Opname Afdeling (AOA) is ontwikkeld voor patiënten die met spoed opgenomen worden. Dit kan zijn om een goede diagnose te kunnen stellen, u voor te bereiden op een mogelijke operatie, of om u kortdurend te observeren. De Acute Opname Afdeling concentreert diagnose, behandeling en zorg op één plaats, waardoor u sneller en efficiënter geholpen wordt. Opname gebeurt alleen als het echt nodig is. We streven naar een verblijf van maximaal 48 uur op deze afdeling.

Na een verblijf van maximaal 48 uur zijn er, afhankelijk van uw toestand, verschillende situaties mogelijk:

  • U gaat naar huis of terug naar de instelling waar u verblijft. Indien nodig krijgt u een afspraak mee voor een (her)controle op een polikliniek. Eventueel krijgt u een recept mee voor medicatie;
  • stabilisatie en overplaatsing naar de voor u meest geschikte verpleegafdeling;
  • overplaatsing naar de Intensive Care (IC);
  • overplaatsing naar de Hartbewaking (CCU);
  • overplaatsing naar een nazorginstelling (buiten het ziekenhuis).

Het team van de Acute Opname Afdeling en de behandelende specialisten gaan er van uit dat patiënt naar de thuissituatie terugkeert. Om dit te stimuleren werken we hier samen aan. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:

  • het motiveren van zelfzorg; wat patiënt zelf kan en mag, mag hij/zij ook zelf proberen. Een handje hulp van onze kant ontbreekt hierbij niet;
  • indien nodig, het regelen van fysiotherapie of ergotherapie;
  • indien nodig, het inschakelen van de geriater of geriatrisch verpleegkundige.

De Acute Opname Afdeling is een drukke afdeling waar 24 uur per dag mensen met zeer diverse klachten worden opgenomen en ontslagen. Het verloop van patiënten is groot; de afdeling is continu in beweging. Het aantal hulpverleners is ook groot; een medisch en verpleegkundig team werkt hard om u zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Het verpleegkundig team wordt ondersteund door voedingsassistenten. De verantwoordelijkheid voor uw medische zorg ligt bij de medisch specialist(en).