Ga naar hoofdinhoud

SamenZorgen

De 450.000 mensen in de Mijnstreek hebben recht op goede ziekenhuiszorg, zowel nu als in de toekomst. Toch zijn er grote uitdagingen in de zorg, vooral in Zuid-Limburg. Daarom denkt Zuyderland samen met vele anderen, volop na over hoe de zorg er in de toekomst uit moet zien.

De vraag naar zorg zal de komende jaren toenemen, zeker in een vergrijzende regio zoals de Mijnstreek. En die zorg moet geleverd worden door steeds minder mensen: er is nu al een tekort aan personeel, bijvoorbeeld op onze operatiekamers, spoedeisende hulp, medische beeldvorming en bij gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarnaast is het ziekenhuisgebouw in Heerlen na bijna zestig jaar aan vervanging toe. Daarom is nù al nadenken over de plannen om optimale ziekenhuiszorg voor de toekomst mogelijk te maken op zowel locatie Heerlen als Sittard-Geleen, heel belangrijk.

Mijnstreekregio
De toekomst van Zuyderland raakt iedereen in de Mijnstreekregio. Het gaat niet alleen om de ziekenhuisgebouwen, maar ook om de gezondheid en organisatie van nieuwe vormen van zorg voor álle inwoners in de hele regio. Het vraagstuk over gezondheid, zorg en het benutten van de kracht van de regio, is té groot om door één partij beantwoord te worden.

In gesprek
Daarom hebben Zuyderland en zorgverzekeraar CZ in september 2023 aan de regio beloofd om zorgvuldig in gesprek te gaan met inwoners en andere betrokkenen, over gezondheid en zorg in de Mijnstreek. Het doel van deze ‘Mijnstreekdialoog’ is om extra ideeën en nieuwe invalshoeken te verzamelen. Zo ontstaat er een divers beeld van hoe de kracht in de regio versterkt kan worden.

Regietafel
Zuyderland en CZ doen dit niet alleen. Er is een ‘Regietafel’ opgericht. Naast Zuyderland en CZ, doen ook Burgerkracht Limburg, huisartsen en Ambulancezorg Limburg mee. Samen vertegenwoordigen zij de inwoners van onze regio, professionals binnen en buiten het ziekenhuis, zorgaanbieders, de gemeenten en provincie, innovatieve partijen en nog veel meer doelgroepen. De Regietafel gaat scenario’s voor de toekomst opstellen, zodat er in het voorjaar van 2024 een weloverwogen besluit kan worden genomen. Met in het achterhoofd: alle opgehaalde ideeën.

De ziekenhuiszorg verandert
Bij het maken van plannen is het belangrijk om te kijken naar hoe de zorg verandert. Bedenk daarbij dat de ziekenhuiszorg van vroeger niet dezelfde is als die van tegenwoordig. En al helemaal niet die van de toekomst. Zo heeft Zuyderland ongeveer 1 miljoen patiëntcontacten in de ziekenhuizen per jaar, maar tegenwoordig verblijft slechts een zeer klein percentage (4%) van al deze patiënten meerdere dagen in het ziekenhuis. 96% van alle patiënten komt en gaat dezelfde dag nog naar huis. Sinds 2019 zien we ook dat het aantal opnames en verpleegdagen in ons ziekenhuis snel afneemt met zo’n 15 procent. Al deze ontwikkelingen worden meegenomen om straks goede plannen te maken.

Bewonersbijeenkomsten
In de afgelopen maanden was er veel emotie in de regio toen de mogelijke plannen ter sprake kwamen. Mede daarom zullen er de komende maanden bewonersbijeenkomsten plaatsvinden om met bezorgde of gewoon geïnteresseerde mensen in gesprek te gaan en (nog meer) ideeën te verzamelen. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Video’s #SamenZorgen
Veel van medewerkers van Zuyderland groeien nù al mee met de zorg van de toekomst. Daarom maakten we de videoreeks #SamenZorgen, die je aan de rechterkant kunt bekijken.

Praat Mee tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’

Burgerkracht Limburg organiseert op 12 december, als onderdeel van het bredere samenwerkingsverband de Regietafel, de eerste bijeenkomst van de Praat Mee tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’. Burgers uit de regio kunnen hier ervaringen en ideeën delen over de zorg en gezondheid.

Meindert Sosef

Martin Cremers

Guy Mostard

Joep van Herten

Mirjam van der Mark

Fabienne Warmerdam

Jos Straetmans