Ga naar hoofdinhoud

Samen Zorgen

In Zuid-Limburg werken we samen aan goede gezondheid en zorg. Iedereen moet -als het nodig is- goede zorg kunnen krijgen. Ook als er straks mínder zorgpersoneel is en er méér vraag naar zorg zal zijn.

Om dit te bereiken hebben we slimme oplossingen nodig. En die krijgen we door mensen in de regio bij elkaar te brengen.

Mensen hebben vragen, zoals:

  1. Hoe zorgen we ervoor dat spoedzorg voor iedereen op tijd beschikbaar is?
  2. Hoe kunnen we goed samenwerken in de zorg en met patiënten?
  3. Hoe houden we de zorg goed bereikbaar?
  4. Hoe zorgen we voor voldoende zorgmedewerkers?
  5. En voor goede gezondheid voor alle burgers van Zuid-Limburg?

Die vragen gaan we in drie stappen beantwoorden:

  • Wat is het probleem?
  • Hoe lossen we het op?
  • En welke keuzes maken we?

Iedereen praat mee en elke mening is belangrijk.Honderdvijftig burgers van Zuid-Limburg denken mee in de Praat Mee Tafels. Er zijn ook gesprekken in de wijken en er is een online meedenkplatform. Via het kopje rechtsboven op deze pagina ga je rechtstreeks naar de website van Burgerkracht Limburg. Hier zijn de verslagen van de Praat Mee tafels te vinden, net als de antwoorden die inwoners uit de regio hebben behandeld.

Ook andere betrokken partijen praten mee, zoals verschillende zorgorganisaties, gemeentes, zorgmedewerkers, het onderwijs, zorgverzekeraars en ondernemers. Wat is volgens hen nodig voor de gezondheid en zorg in de regio?

De zogenaamde Regietafel legt alle puzzelstukjes bij elkaar. Aan deze tafel zitten vertegenwoordigers van huisartsen, ambulance, zorgverzekeraar, Burgerkracht Limburg en Zuyderland. De Regietafel kiest welke route naar de toekomst de beste is.

Zuyderland beslist met al deze informatie over de toekomst van de ziekenhuiszorg.

Daarna gaan we stap voor stap plannen maken die nodig zijn voor goede gezondheid en zorg in Zuid-Limburg. In deze plannen voor de regio staat wie wanneer wat gaat doen. Dat gaat over veel meer dan alleen ziekenhuiszorg. Het gaat over de hele gezondheid en zorg in de regio. Zo werken we samen aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg.

Via onderstaande knop kunt u lezen met welke partijen de Regietafel allemaal spreekt of heeft gesproken.

Bekijk hier de bijeenkomst met belanghebbenden in de regio op 18 maart 2024 waarin de gekozen basisvariant wordt toegelicht door Lea Bouwmeester en Olivier Gerrits (Gupta Strategists)

In deze animatie wordt het proces van de Regietafel eenvoudig uitgelegd. De deelnemers aan de Regietafel zijn:

Praat Mee tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’

Burgerkracht Limburg organiseert tussen december 2023 en april 2024 vijf Praat Mee tafels ‘Zorg in de Mijnstreek’. Burgers uit de regio konden hier ervaringen en ideeën delen over de zorg en gezondheid. Lees alles over deze burgerdialogen op de website van Burgerkracht Limburg.

Tijdlijn

In deze tijdlijn is zichtbaar met welke betrokken partijen er sinds de start van dit proces wordt gesproken.

Regietafel kiest voor nieuwe basisvariant

Op maandag 18 maart heeft voorzitter Lea Bouwmeester bekend gemaakt dat er één basisvariant is gekozen die de komende periode door de partijen aan de Regietafel verder wordt uitgewerkt. De locaties Heerlen en Sittard-Geleen blijven beide dag en nacht open en zijn 24/7 bereikbaar voor spoedzorg.