Ga naar hoofdinhoud

Privacy Preserving Analytics

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl

Uitdaging 

De ontwikkelingen op het gebied van innovatieve technologieën in de zorg gaan razendsnel. Om de impact van een technologie te toetsen is het van belang dat we niet alleen naar data lokaal in het ziekenhuis kijken, maar juist in de zorgketen. Er zijn grote hoeveelheden data beschikbaar, maar deze zijn verspreid over steeds meer verschillende organisaties en instanties. Hoe kunnen we deze databronnen op een veilige manier combineren?

Werkwijze

Het Innovatielab heeft samen met TNO, CZ en CBS een tool ontwikkeld. Deze is getest in een proef met patiënten data.

Resultaat

Gevoelige data uit meerdere bronnen kunnen geanalyseerd worden zonder dat deze daadwerkelijk worden gedeeld. Dit zorg voor meer informatie, zonder in te boeten op privacy en vertrouwelijkheid. Op deze manier kunnen innovaties sneller geverifieerd worden waardoor ze sneller naar de markt kunnen.

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl