Ga naar hoofdinhoud

Samen Zorgen

PERSBERICHT 23 april 2024
De gezondheidszorg in Nederland en dus ook Zuid-Limburg staat voor een complexe uitdaging waarbij twee ontwikkelingen elkaar negatief beïnvloeden: een tekort aan personeel in combinatie met een groeiende zorgvraag. In deze context moest de Regietafel een antwoord vinden op de behoefte om hoogwaardige zorg toegankelijk en bereikbaar te houden. Door samenwerking tussen de Regietafel en alle betrokkenen in de regio is er een toekomstscenario gemaakt dat zowel tegemoet komt aan de huidige behoeften als dat het duurzaam is voor de toekomst.

In dat scenario blijven beide locaties in Sittard-Geleen en Heerlen 24/7 open en ze hebben spoedzorg, tevens wordt de samenwerking in de gehele zorgketen geïntensiveerd. Daarnaast is er een nieuw concept voor ouderen in een kwetsbare situatie en komt er een sociaal hospitaal voor mensen met meervoudige problematiek, zoals bijvoorbeeld schulden. Het bevorderen van gezondheid is immers een belangrijk onderdeel van het toekomstscenario.

Lees alles over het toekomstscenario >

Klik hier om de infographic te bekijken >


Zes vragen over de toekomst van zorg en gezondheid in Zuid-Limburg

Aanpak

In Zuid-Limburg werken we samen aan goede gezondheid en zorg. Iedereen moet -als het nodig is- goede zorg kunnen krijgen. Ook als er straks mínder zorgpersoneel is en er méér vraag naar zorg zal zijn.

Om dit te bereiken hebben we slimme oplossingen nodig. En die krijgen we door mensen in de regio bij elkaar te brengen.

Mensen hebben vragen, zoals:

  1. Hoe zorgen we ervoor dat spoedzorg voor iedereen op tijd beschikbaar is?
  2. Hoe kunnen we goed samenwerken in de zorg en met patiënten?
  3. Hoe houden we de zorg goed bereikbaar?
  4. Hoe zorgen we voor voldoende zorgmedewerkers?
  5. En voor goede gezondheid voor alle burgers van Zuid-Limburg?

Die vragen gaan we in drie stappen beantwoorden:

  • Wat is het probleem?
  • Hoe lossen we het op?
  • En welke keuzes maken we?

Iedereen praat mee en elke mening is belangrijk. Honderdvijftig burgers van Zuid-Limburg denken mee in de Praat Mee Tafels. Er zijn ook gesprekken in de wijken en er is een online meedenkplatform. Via het kopje rechtsboven op deze pagina ga je rechtstreeks naar de website van Burgerkracht Limburg. Hier zijn de verslagen van de Praat Mee tafels te vinden, net als de antwoorden die inwoners uit de regio hebben behandeld.

Ook andere betrokken partijen praten mee, zoals verschillende zorgorganisaties, gemeentes, zorgmedewerkers, het onderwijs, zorgverzekeraars en ondernemers. Wat is volgens hen nodig voor de gezondheid en zorg in de regio?

De zogenaamde Regietafel legt alle puzzelstukjes bij elkaar. Aan deze tafel zitten vertegenwoordigers van huisartsen, ambulance, zorgverzekeraar, Burgerkracht Limburg en Zuyderland. De Regietafel kiest welke route naar de toekomst de beste is. Eind april wordt hierover een toekomstscenario gepresenteerd.

Zuyderland beslist met al deze informatie over de toekomst van de ziekenhuiszorg.

Daarna gaan we stap voor stap plannen maken die nodig zijn voor goede gezondheid en zorg in Zuid-Limburg. In deze plannen voor de regio staat wie wanneer wat gaat doen. Dat gaat over veel meer dan alleen ziekenhuiszorg. Het gaat over de hele gezondheid en zorg in de regio. Zo werken we samen aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg.

In deze animatie wordt het proces van de Regietafel eenvoudig uitgelegd.

Bekijk hier de bijeenkomst met belanghebbenden in de regio op 18 maart 2024 waarin de gekozen basisvariant wordt toegelicht door Lea Bouwmeester en Olivier Gerrits (Gupta Strategists)

Bekijk hier de bijeenkomst met belanghebbenden in de regio op 10 april 2024 waarin Lea Bouwmeester, David Jongen (Zuyderland) en Joep de Groot (CZ) de aanwezigen bijpraten over de laatste stand van zaken.

Regietafel: de leden

Bekijk hier alle leden aan de Regietafel. Klik op het plusje (+) voor meer informatie.

Uitnodiging webinar

De Regietafel biedt graag tijdens een webinar op 22 mei (van 17.00 -18.30 uur), verdiepende informatie aan over de achtergronden van de gemaakte afwegingen voor het toekomstscenario, inclusief feiten en cijfers.

Brief

In een gezamenlijk statement laten de medisch specialisten van Zuyderland, de huisartsen in de Oostelijke Mijnstreek, de huisartsen in de Westelijk Mijnstreek en de Ambulancezorg Limburg vrijdag van zich horen in dagblad De Limburger. ‘𝘞𝘪𝘫 𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘦, 𝘷𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘦𝘯 𝘬𝘸𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘻𝘰𝘳𝘨, 𝘯𝘶 𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘦𝘬𝘰𝘮𝘴𝘵. 𝘋𝘢𝘢𝘳 𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘸𝘪𝘫 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘨 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘰𝘱. 𝘋𝘢𝘢𝘳 𝘮𝘢𝘨 𝘶 𝘰𝘱 𝘷𝘦𝘳𝘵𝘳𝘰𝘶𝘸𝘦𝘯.’

Praat Mee tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’

Burgerkracht Limburg organiseerde tussen december 2023 en april 2024 vijf Praat Mee tafels ‘Zorg in de Mijnstreek’. Burgers uit de regio konden hier ervaringen en ideeën delen over de zorg en gezondheid. Lees alles over deze burgerdialogen op de website van Burgerkracht Limburg.

Tijdlijn

In deze tijdlijn is zichtbaar met welke betrokken partijen er sinds de start van dit proces werd gesproken.

Regietafel kiest voor nieuwe basisvariant

Op maandag 18 maart heeft voorzitter Lea Bouwmeester bekend gemaakt dat er één basisvariant is gekozen die de komende periode door de partijen aan de Regietafel verder wordt uitgewerkt. De locaties Heerlen en Sittard-Geleen blijven beide dag en nacht open en zijn 24/7 bereikbaar voor spoedzorg.