Ga naar hoofdinhoud

V.l.n.r.: Martine Wassen, Ruud Waulthers, Twan Feron

Innovatie is essentieel voor ons als jonge artsen!

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl

De wetenschapsstage (WESP) is een belangrijk onderdeel van de Master Geneeskunde. De geneeskundestudent wordt uitgedaagd zelfstandig onderzoek uit te voeren. Het kunnen uitvoeren en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor artsen. Verschillende onderzoeksvragen worden door disciplines uit verschillende ziekenhuizen aangeboden aan studenten. Ik heb daarentegen gekozen voor een eigen WESP-onderwerp.

Tijdens mijn keuzecoschap zorginnovatie heb ik als stageopdracht de mogelijkheden van de Microsoft HoloLens onderzocht. Inmiddels is dit een succesvol traject op de Spoedeisende Hulp.

Martine Wassen (gynaecoloog en prominent zorginnovator binnen Zuyderland) was ook enthousiast over het onderwerp en bood aan mijn WESP te begeleiden. Vervolgens heb ik samen met Ruud Waulthers (beleidsadviseur Innovatielab Zuyderland) samen de praktische opzet gemaakt. Andreas Herrler (associate professor van de Universiteit van Maastricht) was betrokken voor het anatomisch inhoudelijke deel. Dit heeft geleid tot mijn WESP: The HoloLens Learning anatomy; a comparison between mixed reality and 3D anatomy’.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de HoloLens in anatomieonderwijs. De eerste opzet met bachelor studenten geeft nog geen duidelijke uitkomst. In januari breiden we de studie uit voor coassistenten binnen Zuyderland. De eerste studenten zijn in ieder geval ontzettend enthousiast.

Een eigen WESP opstellen kost veel tijd en energie. Het was een leerzame ervaring waarbij naast de verwachte academische skills ook aandacht gevraagd wordt om te acteren als organisator en communicator. Competenties, waarin je in je eigen WESP veel regie over kan nemen.

Ik nodig andere coassistenten graag uit om hun onderzoek of wetenschapsstage op te zetten in samenwerking met het Innovatielab van Zuyderland. Het betrekken van jonge artsen bij innovatie is essentieel om toekomstgerichte zorg te kunnen waarborgen.

Heb je een briljant idee, wil je in een innovatie duiken of ben je gewoon nieuwsgierig? Stuur mij zeker een berichtje en dan gaan we samen koffiedrinken.

Twan Feron
Zesdejaarsstudent master Geneeskunde Universiteit Maastricht

Twan Feron met de HoloLens

Deze WESP is uniek in Nederland
Er zijn momenteel weinig innovatieafdelingen die deze mogelijkheid bieden aan coassistenten. Er lag dan ook geen kant-en-klaar plan klaar. Samen met gynaecoloog en opleider Martine Wassen is hier hard aan gewerkt. Als werkplekbegeleider heb ik Twan ondersteund in de formele opzet en de praktische invulling van deze WESP.

Twan is een voorbeeld voor geneeskundestudenten, maar ook voor andere zorgverleners. Hij heeft een goede kijk op de huidige en toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg en  ook innovatieve ideeën om deze uitdagingen aan te gaan. Twan heeft een grote ambitie om zijn rol als arts te combineren met innovatie, voor mij was deze WESP daarom een logisch vervolg.

Ruud Waulthers
Beleidsadviseur Innovatielab Zuyderland

Als medisch specialist is het belangrijk om betrokken te blijven bij innovatie
Innovatie is een belangrijk onderdeel om onze zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. Als medisch specialist hebben we een belangrijke rol om betrokken te zijn bij innovatie. Veel innovatieprojecten mislukken, kosten geld en leiden uiteindelijk niet tot implementatie. Dat is de reden waarom ik denk dat deze generatie jonge dokters middels keuzestage of wetenschappelijk onderzoek en projecten belangrijk zijn om zo een bijdrage te leveren aan het implementeren van de juiste innovaties.

Dr. Martine Wassen
Zorginnovator & Gynaecoloog

Snel naar

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl